Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Jak je to s lázeňskou péčí? Odpovědi na otázky, které vás zajímají

30.4.2020 | #Pojištěnci

Jak je to s lázeňskou péčí? Odpovědi na otázky, které vás zajímají

Vážení klienti, díky zmírnění epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 je od 27. dubna 2020 účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kterým se ruší zákaz přijímání nových pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči. Znamená to, že s dodržením stanovených hygienických a distančních omezení, je možno do lázní opět jezdit.

Jednotlivá lázeňská zařízení otevírají postupně, připravují podmínky pro provoz lázní a zajišťují potřebná bezpečnostně-hygienická opatření. Proto vám doporučujeme informovat se o přesném datu otevření a dalších podrobnostech na webových stránkách jednotlivých lázní nebo telefonickým dotazem v konkrétních lázních.

Zde jsou základní informace o tom, co vás v souvislosti s návratem k lázeňské péči zajímá:

Jsou lázeňská zařízení v provozu?

Od 27. dubna 2020 je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kterým se ruší zákaz přijímání nových pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči vydaný mimořádným opatřením MZ ze dne 18. 3. 2020, resp. ze dne 25. 3. 2020. 

Od 27. dubna je tedy možno s dodržením stanovených omezení lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytovat. O konkrétních podmínkách poskytování lázeňské péče se předem informujte přímo v lázeňském zařízení.

Je nutné v lázních dodržovat nějaká mimořádná pravidla?

Ano, s cílem prevence eventuálního šíření nákazy je nutné jisté omezení vzájemného styku pacientů. Proto bude ubytování pacientů umožněno pouze v jednolůžkových pokojích (s výjimkou společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy společné domácnosti), stravování bude pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně dvou metrů mezi jednotlivými pacienty, skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše pěti osob (včetně zdravotnického pracovníka).

Jak je to se zpracováním lázeňských návrhů?

Zpracování lázeňských návrhů nebylo přerušeno. Všechny návrhy, doručené v době mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, byly zpracovány. Návrhy na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze i nadále podávat a zpracování probíhá standardním způsobem.

Mám schválený platný návrh na lázeňskou péči, co mám dělat?

Rozhodujícím pro poskytnutí lázeňské péče je platnost vystaveného a schváleného návrhu. O této skutečnosti jste byl informován zaslaným Rozhodnutím o schválení lázeňské péče. O termínu nástupu do lázní budete informován předvoláním na lázeňskou péči. Kontaktovat vás bude lázeňské zařízení.

 Návrh do lázní mi byl schválen, obdržel jsem Rozhodnutí o schválení lázeňské péče, ale v současné době se bojím do lázní nastoupit. Co mám dělat?

Tuto skutečnost oznamte lázeňskému zařízení uvedenému na prvním místě v Rozhodnutí. Váš návrh bude s uvedením vašeho důvodu vrácen na příslušné pracoviště ZP MV ČR, kde bude stornován a založen.

V případě pooperačních stavů je však nástup do lázní omezen lhůtou z důvodu léčebného efektu lázeňské péče, která je ve většině případů tři měsíce od zákroku. Tuto lhůtu, danou zákonem, nelze prodloužit, tedy po uplynutí této lhůty nelze lázeňskou péči realizovat ani na nově vystavený návrh.

V ostatních případech, kdy i nadále přetrvávají zdravotní důvody k indikování lázeňské péče, může ošetřující (doporučující lékař) lázeňskou péči s odstupem času znovu doporučit a registrující praktický lékař vám na základě jeho doporučení vystaví nový návrh na lázeňskou péči.

Návrh na lázeňskou péči mi propadl z důvodu stanovené lhůty z hlediska léčebného efektu (pooperační případy). Mám jinou možnost rehabilitace?                      

Další postup léčby vám stanoví na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu váš ošetřující lékař. Jednou z možností je lůžková rehabilitační péče v odborné léčebně, která stejně jako lázeňská péče podléhá schválení návrhu revizním lékařem. Tato péče není časově omezena. Provoz odborných léčeben nebyl ani v době mimořádných opatření přerušen. Další možností je ambulantní léčba v místě bydliště.                                                                                                

Platnost návrhu na komplexní péči vystaveného před uzavřením lázní tj. do 18. 3. 2020 vypršela, nebo se do konce jeho platnosti nepodaří pacientovi nastoupit na lázeňskou péči z kapacitních důvodů. Lze návrh prodloužit?

Prodloužení platnosti návrhu je podmíněno doložením souhlasu od registrujícího praktického lékaře (příp. ošetřujícího lékaře) s lázeňskou léčbou, tedy, že aktuální zdravotní stav pojištěnce lázeňskou léčbu umožňuje. Lékař potvrzení vydá nejlépe na „výměnném listu“ – poukaz na vyšetření/ošetření nebo v lékařské zprávě na základě provedeného klinického vyšetření, popř. dalších pomocných vyšetření s uvedením data, razítka, jmenovky a podpisu registrujícího praktického lékaře či ošetřujícího lékaře.

Tento souhlas musí být doručen na příslušné lázeňské pracoviště, tam kde byl podán návrh. Na základě doručení souhlasu bude prodloužena platnost návrhu o tři měsíce. O této skutečnosti budete informován vy jako pacient i lázeňské zařízení.

Návrh do lázní mi byl schválen, obdržel jsem Rozhodnutí o schválení lázeňské péče, ale do současné doby jsem neobdržel předvolání z lázní. Co mám dělat?

V tomto případě kontaktujte nejprve lázeňské zařízení uvedené na prvním místě v Rozhodnutí.

Návrh v lázních čeká na zpracování nebo byl návrh vrácen zpět na příslušné lázeňské oddělení zdravotní pojišťovny. V tomto případě kontaktujte příslušné pracoviště lázeňské péče, tzn., kde byl návrh podán, a kde se domluvíte na dalším postupu.

 

  1. dubna 2020

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211