Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 6. 2018

Upozorňujeme lékaře provádějící očkování na aktualizaci Metodického postupu k vykazování očkování, a to ke dni 1. 6. 2018


V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování.


S platností od 1. 6. 2018 je vydána ve spolupráci se VZP aktualizace metodického postupu. Důvodem je podpora proočkovanosti populace, nově hradí zdravotní pojišťovny v souladu se stanoviskem Ministra zdravotnictví ze dne 16. května 2018, čj. MZDR 20091/2018-1/DZP, i očkování provedená mimo termíny stanovené Vyhláškou (tzv. očkovací kalendář), a to do věku dítěte, který odpovídá indikačním podmínkám použitého léčivého přípravku obsahující očkovací látku pro daný typ očkování. V červnu budou ukončeny dodávky OL 0027868 SILGARD.

Tato vakcína je nahrazena OL 0027886 GARDASIL, která má stejné SPC a z tohoto důvodu ji lze použít jako plnohodnotnou náhradu OL 0027868 SILGARD (tzn. lze ji použít i u pacientů rozočkovaných OL 0027868 SILGARD). Nová OL 0027886 GARDASIL byla do ČR dodávána již v průběhu května. Úhrada za OL zůstává stejná.

Aktualizovaná verze metodického pokynu :

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy