Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Pozitivní listy

Pozitivní list – léčivé přípravky

 

Pozitivní list zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) je pomůcka pro předepisující lékaře poskytující lékaři informaci, které léčivé přípravky (dále jen LP) jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu. Jedná se o LP, které jsou SZP ČR v maximální možné míře doporučovány k preskripci.

 

Při preskripci je vhodné uvádět na receptu příznak „Nezaměňovat“.

 

Základem pro Pozitivní list jsou LP hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (Seznam cen a úhrad, SCAU) vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a zařazené v číselníku HVLP SZP ČR v příslušném měsíci k datu zpracování Pozitivního listu.

 

Léčivé přípravky jsou zařazovány na Pozitivní list v souladu s platnými Pravidly tvorby Pozitivního listu, viz odkaz níže:

 

http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2019/04/1555596611416_Pravidla-tvorby-Pozitivního-listu-SZP-ČR.pdf

 

V Pozitivním listu SZP ČR jsou uvedeny vybrané léčivé přípravky ze skupin vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků definovaných shodnou léčivou látkou (ATC skupinou), cestou podání, lékovou formou a množstvím léčivé látky v dávce (v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy) a obsahujících LP s odlišnou výší úhradového ekvivalentu.

 

Léčivé přípravky jsou v Pozitivním listu řazeny podle:

- ATC skupiny léčivé látky

- cesty podání

- množství léčivé látky

- úhradového ekvivalentu, tj. úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku (ODTD) nebo definovanou denní dávku (DDD) nebo jinak definované množství léčivé látky, vypočtené jako podíl úhrady za balení (UHR1) a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP; úhrada je snížena na úroveň konečné ceny (MFC) v případě, že je MFC nižší

- LP se stejnou úhradou za ekvivalent jsou řazeny dle maximálního doplatku za ekvivalent vzestupně, doplatek je vypočtený jako podíl doplatku za balení a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP

- LP, u kterých je shodná i výše tohoto doplatku, jsou řazeny abecedně

 

Pozitivní list je účinný od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

 

V zájmu zkvalitnění informací poskytovaných prostřednictvím Pozitivního listu žádáme smluvní poskytovatele zdravotních služeb i odbornou veřejnost o případné zasílání připomínek na leky@szpcr.cz a předem za ně děkujeme.

Pozitivní list je možné stáhnout v *.pdf a *.xls formě na následujícím odkazu:

http://www.szpcr.cz/pozitivni_list.php

 

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí Pozitivního listu do vaší e-mailové schránky, registrujte se zde:

http://szpcr.cz/registrace-cis

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik