Přejít k hlavnímu obsahu
Vyúčtování

3.9.2020 | #Poskytovatelé

Vykazování očkování

Vykazování nepovinného hrazeného očkování proti chřipce u rizikových skupin obyvatel podle § 30, odst. (2), písm. b), bod 4. ZVZP
a) nad 65 let věku, 
b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, 
c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem, 
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. 

1 kód výkonu = 02125 
1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty (ENNV) pro jednotlivé vakcíny uvedené v tabulce v odst. 3, písm. a) 
1 kód diagnóza = dg Z25.1 

a v této souvislosti na specifický postup a vykazování při očkování proti chřipce v ústavech sociální péče a ve zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče

Vykazování nepovinného očkování proti chřipce u rizikových skupin obyvatel v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 7. ZVZP
a) s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), 
b) po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, 
c) se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, 
d) po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. 

1 kód výkonu = 02125 
1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV 
1 kód pro příslušnou diagnózu 

Vykazování mimořádného očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích 
a) 1 kód výkonu = 02130, pojišťovna hradí PZS 
b) ZULP = nevykazuje se, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu 
c) 1 kód pro příslušnou diagnózu 
 

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211