Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Co je dobré vědět o doplatcích na léky
Léky

24.8.2020 | #Pojištěnci

Co je dobré vědět o doplatcích na léky

Vážení klienti, zpracovali jsme pro vás ucelený přehled všech důležitých informací, týkajících se započitatelných doplatků na léčivé přípravky a výplaty tzv. „nadlimitů“.

1. Pravidla pro výpočet a výplatu

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (§ 16b odst. 1) stanovil pro pacienty, zejména pak pro děti do 18 let věku, seniory (nad 65 let, resp. 70 let) a zdravotně hendikepované tzv. ochranné limity pro doplatky za léčiva vystavené na recept a vydané v lékárně v případě, že nejsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

Do ochranného limitu se zahrnují jen doplatky za léčivé přípravky ve výši tzv. „započitatelného“ doplatku.

O tom, zda částečně hrazené léčivo předepsané na recept, na které v lékárně doplácíte, má či nemá započitatelný doplatek a v jaké výši rozhoduje u každého léku zvlášť Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pozor: řada léčiv má započitatelný doplatek 0,- Kč.

To, co zaplatíte v lékárně za léky předepsané na recept, se nerovná tomu, co je zahrnuto do ochranného limitu. Platba za volně prodejné léky a doplňky stravy se do limitu nikdy nezapočítává.

TIP pro vás: Pokud vám lékař předepíše léčivo s doplatkem, informujte se u něho nebo v lékárně, jestli se vámi zaplacená suma započítává a v případně že ano, tak v jaké výši, do ochranného limitu. Tento údaj je vždy uveden na dokladu o zaplacení, který v lékárně obdržíte. Pokud o to požádáte, lékař by vám měl předepsat léčivo bez doplatku nebo se stejnou účinnou látkou s nižším doplatkem. O záměně léku za jiný s jiným doplatkem, pokud ji lékař na receptu nezakáže, se můžete domluvit i přímo v lékárně s lékárníkem.

Upozornění: Pokud lékař na recept napíše nebo do tzv. centrálního úložiště receptů vyznačí, že léčivo „Hradí pacient“, tak se ze zaplacené částky do limitu nezahrnuje NIC.

Pozn.: Ani jednu z výše popsaných situací neovlivní, ani o ní nerozhoduje, zdravotní pojišťovna.

Přehled ochranných limitů, při jejich překročení vám zdravotní pojišťovna zaplacené finanční prostředky vrátí:

Výše ročního limitu od 19 do 64 let        5 000 Kč   
U osob do 18 let     1 000 Kč 
U osob od 65 do 69 let (včetně)           1 000 Kč    
U osob od 70 let          500 Kč   

*Upřesnění: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/informace-pro-pojistence/prava-pojistence


2. Termíny pro výplatu finančních prostředků za překročení výše uvedeného limitu jsou následující:

  • 1. čtvrtletí - termín výplaty do konce května
  • 2. čtvrtletí - termín výplaty do konce srpna
  • 3. čtvrtletí - termín výplaty do konce listopadu
  • 4. čtvrtletí - termín výplaty do 60 dnů od konce roku

V případě, že nemáte sjednáno vyplácení nadlimitních částek na bankovní účet, obdržíte nejpozději do uvedeného termínu výplaty poštovní poukázku.

V 1. 2. a 3. čtvrtletí se vyplácejí pouze částky, převyšující 50,- Kč. Za 4. čtvrtletí musí zdravotní pojišťovny odeslat i částky nižší (např. 1,- Kč).

Pojišťovna potřebuje čas na výpočet a ze zákona má povinnost ho provést a pojištěnci vyplatit částku, kterou překročil součet započitatelných doplatků jeho limit, do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

3. Nevyzvednutí platby:

Pokud si nevyzvednete finanční prostředky zaslané při vyúčtování za 1. 2. a 3. čtvrtletí, připočteme tyto nevyzvednuté finanční prostředky k platbě v následujícím vyúčtování.

V případě, že si nevyzvednete ani platbu za 4. čtvrtletí, obraťte se na nejbližší pracoviště naší zdravotní pojišťovny se žádostí o opakované doručení.

4. Možnosti výplaty nadlimitů:

Výplata standardně probíhá prostřednictvím poštovní poukázky „B“, která je zpracovávána a doručována Českou poštou.

V případě zájmu o sjednání výplaty bezhotovostní formou na vámi určený bankovní účet, je nutné navštívit některé z klientských pracovišť ZP MV ČR a podepsat „Žádost o vypořádání bezhotovostní formou“. Ověřené bankovní spojení lze zadat také prostřednictvím služby E-komunikace v sekci Pojištěnec – Samoobsluha – Správa ověřeného bankovního spojení. Od výplaty nadlimitu za další čtvrtletí vám budou finanční prostředky poukazovány již na vámi uvedený bankovní účet.

V případě, že budete k vyplacenému nadlimitu potřebovat položkový rozpis vámi uhrazených a pojišťovnou evidovaných doplatků, využijte následujících možností jeho bezplatného získání:

  • Máte-li k dispozici přístupové kódy pro elektronickou komunikaci s naší zdravotní pojišťovnou, naleznete informace o vámi uhrazených poplatcích a doplatcích na www.zpmvcr.cz v sekci „E-komunikace“, a to v části „Přehled poplatků“.
  • Pokud přístupové identifikátory do sekce „E-komunikace“ na www.zpmvcr.cz nemáte k dispozici, můžete požádat o jejich zaslání telefonicky, a to na čísle infolinky 844 211 211 nebo 222 222 255. Díky službě „E-komunikace“ získáte nejen dálkový přístup k rozpisu vámi uhrazených regulačních poplatků a doplatků, ale máte možnost nahlížet na váš osobní účet, můžete sledovat přehled vykázané péče, vývoj vámi uhrazených plateb pojistného (jste-li OSVČ či osoba bez zdanitelných příjmů) nebo si můžete ověřit zavedení vašich pojistných dob (doby trvání zaměstnání, OSVČ, zařazení mezi pojištěnce, za něž hradí pojistné stát apod.). S využitím těchto identifikátorů můžete mít přístup k těmto informacím i pohodlně v naší mobilní aplikaci ZP211. Informace o mobilní aplikaci https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/moznosti-komunikace-se-zp-211/mobilni-aplikace.

TIP pro vás: Pokud nemáte možnost zjišťovat si informace elektronicky přes "E-komunikaci", máte na základě vaší písemné žádosti jednou ročně nárok na výpis z osobního účtu (tj. na přehled toho, co ZP MV ČR uhradila za vám poskytnuté zdravotní služby) v listinné podobě, jehož součástí je rovněž položkový rozpis poplatků a doplatků za příslušné období. Požadavek na vyhotovení výpisu z osobního účtu přijímají klientská pracoviště ZP MV ČR, výpis obdržíte na počkání.

5. Reklamace:

Pokud Vám ve vyžádaném rozpisu Vámi uhrazených doplatků bude chybět položka, kterou jste uhradil (a), obraťte se s reklamací a dokladem o zaplacení příslušného doplatku na nejbližší pracoviště naší zdravotní pojišťovny. Doklad o zaplacení doplatku není to samé, jako „ústřižek“ z pokladny, který v lékárně dostanete automaticky. Doklad o zaplacení započitatelného doplatku je v lékárně vydáván pouze na výslovnou žádost pojištěnce a obsahuje navíc identifikaci pojištěnce, který doplatek uhradil, razítko lékárny a podpis vydávajícího pracovníka.

Přehled všech klientských center ZP MV ČR  naleznete zde.

 

ÚZ ředitelství

V Praze dne 24. 8. 2020

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211