Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Chřipka

Očkování proti chřipce v sezóně 2017 – 2018_změna od 1. 4. 2018

Očkování proti chřipce je dle § 30, odst. 2, písm. b), bodu 4, zák. č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, z veřejného zdravotního pojištění hrazeno:

* u pojištěnců nad 65 let věku,

* u pacientů po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk

* u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem

* u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Výkon očkování bude poskytovatelem zdravotních služeb vykázán kódem 02125 – „očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – sezónní chřipka – nepovinné očkování“ s dg. Z 25.1. Očkovací látka se vykáže ke kódu 02125 jako ZÚLP pod kódem aplikované vakcíny. Maximální výše úhrady ZÚLP je 249,79 Kč za 1 dávku, jediná dostupná vakcína na českém trhu - FLUARIX TETRA (1X0,5ML; kód SÚKL 0214978), se tak stává plně hrazenou variantou.

Za samotný výkon očkování pojištěnec nic neplatí.

Vakcínu, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, není možné předepsat na recept. Na recept lze předepsat očkovací látku pouze samoplátci. 

 

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy