Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Stomatologové

Jak nasmlouvat stomatochirurgické ošetření

Cílem je vytvořit síť pracovišť zejména ze stávajících smluvních partnerů, kteří mají nasmlouván seznam výkonů na základě Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg vydávaného ČSK.

Ceník stomatologických výrobků

Maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených ze zdravotního pojištění (výrobek uvedený a označený symbolem „I“ v Příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytnutých pojištěncům Pojišťovny v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 budou Pojišťovnou hrazeny dle níže uvedených cen viz příloha :

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže