Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Co je dobré vědět o doplatcích na léky
Léky

24.8.2020 | #Pojištěnci

Co je dobré vědět o doplatcích na léky

Vážení klienti, zpracovali jsme pro vás ucelený přehled všech důležitých informací, týkajících se započitatelných doplatků na léčivé přípravky a výplaty tzv. „nadlimitů“.

1. Pravidla pro výpočet a výplatu

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (§ 16b odst. 1) stanovil pro pacienty, zejména pak pro děti do 18 let věku, seniory (nad 65 let, resp. 70 let) a zdravotně hendikepované tzv. ochranné limity pro doplatky za léčiva vystavené na recept a vydané v lékárně v případě, že nejsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

Do ochranného limitu se zahrnují jen doplatky za léčivé přípravky ve výši tzv. „započitatelného“ doplatku.

O tom, zda částečně hrazené léčivo předepsané na recept, na které v lékárně doplácíte, má či nemá započitatelný doplatek a v jaké výši rozhoduje u každého léku zvlášť Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pozor: řada léčiv má započitatelný doplatek 0,- Kč.

To, co zaplatíte v lékárně za léky předepsané na recept, se nerovná tomu, co je zahrnuto do ochranného limitu. Platba za volně prodejné léky a doplňky stravy se do limitu nikdy nezapočítává.

TIP pro vás: Pokud vám lékař předepíše léčivo s doplatkem, informujte se u něho nebo v lékárně, jestli se vámi zaplacená suma započítává a v případně že ano, tak v jaké výši, do ochranného limitu. Tento údaj je vždy uveden na dokladu o zaplacení, který v lékárně obdržíte. Pokud o to požádáte, lékař by vám měl předepsat léčivo bez doplatku nebo se stejnou účinnou látkou s nižším doplatkem. O záměně léku za jiný s jiným doplatkem, pokud ji lékař na receptu nezakáže, se můžete domluvit i přímo v lékárně s lékárníkem.

Upozornění: Pokud lékař na recept napíše nebo do tzv. centrálního úložiště receptů vyznačí, že léčivo „Hradí pacient“, tak se ze zaplacené částky do limitu nezahrnuje NIC.

Pozn.: Ani jednu z výše popsaných situací neovlivní, ani o ní nerozhoduje, zdravotní pojišťovna.

Přehled ochranných limitů, při jejich překročení vám zdravotní pojišťovna zaplacené finanční prostředky vrátí:

Výše ročního limitu od 19 do 64 let        5 000 Kč   
U osob do 18 let     1 000 Kč 
U osob od 65 do 69 let (včetně)           1 000 Kč    
U osob od 70 let          500 Kč   

*Upřesnění: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/informace-pro-pojistence/prava-pojistence


2. Termíny pro výplatu finančních prostředků za překročení výše uvedeného limitu jsou následující:

  • 1. čtvrtletí - termín výplaty do konce května
  • 2. čtvrtletí - termín výplaty do konce srpna
  • 3. čtvrtletí - termín výplaty do konce listopadu
  • 4. čtvrtletí - termín výplaty do 60 dnů od konce roku

V případě, že nemáte sjednáno vyplácení nadlimitních částek na bankovní účet, obdržíte nejpozději do uvedeného termínu výplaty poštovní poukázku.

V 1. 2. a 3. čtvrtletí se vyplácejí pouze částky, převyšující 50,- Kč. Za 4. čtvrtletí musí zdravotní pojišťovny odeslat i částky nižší (např. 1,- Kč).

Pojišťovna potřebuje čas na výpočet a ze zákona má povinnost ho provést a pojištěnci vyplatit částku, kterou překročil součet započitatelných doplatků jeho limit, do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

3. Nevyzvednutí platby:

Pokud si nevyzvednete finanční prostředky zaslané při vyúčtování za 1. 2. a 3. čtvrtletí, připočteme tyto nevyzvednuté finanční prostředky k platbě v následujícím vyúčtování.

V případě, že si nevyzvednete ani platbu za 4. čtvrtletí, obraťte se na nejbližší pracoviště naší zdravotní pojišťovny se žádostí o opakované doručení.

4. Možnosti výplaty nadlimitů:

Výplata standardně probíhá prostřednictvím poštovní poukázky „B“, která je zpracovávána a doručována Českou poštou.

V případě zájmu o sjednání výplaty bezhotovostní formou na vámi určený bankovní účet, je nutné navštívit některé z klientských pracovišť ZP MV ČR a podepsat „Žádost o vypořádání bezhotovostní formou“. Ověřené bankovní spojení lze zadat také prostřednictvím služby E-komunikace v sekci Pojištěnec – Samoobsluha – Správa ověřeného bankovního spojení. Od výplaty nadlimitu za další čtvrtletí vám budou finanční prostředky poukazovány již na vámi uvedený bankovní účet.

V případě, že budete k vyplacenému nadlimitu potřebovat položkový rozpis vámi uhrazených a pojišťovnou evidovaných doplatků, využijte následujících možností jeho bezplatného získání:

  • Máte-li k dispozici přístupové kódy pro elektronickou komunikaci s naší zdravotní pojišťovnou, naleznete informace o vámi uhrazených poplatcích a doplatcích na www.zpmvcr.cz v sekci „E-komunikace“, a to v části „Přehled poplatků“.
  • Pokud přístupové identifikátory do sekce „E-komunikace“ na www.zpmvcr.cz nemáte k dispozici, můžete požádat o jejich zaslání telefonicky, a to na čísle infolinky 844 211 211 nebo 222 222 255. Díky službě „E-komunikace“ získáte nejen dálkový přístup k rozpisu vámi uhrazených regulačních poplatků a doplatků, ale máte možnost nahlížet na váš osobní účet, můžete sledovat přehled vykázané péče, vývoj vámi uhrazených plateb pojistného (jste-li OSVČ či osoba bez zdanitelných příjmů) nebo si můžete ověřit zavedení vašich pojistných dob (doby trvání zaměstnání, OSVČ, zařazení mezi pojištěnce, za něž hradí pojistné stát apod.). S využitím těchto identifikátorů můžete mít přístup k těmto informacím i pohodlně v naší mobilní aplikaci ZP211. Informace o mobilní aplikaci https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/moznosti-komunikace-se-zp-211/mobilni-aplikace.

TIP pro vás: Pokud nemáte možnost zjišťovat si informace elektronicky přes "E-komunikaci", máte na základě vaší písemné žádosti jednou ročně nárok na výpis z osobního účtu (tj. na přehled toho, co ZP MV ČR uhradila za vám poskytnuté zdravotní služby) v listinné podobě, jehož součástí je rovněž položkový rozpis poplatků a doplatků za příslušné období. Požadavek na vyhotovení výpisu z osobního účtu přijímají klientská pracoviště ZP MV ČR, výpis obdržíte na počkání.

5. Reklamace:

Pokud Vám ve vyžádaném rozpisu Vámi uhrazených doplatků bude chybět položka, kterou jste uhradil (a), obraťte se s reklamací a dokladem o zaplacení příslušného doplatku na nejbližší pracoviště naší zdravotní pojišťovny. Doklad o zaplacení doplatku není to samé, jako „ústřižek“ z pokladny, který v lékárně dostanete automaticky. Doklad o zaplacení započitatelného doplatku je v lékárně vydáván pouze na výslovnou žádost pojištěnce a obsahuje navíc identifikaci pojištěnce, který doplatek uhradil, razítko lékárny a podpis vydávajícího pracovníka.

Přehled všech klientských center ZP MV ČR  naleznete zde.

 

ÚZ ředitelství

V Praze dne 24. 8. 2020

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Milostivé léto

Milostivé léto 2022

31. 8. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Stejně jako v loňském roce i letos máte příležitost zbavit se případného dluhu na pojistném, který vám v minulosti vznikl u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a který je po vás vymáhán v exekučním řízení.

[více]
příspěvek

Zavádíme pořadová čísla na sezonní akce

27. 6. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Vzhledem k tomu, že množství finančních prostředků ve fondu prevence, z něhož klientům vyplácíme různé příspěvky, je limitované, rozhodli jsme se zavést nový nástroj, který poskytne klientům jistotu, že mohou počítat se získáním příspěvku vyhlášeného

[více]

Dále z 211