Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Žádanky o schválení

Žádanky o schválení (povolení) - změna při zpracování

Od 1. 4. 2017 k žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků není nutné přikládat poukazy a recepty.

Reviznímu lékaři odesílejte pouze Žádanku o schválení (povolení) – tiskopis VZP-21/2013, včetně všech náležitostí a podkladů nutných k posouzení konkrétního požadavku. Poukaz nebo recept vystaví ošetřující lékař až na základě doručeného výsledku posouzení.

S platností od 1. 4. 2017 nebudou již recepty a poukazy revizními lékaři potvrzovány.

 

Postup při podání žádosti

  1. Smluvní poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS") předloží ZP 211 Žádanku o schválení (povolení) náležitě vyplněnou se zdůvodněným požadavkem v souladu s aktuálně platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů.
  2. Revizní lékař se k žádosti vyjádří a odešle informaci o výsledku posouzení zpět PZS.
  3. PZS vystaví poukaz nebo recept v souladu s doručenou informací o výsledku posouzení. Na poukazu nebo receptu, v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny, potvrdí předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem a to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího/povolujícího revizního lékaře a evidenčního čísla posouzení, případně další informace rozhodné pro realizaci poukazu či receptu jako jsou v některých případech výše úhrady, smluvní dodavatel u ZP R, období čerpání.

V případě, že ZP 211 bude doručen recept nebo poukaz společně se Žádankou o schválení (povolení) od 1. 4. 2017, nebude možné tyto doklady z provozních důvodů odesílat zpět. Doklady se stanou součástí spisu příslušné žádanky.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další