Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Co vás zajímá o zdravotním pojištění - č.6

Co vás zajímá o zdravotním pojištění - č.6
21. 8. 2018

Mám jako pojištěnec nějaké povinnosti?

Ano, máte. Jednou ze základních povinností je hradit zdravotní pojišťovně pojistné, pokud ovšem nepatříte mezi osoby, za něž hradí pojistné stát. Dále musíte plnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně, tedy oznámit a doložit vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, přiznání/odejmutí důchodu, pobírání peněžité podpory v mateřství a rodičovského příspěvku, studium a další skutečnosti, které vedou k tomu, že za vás pojistné bude hradit stát. A naopak předložit musíte i ty dokumenty, které dokládají, že již za vás stát pojistné hradit nemá.

Dále musíte nahlásit zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti, skutečnost, že jste se stali osobou bez zdanitelných příjmů a proto si pojistné budete hradit sami, zahájení výdělečné činnosti v některém ze států EU, EHP či ve Švýcarsku, popř. přesun svého těžiště zájmů do těchto států, a tedy dopad nových skutečností do průběhu zdravotního pojištění v ČR.

Nahlásit své zdravotní pojišťovně musíte i změnu rodného čísla, narození dítěte a jiné. Díky tomu, že ZP MV ČR je napojena na registr obyvatel, nemusíte jí hlásit změnu jména a adresy. Sama vám pak pošle průkazku s  novým jménem.

V den nástupu do zaměstnání máte povinnost sdělit svému zaměstnavateli svou zdravotní pojišťovnu, a rovněž následně i změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání. Rovněž lékaři musíte hlásit zdravotní pojišťovnu, u které jste aktuálně pojištěn nebo se prokazovat průkazkou pojišťovny. (Další informace najdete v rubrice: Nejčastější otázky a odpovědi)

 

Formuláře

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvků z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.