Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Vedení ZP 211

MUDr. David Kostka, MBA

generální ředitel ZP MV ČR

Osobní tajemník GŘ

Úsek zdravotnický

Úsek ekonomicko-provozní

Úsek obchodně-organizační

Divize Čechy

Divize Morava

Odbor právních agend

Odbor personální

Manažer bezpečnosti

Odbor kanceláře generálního ředitele

Ombudsman

Manažer strategie a rozvoje

 

 

 

 

Ing. Hynek Rais

ředitel divize Čechy

Doc.Ing. Otakar Smolík CSc. MBA

ředitel divize Morava

Ing. Alena Frolíková, MBA

ředitelka Odboru kanceláře generálního ředitele

 

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

ředitelka Úseku zdravotnického

Oddělení zdravotní politiky

Oddělení kontroly zdravotních služeb

Oddělení úhrad zdravotních služeb

Oddělení léčiv a zdravotnických prostředků

 

Ing. Miroslav Pecha, CSc.

ředitel Úseku obchodně-provozního

Odbor marketingu

Odbor obchodně-organizační

Odbor informačního systému

Ing. Vratislav Matys, MBA

ředitel  Úseku ekonomicko-provozního

Oddělení ekonomické

Oddělení hospodářské

Oddělení výběru pojistného

Oddělení plánování a controllingu

Mgr. Jan Šrámek

ředitel Odboru právních agend

Oddělení právní

Oddělení veřejných zakázek a řízení kvality

Ing. Lydie Jaroměřská

ředitelka Odboru personálního

Oddělení řízení lidských zdrojů

JUDr. Vlastimil Holík

vedoucí oddělení interního auditu a kontroly

Mgr. Hana Kadečková 

tisková mluvčí ZP MV ČR

tel: 272 095 217


e-mail: hkadeckova@zpmvcr.cz