Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Milostivé léto 2022
Milostivé léto

31.8.2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Milostivé léto 2022

Stejně jako v loňském roce i letos máte příležitost zbavit se případného dluhu na pojistném, který vám v minulosti vznikl u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a který je po vás vymáhán v exekučním řízení. Milostivé léto, úspěšná oddlužovací akce vyhlášená státem loni, se bude letos opakovat. Bude se týkat všech exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021 s dlužníky majícími nesplacené závazky u veřejnosprávních institucí.

Naše pojišťovna eviduje za loňský rok cca 800 exekucí zastavených na základě Milostivého léta. Díky této akci jsme získali od dlužníků úhrady ve výši téměř 27 milionů Kč.

Zájemci o oddlužení mají tři měsíce na to, aby podnikli veškeré potřebné kroky. V době od 1. září do 30. listopadu 2022 musí uhradit svůj původní nesplacený dluh na pojistném, tzv. jistinu, a poplatek 1815 Kč exekutorovi (paušální náhradu nákladů exekuce). Veškeré ostatní součásti dluhu (penále) jim pak budou odpuštěny. Platba musí být odeslána tak, aby byla na účet soudního exekutora připsána nejpozději 30. listopadu 2022.

Doporučujeme následující postup:

  1. Požádejte o výpis svých exekucí příslušného exekutora.
  2. Informujte svého exekutora, že máte zájem využít možnosti oddlužení v rámci Milostivého léta, a to tím, že mu pošlete písemnou žádost, aby vám sdělil výši vašeho dluhu na jistině, částku na vyrovnání nákladů exekuce a platební údaje pro uhrazení dluhu. Vzor žádosti k vyplnění najdete zde.
  3. Vyplněnou žádost zašlete exekutorovi doporučeně, popř. datovou schránkou do 15. listopadu 2022. Pokud dodržíte tuto předepsanou lhůtu, platí, že exekutor vám má odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti, a pokud to nestihne, prodlužuje se vám lhůta k úhradě dluhu a poplatku.
  4. Uhraďte dlužnou jistinu a náklady exekuce do 30. listopadu 2022. V případě, že na vaši žádost zaslanou v termínu, tj. do 15. listopadu, exekutor nestihne ve stanovené 15denní lhůtě odpovědět, nemusíte dluh a poplatek exekutorovi zaplatit do 30 listopadu, ale až do 5 dnů od doručení odpovědi exekutora.
  5. V případě, že máte více exekucí spravovaných různými exekutory, musíte poslat žádost každému z nich zvlášť.

Více informací najdete na webu Exekuceinfo.cz.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211