Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Bonusy na prevenci
 4. Rekondice po onemocnění COVID-19

Rekondice po onemocnění COVID-19

Naše zdravotní pojišťovna chce pomoci svým pojištěncům, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a projevují se u nich zdravotní obtíže, jako např. přetrvávající únava, bolesti kloubů, svalů, dušnost, ztráta čichu apod. 

Přispějeme až 3 500 Kč na rekondiční pobyt v lázních v trvání alespoň 7 dní (6 nocí) pojištěncům od 19 let. Kromě zlepšení vyjmenovaných potíží může pobyt pomoci k celkovému zlepšení fyzické a psychické kondice.

Příspěvek je určen pro pojištěnce, na něž se nevztahuje úhrada pobytu z veřejného zdravotního pojištění (nebyli indikováni lékařem).

Seznam poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří se specializují na rekondici po COVID-19, najdete zde.

TIP: s rehabilitací po nemoci COVID-19 můžete začít i doma. Stáhněte si příručku s jednoduchými cviky (v pravé části stránky).

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit potvrzení o absolvování a zaplacení léčebného pobytu, který trval aspoň 7 dní (6 nocí) u smluvního poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (viz příloha v pravé části stránky). 
 6. ZP MV ČR si vyhrazuje právo požádat o potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy.
 7. Pro žádosti z roku 2021 se prodlužuje termín do 31. prosince 2022, akceptovány budou platební doklady vystavené do 31. prosince 2022.
 8. Příspěvek nelze poskytnout pojištěncům, kteří jsou k lázeňskému léčebně rehabilitačnímu pobytu indikováni lékařem (indikace V/3 - stavy po komplikovaném zánětu plic) a kteří byli hospitalizováni s nemocí COVID-19, a tedy mají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
 9. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec ostatních preventivních programů.
 10. Tento příspěvek nelze postoupit.

Možnost čerpání: od 3. ledna 2022 do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 22. února 2022

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín od 3. ledna do 31. prosince 2022, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob od 1. ledna 2022 nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2022

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 9 500 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě očkování 2 000 Kč
dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě vyš. u klinického logopeda 2 000 Kč
dětské sportovní léto 500 Kč
Matka očkování 2 000 Kč
sezónní akce 250 Kč
Otec klinický psycholog 2 000 Kč
sezónní akce 250 Kč

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211