Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Přeprava pacientů

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky hradí přepravu z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnou legislativou. Úhrada je dána  Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění.

 

Podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady přepravy a náhrady cestovních nákladů se řídí platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece  na stanovených tiskopisech (doklad 34, 35, 36, 37 a 39) https://www.vzp.cz/poskytovatele/tiskopisy .

Konkrétní úhrady za jednotlivé přepravy jsou uvedeny v platné verzi Číselníku Doprava https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik