Správní rada a dozorčí rada

Správní rada a dozorčí rada zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení pojišťovny. Správní rada je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti jako celku. Má 15 členů. Dozorčí rada pojišťovny je kontrolním orgánem pojišťovny a má 9 členů. Funkční období členů orgánů pojišťovny je čtyřleté.

Složení Správní rady (od 8. 7. 2015):

Jmenováni vládou:

Ing. Bílková Marie členka
JUDr. Ing. Nováček Jiří člen
Mgr. Pálková Monika, MPA členka
Mgr. Sixta Jan člen
Mgr. Šrámek Jan člen

Zvoleni na návrh reprezentativních organizací zaměstnavatelů:

plk. Mgr. Bednařík Miloš člen
Ing. Feninec Ivan, MBA člen
genmjr. Ing. Ryba Drahoslav člen
genmjr. Mgr. Bc. Tuhý Tomáš člen
Mgr. Zmatlík Jiří předseda

Zvoleni na návrh reprezentativních odborových organizací:

Ing. Burda Alexander člen
Jílek Jiří člen
Mgr. Pacher Petr člen
JUDr. Štěpánek Milan místopředseda
Bc. Toman Petr, BA (Hons) člen

Složení Dozorčí rady (od 25. 8. 2016):

Jmenováni vládou:

Ing. Haas Jakub člen
Ing. Hejduk Petr člen
Ing. Landa Petr člen

Zvoleni na návrh reprezentativních organizací zaměstnavatelů:

brig. gen. Mgr. Bc. Bell Slavomír, MSc. člen
brig. gen. Ing. Petřík Petr předseda
Mgr. Toman Jiří člen

Zvoleni na návrh reprezentativních odborových organizací:

Bc. Bláha Daniel místopředseda
Ing. Gaňová Alena členka
Štěpánek Petr člen