Výpis z Karty života prostřednictvím SMS

Zadání svého telefonního čísla do IS může provést sám pojištěnec s již zřízenou KŽ, a to takto: na stránkách www.zpmvcr.cz v sekci e-komunikace volba „nastavení", doplní číslo mobilního telefonu do pole „Mobil (pro SMS služby, Karta života)".
Číslo se musí zadat ve tvaru +420XXXXXXXXX

Mobilní telefonní číslo pojištěnce může také nastavit pracovník pojišťovny na všech pracovištích. Nebo na případnou klientovu žádost číslo odstranit, pro případ vyloučení rizika, aby nedošlo ke zneužití informací při případné ztrátě mobilního telefonu atp.

Výpis z Karty života prostřednictvím SMS

Přístup k informacím z KŽ má pak pojištěnec zajištěn takto: 
Pošle ze svého mobilního telefonu na telefonní číslo +420 720 013 019 SMS zprávu ve tvaru "Kz" (pro českou verzi) nebo "Kzen" (pro anglickou verzi) a systém mu do několika sekund odpoví SMS zprávou, která tento výpis obsahuje. 

UPOZORNĚNÍ: Do těla zprávy uvádějte pouze výše uvedené tvary SMS. Jiné tvary SMS nejsou přípustné.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR doporučuje, aby si pojištěnci uvedené číslo 420 720 013 019 pokud možno uložili s takovým názvem, např."ZP MV CR_Karta_Zivota", aby bylo v případě potřeby jasně identifikovatelné v telefonním seznamu, jak pro ně, tak pro případ mimořádné situace, co se týká potřeby přístupu k informacím z Karty života.

Myslíme na Vás v těžkých chvílích. Myslete na sebe dřív, než nastanou...

Potřebuji pomoc

Kontaktujte nás na 844 211 211

Často kladené dotazy