Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Kontrola lékových interakcí

ZP 211 ve spolupráci se společností CompuGroup Medical Česká republika (CGM) umožňuje všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří používají ambulantní informační systémy od společnosti CGM (PC DOKTOR®, AMICUS®, MEDICUS 3 a TurboAsistent SQL), přístup k informacím o farmakologické léčbě poskytnuté (uhrazené ZP 211) jejich registrovaným pacientům.

Kontrola lékové interakce při preskripci léku

Léková historie pojištěnce je průběžně zařazována do zdravotní dokumentace pacienta, minimálně za období 4 měsíce nazpět.

Údaje o léčivech jsou spolu s preskripcí lékaře propojeny na modul automatické kontroly lékových interakcí, který je v rámci projektu pro klienty ZP 211 k dispozici bezplatně. Při preskripci léku je tak lékař okamžitě upozorněn na potenciální nežádoucí lékové interakce. Jedná se o jedinečnou možnost, jak lékové interakci předejít již při preskripci léku!

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže