Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Číselníky

Číselník hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP) SZP ČR

S účinností od 1. července 2011 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR), včetně ZP 211, provádí úhradu HVLP a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) na základě číselníku HVLP vydávaného SZP ČR.

SZP ČR zpracovává číselník pro úhradu HVLP a PZLÚ na základě databáze „Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění" zveřejňované dle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL): http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

Datové rozhraní Číselníku HVLP SZP ČR odpovídá číselníku VZP ČR.

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku e-mailem, registrujte se zde: http://szpcr.cz/registrace-cis

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz

  

Pozn. Od 1.7.2015 dochází k rozšíření číselníku HVLP SZP ČR, více informací zde: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2016/12/20160817.pdf


Číselník nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) SZP ČR

S účinností od 1. ledna 2012 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), včetně ZP 211, provádí úhradu hromadně vyráběných léčivých přípravků používaných v ústavní péči na základě číselníku NHVLP vydávaného SZP ČR.

Léčivé přípravky uvedené v číselníku jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek v číselníku uvedených.

Pozn. Od 1.4.2016 bude docházet k revizi úhrad číselníku NHVLP SZP ČR, více informací zde.

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku do e-mailu, registrujte se zde.

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz.

Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR)

Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky je pomůcka pro předepisující lékaře, která řadí hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) podle výše úhradového ekvivalentu.

Umožňuje lékaři rychle se v rámci jednotlivých účinných látek orientovat a informovat o tom, které léčivé přípravky (LP) jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné.

Informační číselník uvádí LP hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zařazené v Číselníku HVLP SZP ČR v příslušném měsíci.

Z nich se v informačním číselníku neuvádějí LP:

  • určené výhradně pro nemocniční použití (LP s LIM1 = „H“)
  • uvedené v Číselnících HVLP SZP ČR posledních 12 měsíců, avšak v těchto 12ti měsících nemají spotřeby

LP jsou v informačním číselníku tříděny podle:

  • ATC účinné látky
  • cesty podání
  • síly

úhradového ekvivalentu, tj. platné úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku (ODTD, DDD nebo jinak definované množství léčivé látky), vypočtené jako podíl úhrady za balení (UHR1) a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP; úhrada je snížena na úroveň konečné ceny (MFC) v případě, že je MFC nižší

  • LP se stejnou úhradou za ekvivalent jsou řazeny dle maximálního doplatku vzestupně
  • LP se stejnou výší maximálního doplatku jsou řazeny abecedně

Pro PZLÚ (ATC sk. V06XX) platí třídění podle referenčních skupin a dále abecední řazení. PZLÚ nezařazené do žádné referenční skupiny jsou uvedeny souhrnně ve fiktivních referenčních skupinách 107/90, 108/90, 109/90.

Doplňující informace uváděné u jednotlivých LP:

  • LP, které jsou uvedeny v Pozitivním listu SZP ČR, jsou označeny logem SZP ČR
  • pro informaci je u jednotlivých LP uváděna i maximální výše doplatku za balení
  • LP, které k datu zpracování informačního číselníku nebyly účtovány zdravotním pojišťovnám (nově zařazené LP či LP, u nichž končí dodávky), jsou označeny L.

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku do vaší e-mailové schránky, registrujte se zde.

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik