Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Pozitivní listy

Pozitivní list – léčivé přípravky

 

Pozitivní list zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) je pomůcka pro předepisující lékaře poskytující lékaři informaci, které léčivé přípravky (dále jen LP) jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu. Jedná se o LP, které jsou SZP ČR v maximální možné míře doporučovány k preskripci.

 

Při preskripci je vhodné uvádět na receptu příznak „Nezaměňovat“.

 

Základem pro Pozitivní list jsou LP hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (Seznam cen a úhrad, SCAU) vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a zařazené v číselníku HVLP SZP ČR v příslušném měsíci k datu zpracování Pozitivního listu.

 

Léčivé přípravky jsou zařazovány na Pozitivní list v souladu s platnými Pravidly tvorby Pozitivního listu, viz odkaz níže:

 

http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2019/04/1555596611416_Pravidla-tvorby-Pozitivního-listu-SZP-ČR.pdf

 

V Pozitivním listu SZP ČR jsou uvedeny vybrané léčivé přípravky ze skupin vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků definovaných shodnou léčivou látkou (ATC skupinou), cestou podání, lékovou formou a množstvím léčivé látky v dávce (v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy) a obsahujících LP s odlišnou výší úhradového ekvivalentu.

 

Léčivé přípravky jsou v Pozitivním listu řazeny podle:

- ATC skupiny léčivé látky

- cesty podání

- množství léčivé látky

- úhradového ekvivalentu, tj. úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku (ODTD) nebo definovanou denní dávku (DDD) nebo jinak definované množství léčivé látky, vypočtené jako podíl úhrady za balení (UHR1) a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP; úhrada je snížena na úroveň konečné ceny (MFC) v případě, že je MFC nižší

- LP se stejnou úhradou za ekvivalent jsou řazeny dle maximálního doplatku za ekvivalent vzestupně, doplatek je vypočtený jako podíl doplatku za balení a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP

- LP, u kterých je shodná i výše tohoto doplatku, jsou řazeny abecedně

 

Pozitivní list je účinný od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

 

V zájmu zkvalitnění informací poskytovaných prostřednictvím Pozitivního listu žádáme smluvní poskytovatele zdravotních služeb i odbornou veřejnost o případné zasílání připomínek na leky@szpcr.cz a předem za ně děkujeme.

Pozitivní list je možné stáhnout v *.pdf a *.xls formě na následujícím odkazu:

http://www.szpcr.cz/pozitivni_list.php

 

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí Pozitivního listu do vaší e-mailové schránky, registrujte se zde:

http://szpcr.cz/registrace-cis

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další