Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Pneumokokové infekce u pojištěnců nad 65 let

Očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let

ZP 211 hradí od 1. 10. 2015 nepovinné očkování (včetně očkovací látky) proti pneumokoku pro pojištěnce starší 65 let, neboť dle novely zákona č. 48/1997, § 30 odst. 2 písm. b) bod 4, je hrazenou službou u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím dle schváleného očkovacího schématu.

Vakcíny jsou hrazeny do výše 482,33 Kč/1 dávku. Plně hrazená (a ekonomicky nejméně nákladná), tedy bez doplatku pojištěnce, je vakcína PNEUMO 23 INJ SOL 1X0,5 ML + SJ (kód SÚKL 0085172).

Případný rozdíl mezi úhradou zdravotní pojišťovny (482,33 Kč) a cenou zvolené jiné (PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML + SJ; kód SÚKL 0149868) – nákladnější - varianty zaplatí pojištěnec u svého lékaře formou doplatku.

Jediný možný způsob vykazování a úhrady je pouze formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP) s kódem výkonu 02125.

Pozn.: Pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné Vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se i nadále na úhradě očkování nepodílí.

 

PNEUMO 23

Z důvodu ukončení dodávek očkovací látky PNEUMO 23 (kód 0085172) bude od 1. 9. 2017 z prostředků veřejného zdravotního pojištění u vyjmenovaných skupin osob (očkování nepovinné a pravidelné povinné) plně hrazena očkovací látka PREVENAR 13 (kód 0149868).

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik