Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

CHR is the new CSR

Corporate Health Responsibility
(Zdravotně odpovědná společnost / Společnost odpovědná ke zdraví)

 


„Učiňte zdraví a ‚well being‘ (pohodu) svou novou firemní prioritou a hodnotou.“

Abstrakt:

Ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky jsme přesvědčeni, že je nutné upevnit zdraví jako společenskou, lidskou a zároveň firemní hodnotu. Naše zdraví je jednou z hodnot, které se nedají vyvážit penězi ani jinými hmotnými statky. Pokud jsme nemocní, výrazně se snižuje jak náš životní komfort, tak i finanční situace, způsobená výpadkem z pracovního procesu. To má bezprostřední dopad i na zaměstnavatele, jeho produktivitu, ekonomickou výkonnost a stabilitu.

Přijetí a řízení vědomé odpovědnosti za zdraví je jedním z nejdůležitějších parametrů, které v budoucnosti mohou přilákat, a hlavně ve společnosti udržet zdravé, vysoce výkonné zaměstnance.

Manifest CHR: Jak se chová CHR organizace?

Má proaktivní a viditelný závazek v oblasti zdraví a ochrany jeho bezpečnosti, vnímá důležitost role zaměstnavatele při zlepšování zdraví svých zaměstnanců, tj. vnímá zdraví jako součást firemní kultury, vystupuje jako pečující a podpůrný zaměstnavatel, nenaplňuje pouze zákonné požadavky v oblasti ochrany zdraví při práci.

CHR zaměstnancům systematicky nabízí podporu v oblasti prevence nemocí, než vznikne potřeba pracovní neschopnosti a léčby.

CHR přebírá vědomou spoluzodpovědnost za celkovou prosperitu a zdraví každého zaměstnance.

Aby uspěla v době vysoce konkurenčního trhu, CHR uznává koncept, podle něhož jsou jejím nejdůležitějším aktivem investice do celkového zdraví zaměstnanců.

CHR řeší opakující se úsilí o snížení nepřítomnosti v nemoci.

Ziskem CHR jsou zaměstnanci s maximální fyzickou a duševní schopností, což vytváří nadšení a efektivitu v kreativním rozvoji. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Nepřehlédněte

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další