Organizační struktura

Organizační strukturu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR) a systém řízení vymezuje "Organizační řád ZP MV ČR". Organizační struktura je uspořádána následovně:

 • Odbor kanceláře generálního ředitele (OKGŘ)
 • Odbor obchodně-organizační (OOO)
 • Odbor zdravotnický (OZ)
 • Odbor ekonomicko-provozní (OEP)
 • Odbor informačního systému (OIS)
 • Odbor právních agend (OPA)
 • Odbor personální (OPer)
 • Oddělení interního auditu a kontroly (OIAK)
 • Pobočky ZP MV ČR

Orgány ZP MV ČR:

 • ředitel pojišťovny - statutární orgán ZP MV ČR a jedná jejím jménem.
 • Správní rada - je nejvyšším orgánem ZP MV ČR.
 • Dozorčí rada - je kontrolním orgánem ZP MV ČR.
 • Rozhodčí orgán - rozhoduje ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému podle § 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 • Výbor pro audit

Vedení ZP MV ČR:

 • Generální ředitel: MUDr. David Kostka, MBA
 • Ředitelka OKGŘ, Ing. Alena Frolíková, MBA
 • Ředitelka OOO: Ing. Dana Malíková
 • Ředitelka OZ: PharmDr. Ivana Cimalová, MBA
 • Ředitel OEP: Ing. Vratislav Matys, MBA
 • Ředitel OIS: Ing. Miroslav Pecha, CSc.
 • Ředitel OPA: Mgr. Jan Šrámek
 • Ředitelka OPer: Bc. Iveta Běhounková, DiS.

Podrobné členění ZP MV ČR:

Generální ředitel


MUDr. David Kostka, MBA
generální ředitel ZP MV ČR

Odbor kanceláře generálního ředitele

Oddělení interního auditu a kontroly

Manažer bezpečnosti

Poradce generálního ředitele

Pobočky

Odbor kanceláře generálního ředitele


Ing. Alena Frolíková, MBA
ředitelka Odboru kanceláře generálního ředitele

Oddělení sekretariátu generálního ředitele

Tisková mluvčí

Odbor obchodně-organizační


Ing. Dana Malíková
ředitelka Odboru obchodně-organizačního

Oddělení marketingu

Oddělení klientských služeb

Odbor zdravotnický


PharmDr. Ivana Cimalová, MBA
ředitelka Odboru zdravotnického

Oddělení zdravotní politiky

Oddělení kontroly zdravotních služeb

Oddělení úhrad zdravotních služeb

Oddělení specializované kontrolní činnosti

Oddělení zdravotnické pro oblast Praha a střední Čechy

Odbor ekonomicko-provozní


Ing. Vratislav Matys, MBA
ředitel Odboru ekonomicko-provozního

Oddělení ekonomické

Oddělení hospodářské

Oddělení výběru pojistného

Odbor informačního systému


Ing. Miroslav Pecha, CSc.
ředitel Odboru informačního systému

Oddělení podpory provozního systému AVA

Oddělení rozvoje IS a statistik

Oddělení systémové a uživatelské podpory (DP v Olomouci)

Oddělení vstupu a výstupu hromadných dat

Oddělení provozu centrálních výpočetních systémů

Odbor právních agend


Mgr. Jan Šrámek
ředitel Odboru právních agend

Oddělení právní

Oddělení veřejných zakázek a řízení kvality

Odbor personální


Bc. Iveta Běhounková, DiS.
ředitelka Odboru personálního

Oddělení řízení lidských zdrojů


JUDr. Vlastimil Holík, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly

Mgr. Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR