Přejít k hlavnímu obsahu
Sociální zařízení

30.12.2020 | #Pojištěnci | #Poskytovatelé

Jste nesmluvní sociální zařízení a chcete peníze od zdravotní pojišťovny za testování? Zde je pomoc

Patříte mezi 1375 domovů seniorů, pečovatelských domů, center sociálních služeb a dalších zařízení, na která se vztahovalo Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ukládající povinnost každých pět dnů testovat své klienty i zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů a nejste smluvním zařízením zdravotních pojišťoven?  

Jedná se o poskytovatele sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě.

Pozor, od 4. 12. 2020 se provádí testování již jen u zaměstnanců, nikoliv u uživatelů sociálních služeb.

Obecné informace k vykazování a úhradě výkonu:

  • Vzhledem k tomu, že nemáte uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, jste nesmluvním poskytovatelem. Nebylo Vám tedy doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ). Toto IČZ je potřeba zajistit pro Vaši identifikaci v komunikaci se zdravotními pojišťovnami.   
  • Obraťte se s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uveďte vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR Vám následně sdělí přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP), tuto informaci zašlete místně příslušnému smluvnímu pracovišti ZP MV ČR nebo na adresu: info@zpmvcr.cz, do předmětu emailu uvede „AOC_testování“.
  • Pod tímto přiděleným IČZ a IČP budete vykazovat ZP MV ČR výkony 99946, 99947.
  • Za každý vykázaný výkon testování uznaný zdravotní pojišťovnou obdržíte úhradu ve výši 206,08 Kč.
  • Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
  • Provedené výkony testování se vykazují na dokladu 05 dle platné metodiky a datového rozhraní aktuální znění obou dostupné na zde, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky. Doklady je možné předat dálkově elektronicky prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR (9swaix3), emailu (info@zpmvcr.cz) či předat na datovém nosiči (CD, DVD, USB flash disk).

Další podrobné informace naleznete v Informaci č. 27 na webu ZPMV ČR zde.

Kolegové z VoZP vyvinuli pomocnou aplikaci, která vám umožní jednoduše vykázat provedení testu, i když jste s tím zatím neměli žádné zkušenosti. Aplikace pomáhá vytvořit dávku dokladů 05 pro potřeby vyúčtování výkonů 99946 a výkonu 99947.  Aplikace byla vyvinuta jako univerzální nástroj, a proto ji lze využít pro vyúčtování výkonů nepravidelné péče i v ZP MV ČR. 

Aplikaci na požádání obdržíte na adrese info@zpmvcr.cz nebo je dispozici ke stažení zde.

Děkujeme, 
Vaše ZP 211

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ZP

Od 2. srpna se mění podmínky komerčního pojištění cizinců pobývajících v ČR. Změny se netýkají cizinců, kteří jsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

29. 7. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, s účinností od 2. srpna 2021 platí, že cizinci, kteří nemohou být účastni systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, uzavírají pro účely pobytu na území ČR, tzv.

[více]

Dále z 211