přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

ZP MV ČR poskytuje dárcům krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně:

I. multivitaminový preparát,
II. lázeňská léčebně rehabilitační péče (příspěvek na léčebné procedury) 
příspěvek
 až do max. výše 3 000 Kč,
příspěvek až do max. výše 6 300 Kč (pro držitele  Zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže a dárce kostní dřeně - nárok na ocenění vzniklý v roce 2016),),
III. příspěvek na další program aktuální nabídky (např. očkování, preventivní onkologické vyšetření) až do max. výše příspěvku u příslušného programu a při splnění podmínek příslušného programu.

I. multivitaminový preparát

a) dárce krve obdrží:
* po každém odběru krve nebo jejích součástí (červených krvinek, krevních destiček) jedno balení multivitaminového preparátu,
* po každém specializovaném odběru 2R (dva erytrocytové koncentráty) dvě balení multivitaminového preparátu.

Specifické podmínky:
a) jedná se o bezpříspěvkové odběry,
b) odběry jsou realizovány v roce 2016.

Alternativní možnost:

ve výjimečných případech si dárce krve zakoupí preparát (který obsahuje minimálně jednu z následujících látek: železo, kyselinu listovou, vitamin B12, vitamin C, vitamín E - v lékárně a požádá ZP MV ČR o příspěvek. Výše příspěvku činí max. 80 Kč. Pojištěnec předkládá k žádosti o příspěvek čestné prohlášení, že vitaminy neobdržel na transfuzním oddělení.

b) dárce krevní plazmy obdrží:
* po každém třetím odběru krevní plazmy příspěvek; výše příspěvku činí max. 80 Kč.

Specifické podmínky:
a) jedná se o bezpříspěvkové odběry,
b) odběry jsou realizovány v roce 2016,
c) předložení čestného prohlášení, že je dárcem krevní plazmy a že od posledního uznání příspěvku pro dárce plazmy absolvoval 3 další odběry plazmy.

II. lázeňská léčebně rehabilitační péče (příspěvek na léčebné procedury)
* TYP I - příspěvek ve výši 3 000 Kč,
* TYP II - příspěvek ve výši 6 300 Kč držiteli zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže,
* alternativní možnosti (viz níže) ve výši 1 000 Kč, pro držitele zlaté Janského plakety 2 000 Kč nebo Zlatého kříže udělených v roce 2016.

Specifické podmínky – typ I
a) jedná se o bezpříspěvkové odběry,
b) předložení průkazu dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně nebo potvrzení transf. oddělení, na kterém jsou uvedeny následující údaje: identifikace pojištěnce, data jednotlivých odběrů, razítko a podpis pracovníka transfusního oddělení,

Muž: 7 odběrů krve nebo
3 spec. odběry 2R – 2 erytrocytové koncentráty - 2 erymasy nebo
14 odběrů krevních destiček nebo
21 odběrů krevní plazmy nebo
odběr kostní dřeně

Žena: 6 odběrů krve nebo
3 spec. odběry 2R – 2 erytrocytové koncentráty - 2 erymasy nebo
12 odběrů krevních destiček nebo
18 odběrů krevní plazmy nebo
odběr kostní dřeně

c) započteny budou pouze odběry realizované po posledním odběru v roce 2014 započítaném do příspěvku ZP MV ČR a zároveň v období od 1. 1. 2014 do 15. 12. 2016 s tím, že alespoň jeden odběr je realizován v roce 2016.
d) Příspěvek ZP MV ČR může být uznán pouze v případě, že byl poslední pobyt (nebo čerpání alternativní možnosti za něj) uskutečněn v roce 2014 na základě žádosti schválené v roce 2014 (tzn. v případě, že byl poukaz na ozdravný pobyt nebo alternativní možnost za něj čerpána, schválen v roce 2015, ozdravný pobyt není možné v roce 2016 realizovat),
e) příspěvek schválený v roce 2016 může být předložen k proplacení nejpozději do 31. 3. 2017, akceptovány budou platební doklady vystavené do 15. 3.2017,
f) od prvního započítaného odběru až do absolvování ozdravného pobytu musí být dárce nepřetržitě pojištěn u ZP MV ČR,
g) poskytnutí příspěvku není vázáno na zřízení Karty života,
h) léčebné procedury musí být realizovány u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče v ČR (dle libovolného výběru dárce),
i) seznam všech poskytovatelů v ČR,

j) léčebné procedury musí být realizovány v průběhu minimálně 3 dnů,
k) příspěvek bude poskytnut na základě předložení schváleného poukazu a platebního dokladu
- za úhradu konkrétních léčebných procedur dle libovolného výběru dárce) do max. výše 3 000 Kč;
- za úhradu konkrétních léčebných procedur (dle libovolného výběru dárce), ubytování a stravování pro 1 pojištěnce/1pobyt, který v roce 2016 splnil podmínku držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže – do max. výše 6 300 Kč, podíl léčebných procedur musí činit 40%  celkové výše příspěvku.
l) za léčebnou proceduru se rozumí především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace, fyzioterapie, tělesná výchova, fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk, magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain apod.), volný přístup do bazénu nebo sauny, oxygenoterapie, vstupní a výstupní prohlídka u lékaře lázní,
m) příspěvek nelze žádat na wellness procedury, kosmetiku, pedikúru, parkovné nebo lázeňský poplatek.
n) úhrada bude realizována na bankovní účet dárce,

Specifické podmínky pro ozdravný pobyt pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže – TYP II

a) všechny podmínky pro ozdravný pobyt – TYP I,

b) předložení zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo potvrzení z transfúzní stanice o dosažení požadovaného počtu odběrů – zlatá Janského plaketa (za min. 40 odběrů) nebo Zlatý kříž (za min. 80 a více odběrů), s tím, že alespoň jeden odběr (započítaný do ocenění) je realizován v roce 2016.

 

Alternativní možnost pro schválený ozdravný pobyt:

V případě, že pojištěnec splní všechny podmínky pro schválení poukazu na příspěvek na léčebné procedury v roce 2016 a nevyužije jej, může využít příspěvek až do max. výše 1 000 Kč, resp. 2 000 Kč pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže udělených v roce 2016, na následující položky jednou za rok 2016.  
> na stomatologické výkony a výrobky, uhrazené poskytovateli zdravotních služeb (např. snímatelné celkové náhrady chrupu, metalokeramická korunka, kořenová nástavba, výplně, zubní implantáty, korunky a můstky),
> na léčbu zrakových vad laserem a aplikaci nitroočních čoček, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,
> na dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky (zakoupené v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb, ve specializovaných prodejnách optiky nebo u poskytovatele zdravotních služeb, který má k prodeji oprávnění),
> na nákup léčivých přípravků nebo doplňků stravy (zakoupené v lékárně),
> na nákup zdravotnických prostředků nebo výrobků na podporu zdraví zakoupených v lékárně nebo v prodejnách zdravotnických potřeb; nesmí se jednat o doplatek na zdravotnický prostředek na základě Poukazu lékaře,
> na úhradu zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění - např. rehabilitace,
> na sportovní aktivity. 

Specifické podmínky:

a) položky lze kombinovat do max. výše příslušného typu příspěvku,
b) uznání ozdravného pobytu nelze kombinovat s alternativními možnostmi. 

Nákup zboží nebo služby musí být realizován pouze v uvedeném období.

Změna programu v průběhu roku 2016 je vyhrazena.

« zpět

© 2016 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY