Přejít k hlavnímu obsahu
peníze

2.11.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Útratu za léky nad stanovený limit vám vrátíme, řešíme ale jak. Dejte nám číslo účtu a peníze vám jednoduše převedeme

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR hledá cesty, jak splnit povinnost a doručit všem klientům peníze, které je podle zákona nutné vrátit v případě, že celkové výdaje klienta za doplatky na předepsané léky překročí stanovený limit. Za minulý rok jsme měli vyplatit vratky více než 85 tisícům klientů, ale u bezmála 10 tisíc evidujeme nezdařenou platbu prostřednictvím poštovní poukázky.

Z celkového počtu 9 998 pojištěnců, kterým se nepodařilo v loňském roce doručit vratky, jsou 2 tisíce lidí ve věku nad 80 let. Přitom ale 3 170 z těchto téměř deseti tisíc klientů měla být vrácena velmi nízká částka, do 10 korun, a 4 945 klientům pak částka do 50 korun, a lze tedy předpokládat, že jejich motivace, aby si u nás zaregistrovali bankovní účet nebo nám sdělili aktuální doručovací adresu, je malá. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (paragrafu 16b) ale musí zdravotní pojišťovna vrátit třeba i pouhou jednu korunu, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce. Celkem jsme tak jen v loňském roce poslali klientům více než 200 tisíc vratek, což je počet zahrnující i případy opakovaných pokusů o doručení plateb, které se předtím nezdařily.

„Snažíme se všechny tyto lidi kontaktovat, ale není to snadné. Na 2 295 máme e-mailovou adresu, na 2 588 máme číslo na mobil a 1 325 má aktivovanou naši e-komunikaci. 5 115 těchto osob je ale bez telefonu, u 989 máme sice číslo na pevnou linku, ale ta je vesměs již nefunkční, a v případě 4 126 lidí máme pouze adresu. Jenom v 537 případech se nám podařilo aktuálně zjistit nebo ověřit číslo bankovního účtu,“ říká Denisa Kalousková, ředitelka obchodně-organizačního úseku.

Ve 140 případech jsme dokonce zjistili, že nemáme k dispozici funkční korespondenční adresu, když se nám rozeslané poštovní poukázky vrátily s informací, že adresát je neznámý nebo se odstěhoval. Po kontrole těchto adres jsme nefunkční doručovací adresy zrušili jako neplatné. Pro doručování v takovýchto případech se pak používá adresa trvalého pobytu převzatá ze základního registru obyvatel. Bohužel ale u řady pojištěnců, kterým byla složenka poslána na adresu trvalého pobytu a vrátila se jako nevyzvednutá, lze z náhledu do vykázané péče dovodit, že pojištěnec je umístěn v některém sociálním zařízení, v domově seniorů, na LDN apod. A vyskytují se i případy pojištěnců, kteří mají jako místo pobytu nahlášenou adresu obecního úřadu, což je situace, která velmi komplikuje komunikaci nejen v agendě vratek nadlimitních doplatků.

Cena za platbu poukázkou mnohdy převyšuje poukazovanou částku

Ochranné limity stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění pro jednotlivé skupiny pojištěnců. Osoby od 19 do 64 let mají roční limit 5 tisíc korun, ostatní tisíc korun a senioři nad 70 let pak 500 korun. Vratky se vyplácejí kvartálně. Například za druhé čtvrtletí letošního roku vyplácela Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vratky 48 411 pojištěncům, což je o 6 292 více než ve druhém čtvrtletí loňského roku. Celkově vyplatila na vratkách za druhý kvartál cca 29 milionů korun, tj. o téměř čtyři miliony více než ve druhém čtvrtletí loňského roku. Na bankovní účty ale bylo převedeno jen necelých 7 milionů korun, zatímco většina peněz, více než 22 milionů, byla vyplacena složenkami.

„Na bankovní účty šlo celkem 9 671 plateb, což je jen asi jedna pětina. Ostatní částky jsme vypláceli složenkami. Přitom cena za platbu složenkou se pohybuje od 35 do 47 korun podle výše zaslané částky, což nás stálo ve druhém kvartále celkem 1 358 410 korun na poplatcích za složenky. Kdybychom počítali s částkou 35 korun za složenku, vyšlo by nám, že jenom za složenky jsme v roce 2020 České poště zaplatili cca 6 milionů korun,“ vysvětluje Kalousková.

V současnosti se snažíme upozornit na problém s vyplácením vratek za doplatky na léky veřejnost. Apelujeme na klienty a jejich blízké, aby nám vyplacení vratek umožnili a zjednodušili, nejlépe tím, že nám sdělí číslo bankovního účtu, kam je možné platby převádět, a aby nám nezapomínali ani v budoucnu oznamovat funkční kontaktní údaje. Máme v plánu také oslovit sociální zařízení pro seniory a požádat i sociální pracovníky v terénu o pomoc. Vratky za třetí čtvrtletí letošního roku musí být vyplaceny ve stanoveném termínu, tj. do konce listopadu.

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211