Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Vedení ZP 211

MUDr. David Kostka, MBA

generální ředitel ZP MV ČR

Divize

Odbor kanceláře generálního ředitele

Oddělení interního auditu a kontroly

Manažer bezpečnosti

Poradce generálního ředitele

Odbor marketingu a komunikace

Mgr. Hana Kadečková , tisková mluvčí ZP MV ČR

tel: 272 095 217


e-mail: hkadeckova@zpmvcr.cz

Ing. Hynek Rais

ředitel divize Čechy

Doc.Ing. Otakar Smolík CSc. MBA

ředitel divize Morava

Ing. Alena Frolíková, MBA

ředitelka Odboru kanceláře generálního ředitele

 

Ing. Dana Malíková

ředitelka Odboru obchodně-organizačního

Oddělení klientských služeb

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

ředitelka Odboru zdravotnického

Oddělení zdravotní politiky

Oddělení kontroly zdravotních služeb

Oddělení úhrad zdravotních služeb

Oddělení specializované kontrolní činnosti

 

Ing. Miroslav Pecha, CSc.

ředitel Odboru informačního systému

Oddělení podpory provozního systému AVA

Oddělení rozvoje IS a statistik

Oddělení systémové a uživatelské podpory (DP v Olomouci)

Oddělení vstupu a výstupu hromadných dat

Oddělení provozu centrálních výpočetních systémů

Ing. Vratislav Matys, MBA

ředitel Odboru ekonomicko-provozního

Oddělení ekonomické

Oddělení hospodářské

Oddělení výběru pojistného

Oddělení plánování a controllingu

Mgr. Jan Šrámek

ředitel Odboru právních agend

Oddělení právní

Oddělení veřejných zakázek a řízení kvality

Ing. Lydie Jaroměřská

ředitelka Odboru personálního

Oddělení řízení lidských zdrojů

JUDr. Vlastimil Holík

vedoucí oddělení interního auditu a kontroly

Mgr. Denisa Kalousková

ředitelka marketingu

Odbor marketingu a komunikace