Přejít k hlavnímu obsahu
covid test

12.2.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Testování zaměstnanců ve firmách může hradit pojišťovna

Zjistit, zda zaměstnanci konkrétní firmy nejsou nositeli viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19, může být pro řadu podniků zcela zásadní úkol. A dobrou zprávou je, že za určitých podmínek antigenní screeningové POC testy zaměstnanců ve firmách uhradí zdravotní pojišťovny včetně ZP MV ČR.

Přinášíme přehled možností, kdy je toto testování hrazeno zdravotní pojišťovnou:

1) Zaměstnavatel si smluvně zajistí testování prostřednictvím smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který požádá místně příslušný krajský úřad - dle zákona o zdravotních službách, s odkazem na § 11a - o povolení nového místa poskytovaní zdravotních služeb. Po jeho získání může přímo ve firmě provádět antigenní testování. Testování bude smluvní poskytovatel vykazovat standardně výkonem 99949. 

2) Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím poskytovatele pracovně lékařských služeb - závodního lékaře (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb) ve variantě:

a) tento poskytovatel má současně smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství. V případě potřeby, pokud nemá ordinaci v areálu firmy, požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení o nové místo poskytování zdravotních služeb. Testování bude vykazovat zdravotním pojišťovnám standardně výkonem 99949 

b) tento poskytovatel nemá se ZP MV ČR uzavřenu smlouvu – bude k němu přistupováno jako k nesmluvnímu poskytovateli – je třeba realizovat postup uvedený v Informaci ZP MV č. 31; po zasmluvnění bude vykazovat testování standardně výkonem 99949 

3) Zaměstnavatel odešle své zaměstnance do sítě smluvních poskytovatelů antigenních odběrových center a míst.

 

Vaše ZP MV ČR

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

infolinka

ZP MV ČR rozšiřuje službu infolinky i pro klienty s poruchou či ztrátou řeči

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR rozšířila službu poskytovanou v rámci své telefonní infolinky. Volající budou mít nově možnost využít technologie „text to speech“ při obousměrné komunikaci s operátorem infolinky. Pojišťovna chce touto službou převodu textu na řeč pomoci svým klientům se sluchovým či řečovým postižením, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora infolinky nebo svůj dotaz psanou formou.

[více]
odběr

Přihlaste se do studie. Čas už je jen do konce března

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

[více]

Dále z 211