Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Přeprava pacientů

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky hradí přepravu z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnou legislativou. Úhrada je dána  Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění.

 

Podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady přepravy a náhrady cestovních nákladů se řídí platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece  na stanovených tiskopisech (doklad 34, 35, 36, 37 a 39) https://www.vzp.cz/poskytovatele/tiskopisy .

Konkrétní úhrady za jednotlivé přepravy jsou uvedeny v platné verzi Číselníku Doprava https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další