Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Co vás zajímá o zdravotním pojištění - č.5

Co vás zajímá o zdravotním pojištění - č.5
7. 8. 2018

Jaké doklady musím předložit spolu s vyplněnou přihláškou?

Spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou předložíte na našem pracovišti doklad totožnosti. Osoby, za které je plátcem pojistného stát, tedy studenti, důchodci, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce, ženy na mateřské dovolené a aj. musí doložit svůj nárok na zařazení do této kategorie (například potvrzení o studiu, o pobírání důchodu atd.). Osoby samostatně výdělečně činné předkládají doklad o výši záloh na pojistné hrazených u dosavadní zdravotní pojišťovny. Pokud tyto doklady nemáte momentálně k dispozici, nevadí, naši zaměstnanci s vámi dojednají jinou možnost doručení. Pojištěnci, kteří jsou zaměstnáni nově zvolené pojišťovně sami nic nedokládají – tuto povinnost za ně přebírá jejich zaměstnavatel (je však nutné, aby svého zaměstnavatele o změně pojišťovny informovali, optimálně písemnou cestou). U ZP MV ČR máte možnost přihlásit se k pojišťovně i online. Přeregistrace je bezplatná. (Další informace najdete v rubrice: Nejčastější otázky a odpovědi)

Z naší nabídky pro vás!

Služba LÉKAŘ NA TELEFONU pro naše pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás Program na podporu zdravého životního stylu

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik