Přejít k hlavnímu obsahu
očkování

22.2.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Distributorem vakcín AstraZeneca bude Alliance Healthcare

V zadávacím řízení na distributora očkovací vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti AstraZeneca byla zdravotními pojišťovnami vybrána společnost Alliance Healthcare s.r.o. 

Veřejnou zakázku zadávaly všechny zdravotní pojišťovny společně ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které zajišťuje nákup vakcín.
„Spolupráci, která probíhá mezi všemi zdravotními pojišťovnami v České republice při výběrových řízeních na distributory očkovacích látek proti nemoci COVID-19, považuji za příkladnou a vysoce kooperativní,“ uvedl výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martin Balada.
Do výběrového řízení na distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19 od společnosti AstraZeneca podalo nabídku celkem pět společností. Konkrétně to byly: Be Bridge a.s., PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., PHARMOS, a.s., Avenier a.s, Alliance Healthcare s.r.o.

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena za distribuci jednoho balení vakcín (1 logistická jednotka = 100 ks očkovacích dávek). Účastníci výběrového řízení museli splnit kvalifikační požadavky. Těmi byly mj. bezpečné nakládání s očkovacími látkami a zajištění jejich přepravy do jednotlivých očkovacích míst podle požadavků krajských koordinátorů očkování po celé České republice. Společnost Alliance Healthcare s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a současně nabídla i nejnižší cenu za distribuci jednoho balení vakcín, která je 201 Kč bez DPH.
Se společností Alliance Healthcare s.r.o. nyní bude uzavřena rámcová smlouva a stane se tak smluvním distributorem očkovacích vakcín společnosti AstraZeneca v České republice, a to pro všechny zdravotní pojišťovny. 

Současně a s maximální mírou intenzity pokračují kroky k zajištění distribuce dalších vakcín (Johnson & Johnson, Novavax, CureVac), a to ve vazbě na jejich postupné schvalování Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Výběrová řízení jsou zdravotními pojišťovnami realizována s důrazem na maximální rychlost a zkrácení všech zákonných lhůt s cílem zajistit bezproblémovou distribuci všech vakcín.

Společnými zadavateli byli
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 - RBP, zdravotní pojišťovna

V Praze 19. února 2021

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

infolinka

ZP MV ČR rozšiřuje službu infolinky i pro klienty s poruchou či ztrátou řeči

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR rozšířila službu poskytovanou v rámci své telefonní infolinky. Volající budou mít nově možnost využít technologie „text to speech“ při obousměrné komunikaci s operátorem infolinky. Pojišťovna chce touto službou převodu textu na řeč pomoci svým klientům se sluchovým či řečovým postižením, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora infolinky nebo svůj dotaz psanou formou.

[více]
odběr

Přihlaste se do studie. Čas už je jen do konce března

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

[více]

Dále z 211