Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Pneumokokové infekce u pojištěnců nad 65 let

Očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let

ZP 211 hradí od 1. 10. 2015 nepovinné očkování (včetně očkovací látky) proti pneumokoku pro pojištěnce starší 65 let, neboť dle novely zákona č. 48/1997, § 30 odst. 2 písm. b) bod 4, je hrazenou službou u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím dle schváleného očkovacího schématu.

Vakcíny jsou hrazeny do výše 482,33 Kč/1 dávku. Plně hrazená (a ekonomicky nejméně nákladná), tedy bez doplatku pojištěnce, je vakcína PNEUMO 23 INJ SOL 1X0,5 ML + SJ (kód SÚKL 0085172).

Případný rozdíl mezi úhradou zdravotní pojišťovny (482,33 Kč) a cenou zvolené jiné (PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML + SJ; kód SÚKL 0149868) – nákladnější - varianty zaplatí pojištěnec u svého lékaře formou doplatku.

Jediný možný způsob vykazování a úhrady je pouze formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP) s kódem výkonu 02125.

Pozn.: Pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné Vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se i nadále na úhradě očkování nepodílí.

 

PNEUMO 23

Z důvodu ukončení dodávek očkovací látky PNEUMO 23 (kód 0085172) bude od 1. 9. 2017 z prostředků veřejného zdravotního pojištění u vyjmenovaných skupin osob (očkování nepovinné a pravidelné povinné) plně hrazena očkovací látka PREVENAR 13 (kód 0149868).

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže