Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. O nás
 3. Aktuality
 4. Co vás zajímá o očkování proti covid-19
COVID 19

26.1.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Co vás zajímá o očkování proti covid-19

Vážení klienti ZP 211. Očkování proti covid-19 je tématem dne a přináší mnoho otázek. Na ty nejzákladnější vám nabízíme odpovědi.

 • Je očkování proti covidu povinné?

Očkování proti onemocnění covid-19 je v České republice dobrovolné.

 • Kolik mě bude očkování stát?

Očkování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám, které jsou v ČR pojištěny u některé ze zdravotních pojišťoven.

 • Je možné, aby byl očkován i manžel, který má cizí státní příslušnost a žije v ČR?

Státní příslušnost není rozhodující. Pokud je manžel pojištěncem české zdravotní pojišťovny a má tak nárok na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění, může se k očkování zaregistrovat.

U zahraničních pojištěnců, kteří mají v ČR nárok pouze na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění, je nutné posoudit, zda je očkování nezbytné vzhledem k délce plánovaného pobytu v ČR.

 • Od jakého věku se bude očkování provádět?

Vakcíny byly klinicky testovány k použití pro osoby starší 16 let. Pro osoby mladší nejsou vakcíny schváleny a jejich aplikace tedy není postupem lege artis.

 • Budu mít možnost vybrat si vakcínu?

Zatím tato možnost není s ohledem na omezené množství očkovacích látek. Do budoucna tato možnost může připadat v úvahu, až bude očkovacích látek dostatek.

 • Jsou vakcíny bezpečné?

Všechny vakcíny jsou bezpečné. Před uvedením na trh procházejí rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky.

Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků pod lékařským dohledem. Všechny vakcíny před tím, než se dostanou do České republiky, musí být registrovány evropskou registrační agenturou (EMA), tím je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.

 • Je opravdu očkování účinné i na mutaci viru?

V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním dostupnými vakcínami neměla chránit proti některé ze známých mutací koronaviru. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy.

 • Jaké jsou nežádoucí vedlejší účinky očkování?

Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Přibližně každý desátý člověk má po aplikaci vakcíny reakci jako je zčervenání nebo bolestivost v místě vpichu, zvýšenou teplotu nebo vyrážku.

Každé očkovací místo musí zajistit dohled lékaře schopného poskytnout neodkladnou odbornou pomoc v případě výskytu život ohrožujících komplikací, které se bezprostředně objeví po aplikaci očkovací látky.

 • Jaký je časový rozestup mezi aplikací první a druhé očkovací dávky?

Záleží na druhu očkovací látky, obvykle je doporučován výrobcem v rozsahu 2, resp. 3 týdnů. Nicméně v posledních měsících se stále častěji objevují odborné názory doporučující v době nedostatku očkovacích látek odložit druhé očkování i o 42 dní a déle od dávky první ve snaze podpořit aplikaci aspoň jedné dávky vakcíny ohroženým skupinám osob.

 • Jak dlouho bude očkování účinné?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se to stále neví. Až další studie ukážou, do jaké míry je vakcína účinná v dlouhodobém měřítku a jestli bude po nějaké době potřeba přeočkování. 

 • Obdržím potvrzení o aplikaci očkovací látky (očkovací průkaz, příp. elektronické potvrzení)?

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může po absolvovaném dokončeném očkování velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování na základě kódu, který obdrží jako SMS zprávu na svůj mobilní telefon.

 • Jaké výhody z toho, že se nechám naočkovat, budou plynout (myšleno tak, jestli po naočkování budu muset nosit roušku)?

Zatím se diskutuje o tom, jestli a jaké by měly být motivační prvky a jaké budou úlevy pro očkované osoby. Zatím se např. zdá, že některé letecké společnosti chtějí přepravovat pouze očkované jedince, což nebude až tak jednoduché.

Co se týče roušek, je to zatím nejasné, tím spíše, že po očkování zřejmě nenastává úplná, sterilizační imunita.

 • Můžu onemocnět covidem, přestože budu očkován?

Ano, můžete být znovu nakažen koronavirem, mít pozitivní PCR nebo antigenní test, ale téměř jistě neonemocníte, nebudete mít žádné nebo jen minimální příznaky a stejně tak budete jen minimálním rizikem pro své okolí.

 • Má smysl se nechat naočkovat, pokud mám již z prodělané nemoci v těle protilátky?

Pokud jste absolvoval příslušné vyšetření a víte, že máte v krvi ochranné protilátky, je i s ohledem na nedostatek vakcín vhodné s očkováním vyčkat 2 až 3 měsíce.

 • Nejsem schopný se do očkovacího centra dostavit, jsem např. imobilní. Co mám dělat? Mohu se nechat naočkovat doma?

V tomto případě se nebudete na očkování registrovat přes Centrální registrační systém na stránkách MZ ČR. Doporučujeme objednat se na očkování u vašeho  praktického lékaře, v jeho ordinaci nebo po domluvě s ním v rámci návštěvní služby u vás doma.

Role zdravotní pojišťovny

 • Bude dělat zdravotní pojišťovna na očkování nějaké pořadníky?

Zdravotní pojišťovny nebudou sestavovat žádné seznamy a pořadníky zájemců o očkování.

 • Bude ZP MV ČR kontrolovat pořadník na očkování, aby nebyli zvýhodněni pojištěnci konkurenčních zdravotních pojišťoven?

Pořadí v pořadníku na očkování není závislé na tom, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni. Rozhodující je, zda patříte do některé prioritní skupiny obyvatel dle národní strategie očkování podle věku, profese, apod.

 • Musím pojišťovně hlásit, že jsem se nechal očkovat na covid-19?

Nemusíte. Zdravotní pojišťovny budou informovány o očkování z vyúčtování samotnými poskytovateli zdravotních služeb, stejně jako v případě, kdy je vám poskytnuta jakákoliv jiná zdravotní péče, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny budou hradit nejen výkon očkování, ale i samotnou očkovací látku a její distribuci.

 • Zajistí ZP MV ČR přednostní termín očkování pro svoje pojištěnce?

Pořadí očkování jednotlivých skupin obyvatel je stanoveno národní strategií očkování proti covid-19 v ČR. ZP MV nemůže žádným způsobem ovlivnit ani množství očkovacích látek, ani prioritizaci osob, organizaci registrace ani koordinaci samotného očkování v rámci krajů.

Registrace k očkování

 • Kde a kdy se mohu na očkování přihlásit a co k tomu potřebuji?

Registrace bude probíhat přes Centrální rezervační systém umístěný na stránkách MZ ČR.
Budete k tomu potřebovat mobilní telefon, internetové připojení a základní znalost práce s webovými formuláři, pokud se chcete přihlásit prostřednictvím.

 • Co mám dělat, když nemám počítač ani internet nebo si na to netroufnu, neumím to?

Pokud Vám nepomůže člen rodiny nebo někdo známý můžete se s žádostí o pomoc při registraci k očkování obrátit telefonicky na linku 1221, na svého praktického lékaře nebo na obecní či městský úřad.

 • Existuje nějaký seznam míst, kde mi s registrací někdo pomůže?

S žádostí o informace a pomoc s registrací se můžete obrátit telefonicky na níže uvedené telefonní linky jednotlivých krajů:

Jihočeský kraj

Tel.:800 100 450

Seniorům se zde dostane informace o očkování proti covidu-19 a dále pomoc s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování.

Provoz: 8-16 hodin. Provozní doba bude případně upravena podle zájmu volajících.

Moravskoslezský kraj

Tel. 800 720 210

Denně 8-18 hodin, včetně sobot a nedělí.

Ústecký kraj

Tel. 475 657 691

Denně 8-18 hodin, včetně víkendů.

Jihomoravský kraj

Tel. 800 129 921

Pomohou registrovat obyvatele Jihomoravského kraje v pracovní dny 8-16 hodin.

Královéhradecký kraj

Tel. 495 817 110

Ve všední dny 9-15 hodin.

Liberecký kraj

Tel. 800 880 066

Ve všední dny 8-16 hodin a o víkendech 8-14 hodin.

Kraj Vysočina

Tel. 564 602 602

Denně 8-20 hodin.

Karlovarský kraj

Tel. 607 600 017

Denně 8-18 hodin.

 • Co k registraci potřebuji?

Aby mohla být registrace správně provedena, připravte si:

Mobilní telefon – na ten vám budou zaslány dva PIN kódy.  Jeden pro registraci k očkování, druhý pro rezervaci termínu očkování.

Kartičku pojištěnce – při registraci je třeba vyplnit vaše rodné číslo a název vaší zdravotní pojišťovny.

 • Bude mi termín aplikace očkovací látky přidělen nebo si mohu vybrat?

Termín očkování si budete moci vybrat z konkrétních nabízených termínů přímo v Centrálním rezervačním systému.

 • Je možné nějak změnit již přidělený termín k očkování?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním očkovacího místa. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky.

 • Budu upozorněn na datum aplikace druhé dávky očkovací látky (např. SMS, e-mail)?

 V rámci registrace a rezervace termínu a místa obdržíte SMS i email rovnou na oba termíny, tedy datum a čas na 1 i 2. dávku u dvoudávkových vakcín. 

 • V případě, že nestihnu aplikovat druhou dávku v určeném termínu z důvodu nemoci, jak mám postupovat?

Je třeba konzultovat s očkovacím místem, popř. ošetřujícím lékařem

Důležité odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

https://covid.gov.cz/situace/ockovani

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211