přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

Program prevence infekčních onemocnění (očkování)

Program prevence infekčních onemocnění (očkování)  

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Pojištěnec může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč na jednu z následujících očkovacích látek:  

Typ očkovací látky 

Max. výše příspěvku (v Kč) 

klíšťová encefalitida 

600 

žloutenka 

600 

meningokok, pneumokok 

600 

chřipka (září - říjen), (do 65 let) 

300 

černý kašel, rotavirová onemocnění 

300 

tetanus, vzteklina 

300 

HPV chlapci, pásový opar, příp. jiné očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění  

300 

Každý rodič (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek z tohoto programu ve prospěch očkování svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na jeho očkování až do max. výše 600 Kč (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte).

Specifické podmínky:

a) pro uznání příspěvku je nutno předložit platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, podpis a razítko lékaře,

b) příspěvek se poskytuje současně na nákup a zároveň i na aplikaci,

c) příspěvek lze čerpat na kteroukoliv dávku,

d) doklad o nákupu očkovacích látek může být také z roku 2015, ale je předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. 1. 2016 do 15. 12. 2016,

e) nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.


Změna programu v průběhu roku 2016 je vyhrazena.

« zpět

 

 

 

© 2016 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY