Plátci 211

Sekce "Plátci" je určena především pro všechny občany v České republice, kteří jsou plátci zdravotního pojištění, OSVČ, OBZP, zaměstnavatele a stát.

Aktualita z 9. listopadu 2016
Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2017

Od 1. ledna 2017 se mění výše plateb zdravotního pojištění u všech kategorií plátců – zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) i státu.

Aktualita z 18. prosince 2015
Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2016

Od 1. ledna 2016 se mění výše plateb zdravotního pojištění u všech kategorií plátců – zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) i státu.

Zaměstnavatelé

Nové číslo účtu u ČNB pro příjem plateb na zdravotní pojištění od zaměstnavatelů je 2115106031/0710, variabilní symbol je IČO zaměstnavatele.

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně minimální mzdy, která se z 9 900 Kč zvyšuje na 11 000 Kč, a tím se mění minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců, které se zvyšuje z 1 337 Kč na 1 485 Kč.

více informací zde

OBZP

Nové číslo účtu u ČNB pro příjem plateb OBZP je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Od tohoto data se mění i výše minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění, které pro rok 2017 představuje 1 485 Kč.
více informací zde

Příjmové účty

Typ plátce Čísla účtů Var. symbol
Zaměstnavatelé 2115106031/0710 IČO
OSVČ, OBZP 2110102031/0710 rodné č.
více zde

Dlužníci

Seznam plátců, jejichž celkový dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále je vyšší než částka 100.000 Kč.

Více zde

Karta života

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou uloženy v databázi ZP MV ČR a jsou zpřístupněny online.