Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb v souvislosti s onemocněním COVID-19

 

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

dovolte, abychom vás upozornili na důležité INFORMACE k vybraným oblastem
zdravotních služeb vydané ZP MV ČR v úterý 17. 3. 2020 ke způsobu
vykazování zdravotních výkonů a návrhové činnosti, souvisejících s aktuální
epidemiologickou situací vyvolanou nákazou Covid - 19. Informace budou v
případě potřeby aktualizovány a doplňovány.

1. Informace ZP MV ČR k vykazování laboratorního vyšetření

Příloha ke stažení: (informace laboratorní vyšetření_ZSKDEF2.docx_2.pdf)

2. Informace ZP MV ČR k vykazování dle MKN - 10

Příloha ke stažení: (informace vykazování MKN10_ZSK.docx_2.pdf)

3. Informace ZP MV ČR k lázeňské léčebně rehabilitační péči

Příloha ke stažení: (informace_Covid-19-lázně.docx_2.pdf)

4. Informace ZP MV ČR k úhradám - předběžným měsíčním zálohám

Příloha ke stažení:  (informace úhrady_ZSK.docx_2.pdf)


5. Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace

Příloha ke stažení:  (distanční  komunikace.docx_ZSK.docxDEF.docx_2.pdf)

 

6. Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace u ambulantních stomatologů

Příloha ke stažení:  (distanční komunikace - stomatologové.pdf)

 

7. Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u logopedů

Příloha ke stažení: (distanční komunikace_logopedi_ZSK.docx_2.docx_2.pdf)

 

8. Informace ZP MV ČR ke schvalování žádostí o úhradu léčivých přípravků

Příloha ke stažení: (informace ZP MV ČR_schvalování LP_DEF.pdf)

 

9.  Informace ZP MV ČR k vystavování poukazů na pomůcky

Příloha ke stažení: (distanční komunikace_poukazy na pomůcky_ZSK.docx_2.pdf)

 
10. Informace ZP MV ČR k indikaci, odběrům vzorků k laboratornímu vyšetření

Příloha ke stažení: (odběr vzorků.docx_ZSK.docx_2.docx_DEF2.pdf)

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik