Přejít k hlavnímu obsahu

17.4.2020 | #Pojištěnci

Co vás zajímá nejen o Covid-19

Nedaří se mi dovolat k mému praktikovi, co mám dělat?

Většina ordinací praktického lékaře pro dospělé i pro děti a dorost funguje, byť řada z nich z větší či menší části v režimu vzdálené komunikace po telefonu, emailu, skype, apod.

Tento distanční režim byl rozšířen hlavně  na začátku epidemiologické situace. Nyní, pokud jsou již ordinace vybaveny ochrannými pomůckami, by tato forma komunikace a vyšetřování měla být už spíše ojedinělá.

Je nutné zdůraznit, že pokud není k dispozici registrující praktický lékař, může pomoci např. s konzultací nebo předpisem receptu i neregistrující praktik, a to v režimu tzv. nepravidelné péče, kterou mu pojišťovna uhradí. Můžete tedy zavolat a poté navštívit i jiného praktického lékaře ve vašem okolí, který vás ošetří.

Pokud potřebujete konzultovat svůj zdravotní stav, můžete se obrátit také na lékaře Virtuální kliniky EUC. Ten je schopen vystavit pacientovi e-neschopenku i poslat e-recept. Více informací ZDE.

Rovněž je možné svůj zdravotní stav konzultovat prostřednictvím služby ZP MV ČR Lékař na telefonu. Více informací ZDE.

Pomůžete mi zjistit/ověřit, jestli můj lékař (PL/PLDD, specialista) ordinuje?

Můžeme, pokud tuto informaci máme k dispozici. V případě, že by nastala situace, že lékař neordinuje, měl by mít vždy zajištěn zástup a tento stav pojišťovně nahlásit. 

Můžu jít k jinému PL, než u kterého jsem registrován?

Ano, nicméně doporučujeme se za současné situace na návštěvě předem domluvit, nejlépe po telefonu nebo emailem. Lékař může ošetřit každého pacienta, tedy i neregistrovaného pacienta v rámci tzv. "nepravidelné péče", která mu je zdravotní pojišťovnou uhrazena vedle kapitační platby.

Jsem těhotná, můj gynekolog neordinuje, co mám dělat?

Pokud máte akutní obtíže nebo máte jen obavy, zda vše probíhá tak, jak má, můžete se obrátit na jakéhokoliv dostupného gynekologa. Nejbližšího smluvního gynekologa ZP MV ČR lze najít na webu ZP MV ČR v sekci Pojištěnci – Informace pro pojištěnce – Smluvní lékaři. Doporučujeme vždy návštěvu a důvod vyšetření, pokud to jen trochu lze, předem telefonicky nebo emailem domluvit.

V nutném případě lze navštívit nejbližší nemocnici s gynekologicko-porodnickým oddělením a vyhledat ošetření tam.

Všichni ambulantní gynekologové by však již v současné době, s výjimkou těch, kteří jsou sami v karanténě, měli být svým pacientkám k dispozici.

Potřebuji vystavit/ukončit neschopenku, ale nemůžu se dovolat
k mému PL, co mám dělat?

Vystavit neschopenku je povinností lékaře, který vás léčí pro dané onemocnění. Lze ji vystavit i zpětně. Ukončit by ji měl ten lékař, který ji vystavil. Ordinace by měla mít k dispozici emailový kontakt pro potřeby elektronické preskripce a agendy pracovních neschopenek. V nutném případě můžeme pomoci s kontaktem na email smluvního lékaře nebo lékaře v okolí.

 Potřebuji recept na mé léky, ale nemůžu se dovolat k mému PL, co mám dělat?

Ordinace by měla mít k dispozici telefonický a emailový kontakt pro potřeby elektronické preskripce.
V nutném případě můžeme pomoci s kontaktem na tohoto smluvního lékaře nebo jiného lékaře v nejbližším okolí. Řada léčiv je vázána na předepsání odborným lékařem. Pokud jde o preskripci, kterou může zajistit odbornost praktického lékaře a jde o chronicky nastavenou medikaci, kterou nelze přerušit, pacient je ve stabilizovaném stavu a dobře zná, co a jak užívá a lékař se na to může spolehnout, může jakýkoliv praktický lékař vystavit recept na jedno balení léčiva tak, aby překlenul dobu, než se pacient dostane ke svému registrujícímu praktickému lékaři.

Čekám na plánovanou operaci, ale včera mi zrušili termín, co mám dělat?

Termín operace a její případný odklad určuje vždy ošetřující lékař, to je jeho kompetence a odpovědnost, do které zdravotní pojišťovna nezasahuje. Pojišťovna může ale pomoci s ověřením situace, pokud by byla pochybnost o správnosti postupu lékaře, stejně jako krajský úřad, kam dle zákona mají směrovat stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb.

Pracuji a žiji v zahraničí, ale kvůli zavření hranic jsem v Čechách. Potřebuji k lékaři.

Vyžaduje-li to Váš zdravotní stav, máte právo vybrat si a navštívit lékaře.

Mohou nastat následující situace:

a) Platíte si v ČR zdravotní pojištění, jste pojištěn u některé ze zdravotních pojišťoven ČR, jedná se o neakutní zdravotní stav:

 

b) Nejste českým pojištěncem, ale váš zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou péči a nesnese odkladu:

 • vyhledáte nejbližší nemocnici a zde ordinaci lékařské pohotovostní služby nebo ordinaci ambulantního specialisty (chirurgie, interna, apod.)
 • nemůžete-li k lékaři sám dojít, váš zdravotní stav je vážný, volejte tísňovou linku 155 – zdravotnickou záchrannou službu,
 • poskytnutá zdravotní péče bude uhrazena zdravotní pojišťovnou jako nezbytná a neodkladná péče.

 

c) Jste pojištěncem některého z členských států EU, EHP či Švýcarska a jedná se o neakutní zdravotní stav:

 • vyhledejte si nejbližšího smluvního lékaře ZP MV ČR na webu ZP MV ČR v sekci Pojištěnci – Informace pro pojištěnce – Smluvní lékaři
 • zkontaktujte ho po telefonu nebo emailu a stav zkonzultujte, popř. si domluvte návštěvu a objednejte se na určitý den a hodinu,
 • u lékaře se pak musíte prokázat průkazem EHIC, kterou máte od své zdravotní pojišťovny,
 • máte nárok na vše, co Váš zdravotní stav z lékařského hlediska vyžaduje -tzn., že máte nárok na zdravotní péči za stejných podmínek, jako čeští pojištěnci,
 • poskytnutou zdravotní péči bude lékař účtovat příslušné české zdravotní pojišťovně, která ji uhradí za stejných podmínek jako zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci,
 • platbu v hotovosti bude od vás možné požadovat pouze za situace, kdy by to bylo možné požadovat od českého pojištěnce.

 

d) Jste občan třetího státu a jedná se o neakutní zdravotní stav

 • máte nárok na poskytnutí bezplatné zdravotní péče v určitém rozsahu dle konkrétní mezinárodní smlouvy ČR a vaší země, nebo si musíte uhradit poskytnuté zdravotní služby na základě soukromého zdravotního pojištění. Bližší informace ohledně příslušného smluvního vztahu lze získat na požádání u Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR,
 • v současné době je třeba se objednat po telefonu nebo emailu. K lékaři bez objednání nechoďte.

 

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

samotest

Ukončení provozu portálu Samotesty-covid.cz

23. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci

Vážení zaměstnavatelé,    k 30. září 2021 dojde k ukončení provozu portálu všech zdravotních pojišťoven Samotesty-covid.cz, který sloužil pro odesílání žádostí o příspěvek na částečnou kompenzaci nákladů na samotestování ve firmách a u OSVČ.

[více]
ruce

Pacientů s alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

21. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.

[více]

Dále z 211