Organizační struktura

Organizační strukturu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR) a systém řízení vymezuje "Organizační řád ZP MV ČR". Organizační struktura je uspořádána následovně:

 • Odbor kanceláře generálního ředitele (OKGŘ)
 • Odbor strategie (OS)
 • Odbor obchodně-organizační (OOO)
 • Odbor zdravotnický (OZ)
 • Odbor ekonomicko-provozní (OEP)
 • Odbor informačního systému (OIS)
 • Oddělení personální (OPer)
 • Oddělení interního auditu a kontroly (OIAK)
 • Oddělení právní (OPra)
 • Pobočky ZP MV ČR

Orgány ZP MV ČR:

 • ředitel pojišťovny - statutární orgán ZP MV ČR a jedná jejím jménem.
 • Správní rada - je nejvyšším orgánem ZP MV ČR.
 • Dozorčí rada - je kontrolním orgánem ZP MV ČR.
 • Rozhodčí orgán - rozhoduje ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému podle § 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 • Výbor pro audit

Vedení ZP MV ČR:

 • Generální ředitel: MUDr. David Kostka, MBA
 • Ředitelka OKGŘ, Ing. Alena Frolíková, MBA
 • Ředitel OS: JUDr. Miroslav Petrák, MBA
 • Ředitelka OOO: Ing. Dana Malíková
 • Ředitelka OZ: PharmDr. Ivana Cimalová, MBA
 • Ředitel OEP: Ing. Vratislav Matys, MBA
 • Ředitel OIS: Ing. Miroslav Pecha, CSc.

Podrobné členění ZP MV ČR:

Generální ředitel


MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel ZP MV ČR

Odbor kanceláře generálního ředitele

Oddělení interního auditu a kontroly

Oddělení personální

Oddělení právní

Manažer bezpečnosti

Poradce generálního ředitele

Odbor kanceláře generálního ředitele


Ing. Alena Frolíková, MBA, ředitelka Odboru kanceláře generálního ředitele

Oddělení sekretariátu generálního ředitele

Tisková mluvčí

Odbor strategie


JUDr. Miroslav Petrák, MBA, ředitel Odboru strategie

Oddělení strategického řízení

Pobočky ZP MV ČR

Odbor obchodně-organizační


Ing. Dana Malíková, ředitelka Odboru obchodně-organizačního

Oddělení marketingu

Oddělení klientských služeb

Odbor zdravotnický


PharmDr. Ivana Cimalová, MBA, ředitelka Odboru zdravotnického

Oddělení zdravotní politiky

Oddělení kontroly zdravotních služeb

Oddělení úhrad zdravotních služeb

Oddělení specializované kontrolní činnosti

Odbor ekonomicko-provozní


Ing. Vratislav Matys, MBA, ředitel Odboru ekonomicko-provozního

Oddělení ekonomické

Oddělení hospodářské

Oddělení výběru pojistného

Odbor informačního systému


Ing. Miroslav Pecha, CSc., ředitel Odboru informačního systému

Oddělení podpory provozního systému AVA

Oddělení rozvoje IS a statistik

Oddělení systémové podpory

Oddělení vstupu a výstupu hromadných dat

Oddělení provozu centrálních výpočetních systémů

Oddělení tvorby projektů a analýzy procesů


JUDr. Vlastimil Holík, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly

Bc. Iveta Běhounková, vedoucí personálního oddělení

Mgr. Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR

Mgr. Lenka Balážová, vedoucí právního oddělení