Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Vyhlášení voleb do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
volby

14.6.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Vyhlášení voleb do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČO 47114304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216, (dále jen „ZP MV ČR“) tímto podle ustanovení § 10a odst. 4 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby na jedno místo člena dozorčí rady ZP MV ČR.

Označení orgánu ZP MV ČR, do něhož se volby konají
Dozorčí rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Počet volených členů dozorčí rady ZP MV ČR v příslušné skupině plátců pojistného
Dozorčí rada: skupina plátců pojistného - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné
Počet volených členů: 1

Datum, do kdy lze podat přihlášku ke kandidatuře na člena dozorčí rady ZP MV ČR
Lhůta pro podání přihlášky činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb.
Přihlášku ke kandidatuře lze podat nejpozději do dne 28. 6. 2021.

Termín konání voleb
Volby do dozorčí rady ZP MV ČR se konají ve dnech 28. 7. 2021, 29. 7. 2021 a 30. 7. 2021.
Další informace k volbám do dozorčí rady ZP MV ČR jsou dostupné zde.

V Praze dne 28. 4. 2021

 

MUDr. David Kostka, MBA

generální ředitel

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211