Přejít k hlavnímu obsahu
zdravotnici

10.6.2021 | #Poskytovatelé

Odměny zdravotníkům za zásluhy v boji s pandemií nemoci covid-19 v roce 2020

Vážení smluvní poskytovatelé zdravotních služeb, v současnosti probíhá řešení podnětů a reklamací k odměnám, které jsme vám na přelomu měsíce května a června zaslali dle dikce Vyhlášky č. 172/2021 Sb., (dále jen KV II), kterou se mění Vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

V nejbližších dnech vyjde vyhláška nová, která by měla umožnit vyřešit část stávajících reklamací ke KV II narovnáním a aktualizací smluvních vztahů mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami.

Pro výpočet mimořádné odměny dle nového znění vyhlášky bude rozhodný stav zdravotnického personálu nahlášený zdravotní pojišťovně nejpozději do 30. 6. 2021. Nejde tedy o „další kompenzaci“, ale pouze o možnost legislativně čistého dorovnání reálného stavu zdravotnických pracovníků aktualizací Příloh č. 2 zaslaných do ZP MV ČR nejpozději do 30. 6. 2021.

 

Potřebujeme vaši spolupráci

V zájmu zajištění bezproblémové a včasné realizace úhrady mimořádných odměn je potřebná spolupráce mezi vámi (poskytovatelem) a ZP MV ČR a dodržení tohoto postupu:

· Věnujte maximální pozornost zaslaným materiálům

· Prosíme, vyřizujte své požadavky písemně a pokud možno netelefonujte  

· Pokud údaje, uvedené v účinné příloze č. 2 Smlouvy, dosud neodpovídají stavu zdravotnického personálu, doručte neprodleně, nejpozději však do 30. 6. 2021 písemně      či emailem příslušnému smluvnímu pracovníkovi, se kterým komunikujete v oblasti změn v příloze č. 2, nebo na obecný kontakt pro smluvní partnery e-mail: info@zpmvcr.cz kompletní údaje o zdravotnických pracovnících, ve formátu:

      1. IČO, IČZ, IČP, odbornost IČP

      2. rodné číslo zdravotníka, jméno a příjmení, kategorie (L, S, K, J, atd.), typ pracovníka (vedoucí, ostatní, případně školenec), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání pracovníka, kapacitu v hodinách/týdně, datum nástupu,             případně datum ukončení činnosti pracovníka na pracovišti.

· Pokud jste v průběhu roku 2021 již na ZP MV ČR zaslali žádost o aktualizaci Přílohy č. 2 Smlouvy, která personálně odpovídá současnému stavu, nezasílejte nic dalšího

· Pokud nedošlo v době od 31. 12. 2020 ke změnám v kapacitě ani v personálním zajištění, nezasílejte do 31. 7. 2021 žádnou další aktualizaci

· Žádáme Vás, abyste žádosti o nové smlouvy (vyjma nástupnických PZS nebo přebrání praxe), rozšíření spektra výkonů a požadavků na další změny v Přílohách č. 2 Smluv nezasílali dříve než v srpnu 2021.

Omlouváme se za technický problém na straně ZP MV ČR, který způsobil, že u některých poskytovatelů, s nimiž ZP MV ČR uzavírala v roce 2020 nové smlouvy (např. poskytovatelé domácí péče, fyzioterapie, laboratoří a radiodiagnostiky) nebyli do podkladů pro odměny zahrnuti korektně všichni zdravotničtí pracovníci.

Doplatek odměn bude odeslán společně s ostatními doplatky dle připravované vyhlášky i bez předchozí reklamace jednotlivých poskytovatelů.

 

Děkujeme za spolupráci!

Vaše ZP MV ČR

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ruce

Pacientů s alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

21. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.

[více]
sluch

Není ticho jako ticho

17. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Dnes začíná 8. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Divadla, muzea, neziskové organizace, školy zaměřené na výuku dětí se sluchovým handicapem a mnoho dalších spolků a společností připravily bohatý program.

[více]

Dále z 211