Pozvánka na Den s policií 2017

Dne 17.6.2017 na letišti Letňany (vstup z ulice Tupolevova, u výstaviště PVA) od 10.00 do 17.00 hodin se návštěvníci mohou těšit na vystavenou techniku a ukázky činnosti zúčastněných složek (Policie České republiky, Městská policie hl. m. Prahy, Celní úřad pro hl. m. Prahu, Vojenská policie Praha, Vězeňská služba CR, Aktivní záloha Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy).

Mezi ukázkami je zaraženo např. slaňování z vrtulníku, seskok s padákem, ukázka dronu, fotbalové utkání na koních mezi Policií CR a Městskou policií hl. m. Prahy, činnost služebních psu, zadržení ujíždějícího vozidla apod. Proběhne novinka v podobě turnaje na koních mezi rytířskou skupinou a policisty. Mezi nejmodernější technikou bude možné spatřit i historická policejní vozidla.

Během ukázek zahraje k poslechu Hudba hradní stráže a Policie České republiky.

Vstupné zdarma.

Program akce:

09:45 hodin – otevření areálu

09:45 – 10:00 hodin – Hudba hradní stráže a Policie České republiky (dále jen „HHS")

10:00 – 10:30 hodin – nástup čestné jednotky Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy za doprovodu HHS (ředitel MP a KŘP hl. m. Prahy) – zahájení akce, přivítání návštěvníků představení jednotlivých zúčastněných složek a sponzorů akce moderátorem dne Tomášem Hulanem – odchod čestné jednotky, 2x skladba HHS – představení HHS moderátorem – 2x skladba HHS, vystoupení zástupců ZP MV – 2x skladba HHS

10:30 – 11:00 hodin – ukázka činnosti OCP a PMJ (mjr. Bc. Iva Vránová a mjr. Mgr. Luděk Pleger) + 2x skladba HHS

11:00 – 11:20 hodin – ukázka činnosti četnictva a SNB – zásah proti pachateli TČ (prap. Viktor Odstrčil)

11:20 – 11:30 hodin – ukázka koňského spřežení do historické stříkačky (pan Cihlář)

11:30 – 12:00 hodin – ukázka činnosti Aktivní zálohy Armády České republiky střední Čechy (rtm. Petr Švihovec) – 4x skladba HHS a ukončení vystoupení HHS

12:00 – 13:00 hodin – ukázka činnosti SPJ – sebeobrana, demonstrace, autobus (1. oddělení – npor. Bc. Jan Špička)

13:00 – 13:30 hodin – vystoupení – Mikolas Josef

13:30 – 13:45 hodin – seskok policistů URNA

13:45 – 14:15 hodin – dobový turnaj mezi středověkými rytíři a policisty na služebních koní PČR (ppor. Šperl, Radek Galaš)

14:15 – 14:30 hodin – ukázka činnosti OSK (mjr. Ing. Martin Chroumal)

14:30 – 15:00 hodin – ukázka jízdního útvaru MP + fotbal s OSH PČR (ppor. Petr Doubek, Luboš Kožíšek)

15:00 – 15:15 hodin – ukázka výcviku služebních psů MP hl. m. Prahy (Jiří Pavlovský)

15:15 – 15:45 hodin – záchranná akce Městské policie hl. m. Prahy, Záchranné služby hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – dopravní nehoda, rozstříhání vozidla, záchrana raněného (Městská policie + HZS)

15:45 – 16:00 hodin – PMJ zákrok (mjr. Mgr. Luděk Pleger)

16:00 – 16:15 hodin – ukázka činnosti zásahové jednotky a letecké služby PČR – slanění z vrtulníku - tenké lano, přestřelka, vytažení raněného, odnosové lano, odlet (mjr. Bc. Jaroslav Černý)

16:15 – 16:30 hodin – losování věcných cen, rozloučení a ukončení akce

16:30 – 18:00 hodin – vystoupení - Bluesberry