Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Očkovat proti chřipce vás nemusí jen praktický lékař
očkování

24.9.2020 | #Pojištěnci

Očkovat proti chřipce vás nemusí jen praktický lékař

Chřipková sezóna je za dveřmi, a tudíž vhodný čas zamyslet se nad očkováním. Odborníky je doporučováno především starším nad 65 let a vážně nemocným lidem. Ti navíc mají toto dobrovolné očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Kontaktujte tedy telefonicky svého registrujícího praktického lékaře, zeptejte se, zda vám očkování doporučuje a zda má i dostatek očkovacích vakcín. Pokud budou odpovědi kladné, domluvte si termín návštěvy.

Může se však stát, že váš praktický lékař nebude mít dostatek vakcín. V tomto případě neztrácejte hlavu – očkovat vás může kterýkoliv jiný ambulantní specialista, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. „Úhrada za očkování proti chřipce z veřejného zdravotního pojištění není vázána na registrujícího praktika, ale na splnění indikačních podmínek, stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zásadní otázkou zároveň je, je-li zdravotnické zařízení (lékař) smluvním partnerem ZP MV ČR,“ vysvětluje ředitelka zdravotnického úseku ZP MV ČR Zdeňka Salcman Kučerová.

Jak dodává, není ani rozhodující, zda konkrétní zdravotnické zařízení je soukromé nebo státní. Důležité je opět, zda má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Pokud ano, můžete se dát očkovat a očkovací látku včetně výkonu aplikace uhradí zdravotní pojišťovna.

Pokud se dáte očkovat v zařízení, které není smluvním partnerem ZP MV ČR a toto očkování si tudíž zaplatíte i když je vám nad 65 let nebo jste chronicky nemocní, ZP MV ČR vám ho zpětně nemůže proplatit, a to ani z Fondu prevence. Neumožňuje jí to platná legislativa.

Klientům, kteří nemají ze zákona nárok na úhradu očkování proti chřipce z veřejného zdravotního pojištění, ZP MV ČR na očkování přispěje z Fondu prevence. Příspěvek 500 Kč z významné míry pokrývá náklady na vakcínu i aplikaci. Je třeba ale počítat s tím, že ceny vakcíny včetně aplikace se mohou lišit. O příspěvek na očkování proti chřipce je možné letos žádat do 30. 11. 2020.

Kdo má nárok na hrazené očkování proti chřipce

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění mají nárok na hrazené očkování proti chřipce osoby nad 65 let a dále vážně nemocní pojištěnci: po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, trpící závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest či ledvin, případně diabetem.

Dále pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Dále pojištěnci s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnci se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti a pojištěnci po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Vaše ZP MV ČR

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Milostivé léto

Milostivé léto 2022

31. 8. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Stejně jako v loňském roce i letos máte příležitost zbavit se případného dluhu na pojistném, který vám v minulosti vznikl u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a který je po vás vymáhán v exekučním řízení.

[více]
příspěvek

Zavádíme pořadová čísla na sezonní akce

27. 6. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Vzhledem k tomu, že množství finančních prostředků ve fondu prevence, z něhož klientům vyplácíme různé příspěvky, je limitované, rozhodli jsme se zavést nový nástroj, který poskytne klientům jistotu, že mohou počítat se získáním příspěvku vyhlášeného

[více]

Dále z 211