Preventivní programy

Preventivní programy pro pojištěnce ZP MV ČR na rok 2016 - od 1. 1. 2016

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu

Formulář k proplacení příspěvku preventivních programů

 

Vzor čestného prohlášení

 

ZP MV ČR může v průběhu roku 2016 měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků na jejich položky.

Aktualizováno dne 1. 1. 2016

Nápověda: pokud chcete zjistit složení konkrétního preventivního programu, klikněte v tabulce na jeho název.

Programy preventivní péče 2016

Programy preventivní péče 2016Maximální
příspěvek v Kč
Program LÉTO S 211 211

Program prevence onkologických onemocnění

500

Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

3000

Program prevence infekčních onemocnění (očkování)

600

Program prevence civilizačních onemocnění

400
Program pro děti od 6 měsíců do 3 let 600

Program pro školní děti

600

Program pro těhotné a ženy po porodu

800

Program pro studenty

600

Program pro seniory

200

Program lupénka

500