Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Co vás zajímá o zdravotním pojištění - č.5

Co vás zajímá o zdravotním pojištění - č.5
7. 8. 2018

Jaké doklady musím předložit spolu s vyplněnou přihláškou?

Spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou předložíte na našem pracovišti doklad totožnosti. Osoby, za které je plátcem pojistného stát, tedy studenti, důchodci, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce, ženy na mateřské dovolené a aj. musí doložit svůj nárok na zařazení do této kategorie (například potvrzení o studiu, o pobírání důchodu atd.). Osoby samostatně výdělečně činné předkládají doklad o výši záloh na pojistné hrazených u dosavadní zdravotní pojišťovny. Pokud tyto doklady nemáte momentálně k dispozici, nevadí, naši zaměstnanci s vámi dojednají jinou možnost doručení. Pojištěnci, kteří jsou zaměstnáni nově zvolené pojišťovně sami nic nedokládají – tuto povinnost za ně přebírá jejich zaměstnavatel (je však nutné, aby svého zaměstnavatele o změně pojišťovny informovali, optimálně písemnou cestou). U ZP MV ČR máte možnost přihlásit se k pojišťovně i online. Přeregistrace je bezplatná. (Další informace najdete v rubrice: Nejčastější otázky a odpovědi)

Z naší nabídky pro vás!

Služba LÉKAŘ NA TELEFONU pro naše pojištěnce

Aktuality

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další