Přejít k hlavnímu obsahu
COVID 19

26.1.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Co vás zajímá o očkování proti covid-19

Vážení klienti ZP 211. Očkování proti covid-19 je tématem dne a přináší mnoho otázek. Na ty nejzákladnější vám nabízíme odpovědi.

 • Je očkování proti covidu povinné?

Očkování proti onemocnění covid-19 je v České republice zcela dobrovolné.

 • Kolik mě bude očkování stát?

Očkování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám, které jsou v ČR pojištěny u některé ze zdravotních pojišťoven. Může se tedy jednat jak o občana s trvalým pobytem v ČR, tak o cizince.

 • Je možné, aby byl očkován i manžel, který má cizí státní příslušnost a žije v ČR?

Státní příslušnost není rozhodující. Pokud je manžel pojištěncem české zdravotní pojišťovny a má tak nárok na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění, může se k očkování zaregistrovat.

U zahraničních pojištěnců, kteří mají v ČR nárok pouze na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění, je nutné posoudit, zda je očkování nezbytné vzhledem k délce plánovaného pobytu v ČR.

 • Od jakého věku se bude očkování provádět?

Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou.

Očkování se nedoporučuje u osob se silnými alergiemi nebo poruchami imunity. Tyto osoby by se měly vždy poradit se svým ošetřujícím lékařem.

 • Mohu nechat očkovat i svoje děti?

Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti v současné době vhodné nejsou.

 • Budu mít možnost vybrat si vakcínu?

Zatím tato možnost není a ani se nepředpokládá, dodávky očkovacích látek jsou do České republiky omezené. Do budoucna tato možnost může připadat v úvahu, až bude očkovacích látek dostatek.

 • Jsou vakcíny bezpečné?

Všechny vakcíny jsou bezpečné. Před uvedením na trh procházejí rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky.

Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků pod lékařským dohledem. Všechny vakcíny před tím, než se dostanou do České republiky, musí být registrovány evropskou registrační agenturou (EMA), tím je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.

 • Je opravdu očkování účinné i na mutaci viru?

V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním dostupnými vakcínami neměla chránit proti mutaci. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy.

 • Jaké jsou nežádoucí vedlejší účinky očkování?

Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Přibližně každý desátý člověk má po aplikaci vakcíny reakci jako je zčervenání nebo bolestivost v místě vpichu, bolest svalů, únavu, zvýšenou teplotu nebo vyrážku.

Ve velmi vzácných případech se může stát, že se objeví vážnější nežádoucí účinky. Každé očkovací centrum musí zajistit bezprostřední dostupnost lékaře schopného poskytnout první lékařskou pomoc v případě výskytu život ohrožujících komplikací, spojených s aplikací očkovací látky.

 • Jaký je časový rozestup mezi aplikací první a druhé očkovací dávky?

Záleží na druhu očkovací látky:

Pfizer/BioNTech                           2 dávky / 21 dní

Moderna                                       2 dávky / 28 dní

AstraZeneca                                 2 dávky / 28 dní

CureVac                                        2 dávky / 28 dní

Johnson&Johnson (Jansen)         1 dávka

Sanofi Pasteur (GSK)                    2 dávky/ 28 dní

Novavax                                         2 dávky / 21 dní

 • Jak dlouho bude očkování účinné?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se stále neví, jestli vakcíny dokážou poskytnout dlouhodobou ochranu proti koronaviru. Ačkoliv proběhlo úspěšné studijní testování obou vakcín, kterými se v Česku současně očkuje, a to u několika desítek tisíc lidí, v současnosti se neví, jak dlouho vakcína dokáže tělo před virem chránit.

Lidé, kteří byli během testování naočkovaní, budou nadále sledováni po dobu dvou let. Na základě toho, jak se bude situace vyvíjet, až další studie ukážou, do jaké míry je vakcína účinná v dlouhodobém měřítku a jestli bude po nějaké době potřeba přeočkování. 

 • Obdržím potvrzení o aplikaci očkovací látky (očkovací průkaz, příp. elektronické potvrzení)?

Každý obdrží tzv. certifikát o očkování.

 • Jaké výhody z toho, že se nechám naočkovat, budou plynout (myšleno tak, jestli po naočkování budu muset nosit roušku)?

Zatím se diskutuje o tom, jestli a jaké by měly být motivační prvky a jaké budou úlevy pro očkované osoby. Zatím se např. zdá, že některé letecké společnosti chtějí přepravovat pouze očkované jedince, což nebude až tak jednoduché.

Co se týče roušek, je to zatím nejasné, tím spíše, že po očkování zřejmě nenastává úplná, sterilizační imunita.

 • Můžu onemocnět covidem, přestože budu očkován?

Ano, může dojít k tomu, že se nakazíme, a to zejména mezi aplikací 1. a 2. dávky. Zatím se na základě klinického hodnocení tvrdí, že je nutné u dvoudávkové vakcíny mít plnou protekci, tedy nechat se opravdu očkovat dvakrát. Aplikují se nejčastěji s odstupem 21 až 28 dní. Účinnost pak bude 93 až 94 procent. Očkování chrání především před těžkým průběhem nemoci s orgánovým postižením.

 • Má smysl se nechat naočkovat, pokud mám již z prodělané nemoci v těle protilátky?

Získaná postinfekční imunita není dlouhodobou ochranou a byly zaznamenány výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka má vytvořit vyšší hladinu protilátek, a proto je takto získaná imunita také dlouhodobější.

 • Nejsem schopný se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat?

V tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře, který vám poradí a pomůže.

 • Pokud se nejsem schopný dostavit na očkovací místo, mohu se nechat naočkovat doma?

Očkovací látky dostupné v současné době (Pfizer/BioNTech a Moderna) bohužel nejsou z logistických důvodů vhodné pro očkování osob v domácím prostředí. V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ČR ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson).

Očkování tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta, nikoli přes Centrální rezervační systém. Lékař se s pacientem dohodne na nejvhodnějším způsobu očkování.
Pokud se tedy osoba ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit do očkovacího místa, je pravděpodobné, že z logistických důvodů u ní nebude možné provést očkování vakcínami Pfizer/BioNTech či Moderna. Osoba by měla kontaktovat praktického lékaře a domluvit se s ním na postupu, který pro ni bude nejvhodnější. Objednání neproběhne přes Centrální rezervační systém.

Role zdravotní pojišťovny

 • Bude dělat zdravotní pojišťovna na očkování nějaké pořadníky?

Zdravotní pojišťovny nebudou sestavovat žádné seznamy a pořadníky zájemců o očkování. Ne, že by nemohly nebo nechtěly pomoci, ale jejich role je jiná.  K tomuto účelu slouží minimálně v úvodu a pro plně mobilní pojištěnce Centrální rezervační systém, na který jsou napojena očkovací centra a další zdravotnická pracoviště, která se na očkování podílejí.

Následně se počítá, nejen u imobilních pojištěnců, aktivní role při objednávání a zajišťování očkování zejména ze strany praktických lékařů pro dospělé.

 • Bude ZP MV ČR kontrolovat pořadník na očkování, aby nebyli zvýhodněni pojištěnci konkurenčních zdravotních pojišťoven?

Pořadí v pořadníku na očkování není závislé na tom, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni. Rozhodující je, zda patříte do některé prioritní skupiny (senioři 80 a více let, zdravotníci). Dalším rozhodujícím kritériem jsou informace o vašem zdravotním stavu, které vyplníte v Centrálním rezervačním systému přímo při registraci k očkování.

V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes Centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

 • Musím pojišťovně hlásit, že jsem se nechal očkovat na covid-19?

Nemusíte. Zdravotní pojišťovny budou informovány samotnými poskytovateli zdravotních služeb, stejně jako v případě, kdy je vám poskytnuta jakákoliv jiná zdravotní péče, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny budou hradit nejen výkon očkování, ale i samotnou očkovací látku a její distribuci.

 • Zajistí ZP MV ČR přednostní termín očkování pro svoje pojištěnce?

Pořadí očkování jednotlivých skupin obyvatel je stanoveno Strategií očkování proti covid-19 v ČR. ZP MV nemůže žádným způsobem ovlivnit ani množství, ani prioritizaci osob, objednávání ani koordinaci samotného očkování.

Očkování bude v ČR probíhat ve dvou fázích. V první fázi 1A budou očkovány rizikové skupiny (osoby ve věku 80 a více let, pacienti v LDN či klienti pobytových sociálních služeb) a zdravotníci.

Jakmile budou naočkovány skupiny z fáze 1A, přistoupí se k další fázi. Do té už spadá více skupin obyvatel, bude tedy nastavená určitá prioritizace. Tzn., budete se moci do systému přihlásit a vyplníte své údaje. Na jejich základě vám bude vypočteno bodové skóre a zohledněna bude také dostupnost vakcín. Dle těchto ukazatelů budete vyzváni zaregistrovat se na nějaký z vám nabídnutých termínů.

Registrace k očkování

 • Kde a kdy se mohu na očkování přihlásit?

Registrovat se je možné následujícími způsoby:

 1. pomocí vyplnění webového formuláře na stránkách https://crs.uzis.cz/
 2. nebo https://registrace.mzcr.cz/
 3. telefonicky na lince 1221
 4. požádat o pomoc svého praktického lékaře
 5. obrátit se na obecní či městský úřad
 • Co mám dělat, když nemám počítač ani internet?

V takovém případě se můžete s žádostí o pomoc při registraci k očkování obrátit telefonicky na linku 1221, požádat o pomoc svého praktického lékaře nebo se obrátit na obecní či městský úřad.

 • Existuje nějaký seznam míst, kde mi s registrací někdo pomůže?

S žádostí o informace a pomoc s registrací se můžete obrátit telefonicky na níže uvedené telefonní linky jednotlivých krajů:

Jihočeský kraj

Tel.:800 100 450

Seniorům nad 80 let se zde dostane informace o očkování proti covidu-19 a dále pomoc s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování.

Provoz: 8-16 hodin. Provozní doba bude případně upravena podle zájmu volajících.

Moravskoslezský kraj

Tel. 800 720 210

Denně 8-18 hodin, včetně sobot a nedělí.

Ústecký kraj

Tel. 475 657 691

Denně 8-18 hodin, včetně víkendů.

Jihomoravský kraj

Tel. 800 129 921

Pomohou registrovat obyvatele Jihomoravského kraje starší 80 let v pracovní dny 8-16 hodin.

Královéhradecký kraj

Tel. 495 817 110

Ve všední dny 9-15 hodin.

Liberecký kraj

Tel. 800 880 066

Ve všední dny 8-16 hodin a o víkendech 8-14 hodin.

Kraj Vysočina

Tel. 564 602 602

Denně 8-20 hodin.

Karlovarský kraj

Tel. 607 600 017

Denně 8-18 hodin.

 • Co k registraci potřebuji?

Aby mohla být registrace správně provedena, připravte si:

Mobilní telefon – na ten vám budou zaslány dva PIN kódy.  Jeden pro registraci k očkování, druhý pro rezervaci termínu očkování.

Kartičku pojištěnce nebo občanský průkaz – při registraci je třeba vyplnit vaše rodné číslo a název vaší zdravotní pojišťovny.

 • Bude mi termín aplikace očkovací látky přidělen nebo si mohu vybrat?

Termín očkování si budete moci vybrat z konkrétních nabízených termínů přímo v Centrálním rezervačním systému.

 • Je možné nějak změnit již přidělený termín k očkování?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním očkovacího centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky.

 • Budu upozorněn na datum aplikace druhé dávky očkovací látky (např. SMS, e-mail)?

Termín bude domluven na místě při první aplikaci. Od března se počítá se služnou SMS. Více zde:

V případě, že nestihnu aplikovat druhou dávku v určeném termínu z důvodu nemoci, jak mám postupovat?

Je třeba konzultovat s očkovacím místem, popř. ošetřujícím lékařem.

Důležité odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

https://covid.gov.cz/situace/ockovani

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

infolinka

ZP MV ČR rozšiřuje službu infolinky i pro klienty s poruchou či ztrátou řeči

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR rozšířila službu poskytovanou v rámci své telefonní infolinky. Volající budou mít nově možnost využít technologie „text to speech“ při obousměrné komunikaci s operátorem infolinky. Pojišťovna chce touto službou převodu textu na řeč pomoci svým klientům se sluchovým či řečovým postižením, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora infolinky nebo svůj dotaz psanou formou.

[více]
odběr

Přihlaste se do studie. Čas už je jen do konce března

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

[více]

Dále z 211