Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Evropský průkaz - EHIC

Informace o vydávání Evropského průkazu zdravotního pojištění pojištěncům ZP MV ČR

(Evropský průkaz zdravotního pojištění - European Health Insurance Card - EHIC)

 EHIC vydává ZP MV ČR:

Co je to Evropský průkaz zdravotního pojištění?
Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nahrazuje formuláře, které jsme vydávali turistům, osobám v mezinárodní dopravě, studentům nebo uchazečům o zaměstnání, a které prokazovaly jejich zdravotní pojištění při výjezdech do zemí Evropské Unie.

Od kdy vydává vaše pojišťovna Evropský průkaz zdravotního pojištění?
Jako jedna z prvních zdravotních pojišťoven jsme počátkem srpna začali Evropské průkazy vydávat na všech pobočkách ZP MV ČR a na vybraných teritoriálních pracovištích. Evropský průkaz zdravotního pojištění ZP MV ČR umožňuje pojištěncům poskytnutí zdravotní péče v daném rozsahu v zemích Evropské unie na základě příslušných Evropských nařízení. Zároveň slouží jako zdravotní průkaz pojištěnce ve smluvních zdravotnických zařízeních ZP MV ČR. Kompletní informace o Evropských průkazech zajišťujeme na našich webových stránkách www.zpmvcr.cz ,infolince 844 121 121 a nfomailu info@zpmvcr.cz.  Od srpna jsme jako první v České republice připravili pro lékaře a zdravotnická zařízení na našich webových stránkách www.zpmvcr.cz možnost on line ověření platnosti karty EHIC. V české i vícejazyčné verzi jej mohou snadno využívat lékaři ve všech zemích Evropské unie.

Jakým způsobem může Váš pojištěnec Evropský průkaz získat?
Každý pojištěnec si může požádat o vydání osobně na všech pobočkách a některých teritoriálních pracovištích ZP MV ČR, kde odevzdá stávající průkaz pojištěnce a dostane Evropskou kartu zdravotního pojištění. Můžete ji za určitých podmínek nechat vystavit i ostatním členům rodiny.

Mají na Evropský průkaz zdravotního pojištění nárok všechny osoby?
Evropský průkaz zdravotního pojištění opravňuje na základě evropských nařízení k poskytování zdravotní péče v ostatních zemích Evropské unie. Nároky z nařízení se nevztahují automaticky na občany třetích států . Na pojištěnce z třetích zemí se mohou tyto nároky vztahovat za předpokladu, že tyto osoby mají bydliště na území České republiky a jejich situace není omezena na území České republiky.
Pokud by existovaly skutečnosti, které mění tuto situaci, např. předchozí migrace z jiné země Evropské unie, je nezbytné, abyste tyto skutečnosti pojištěnec sdělil. 

Jaké výhody přináší Evropský průkaz zdravotního pojištění při cestování po zemích Evropské unie?
V případě potřeby umožní snadnější přístup ke zdravotní péči během přechodného pobytu v jiném členském státě EU. Lékařské ošetření bude poskytnuto za stejných podmínek jako tamním pojištěncům, tzn. že i spoluúčast a jiné poplatky se řídí pravidly daného členského státu. Například to znamená, že pokud v jiném členském státě je tamním pojištěncům poskytována zdravotní péče zcela zdarma, obdržíte ji zdarma také, pokud musí hradit spoluúčast, budete ji muset uhradit také. To vše po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pomocí Evropského průkazu vám zdravotní pojišťovna uhradí případné výdaje po návratu do ČR.

Je nutné, aby si pojištěnec uzavíral zdravotní připojištění, když vlastní Evropský průkaz zdravotního pojištění ?
Stejně jako doposud uzavření cestovního připojištění svým pojištěncům doporučujeme, protože z veřejného zdravotního pojištění není na základě evropských nařízení hrazen například převoz pacienta zpět do ČR nebo asistenční služba. Každý turista se tím vyhne nepříjemnému zjištění, že mu zdravotní pojišťovna neuhradí veškeré náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče v zahraničí.

Může si lékař zjistit z Evropského průkazu nějaká zdravotní data o držiteli?
Evropský průkaz sice zjednodušuje přístup ke zdravotní péče v jiném členském státě a zrychluje úhrady zdravotní péče, ale neobsahuje žádné zdravotní informace, například krevní skupinu, historii ošetření pojištěnce nebo jiné podobné údaje.

Co by měl pojištěnec udělat v případě, když během dovolené Evropský průkaz ztratí?
Může se stát, že průkaz ztratíte nebo ho doma zapomenete, potom doporučuji kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu, která vám zašle faxem Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že se rozhodnu pro lékařský zákrok v jiném členském státě EU, mohu k tomuto účelu použít Evropský průkaz zdravotního pojištění?
Rozhodně ne. Evropský průkaz vám pokrývá pouze zdravotní péči. Pojištěnec má nárok na takovou péči, která musí být poskytnuta, aby nemusel zkrátit svůj pobyt v jiném členském státě a nebyl ohrožený jeho život nebo zdraví. V případě, že se pojištěnec rozhodne pro zákrok v zahraničí, musí nejprve požádat svou zdravotní pojišťovnu o udělení souhlasu s poskytnutím konkrétní zdravotní péče na formuláři, který uvádíme pod zkratkou E 112.


Jak a kde získat evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC

Jak získat EHIC 

  1. klient ZP 211 požádá o vydání průkazu EHIC buď osobně ne jednom z uvedených pracovišť (viz níže), nebo telefonicky či e-mailem
  2. klient ZP 211 může nechat vystavit a vyzvednout EHIC i pro ostatní členy rodiny - musí však zároveň při své návštěvě prokázat rodinný vztah k daným osobám
  3. platnost EHIC bude stanovena maximálně na 10 let ode dne vydání
  4. po dobu výměny průkazů zůstávají v platnosti stávající průkazy zdravotního pojištění

Kde je možné EHIC získat 

Osobně na klientských pracovištích 

EHIC bude klientovi ZP 211 vydán na počkání, zároveň vrátí stávající průkaz zdravotního pojištění.

Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, Benešov, Kladno, Mělník, Nymburk, Karlovy Vary,  Liberec, Litoměřice,  Pardubice, Česká Třebová, Hodonín, Uherské Hradiště, Přerov, Šumperk, Kroměříž, Bruntál, Opava, Frýdek-Místek

 

Telefonicky na Infolince

Telefon: 844 211 211*

 Infolinka je zpoplatněná

Zásilka s průkazem bude doručena cca do 10 kalendářních dnů.

 

E-mailem na info@zpmvcr.cz

Zásilka s průkazem bude doručena cca do 10 kalendářních dnů.

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže