Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Cestovní pojištění
 4. Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Na níže uvedeném odkazu naleznete otázky a odpovědi pro komunikaci s klienty na téma Koronavirus a cestovní pojištění: https://svpojistovna.cz/casto-kladene-dotazy/koronavirus

Vážení klienti,

smluvní partner ZP MV ČR SV pojišťovna, a. s., změnila bankovní účet. Pokud využíváte některý z jejich produktů, směřujte své platby na níže uvedený účet.

S účinností ihned, tedy od 25.2.2022 platí: SV pojišťovna, a. s., mění číslo účtu pro platby pojistného z banky Sberbank na banku ČSOB. Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 126971750/0300 Tato informace je i na našich webových stránkách https://svpojistovna.cz/klientsky-servis/platba-pojistneho.

I při cestách do zahraničí je třeba myslet na „zadní vrátka“. Vžitá rčení “když budu opatrný, nic se mi nemůže stát” se mnohdy nevyplácí. A nemusí se jednat jen o úraz. Stačí těžší chřipka a finanční rozpočet plánovaný pro pobyt v zahraničí vezme za své.

ZP 211 proto přichází s nabídkou SV pojišťovny, a.s., která vám poskytne 100% jistotu, ale navíc šetří váš čas i peníze. Při správně zvoleném tarifu pak nemáte zapotřebí tyto problémy vůbec řešit a díky širokému spektru pojistné ochrany si z něho vybere každý.

Současně si také můžete zaplatit i pojištění storna zájezdu.

Všeobecné pojistné podmínky najdete zde.

Cestovní pojištění je možné sjednat online.

Covid+ připojištění

COVID + připojištění znemožnění návratu z dovolené z důvodu umístění do karantény

 • Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
 • Budete-li oprávněnou autoritou umístěni v zahraničí do karantény z důvodu nákazy onemocněním COVID-19 nebo z důvodu potenciální expozice nákazy COVID-19 (tj. setkali jste se s osobou, u které byla prokázána nákaza onemocněním COVID-19), budou Vám uhrazeny neočekávaně vzniklé náklady na ubytování a dopravu na zpáteční cestu až do limitu 15.000 Kč (ubytování) a 15. 000 Kč (náhradní doprava).
 • Pojistitel či asistenční služba může určit karanténní ubytování zcela dle svého uvážení a to v kategorii stejné nebo nižší, podle ubytování, které bylo po většinu doby pobytu v zahraničí plánováno.
 • Náklady na dopravu jsou omezeny na stejný způsob dopravy, která byla použita při cestě do plánovaného cíle pobytu, případně cenou odpovídající úrovně dopravy.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %.
 • V případě umístění do karantény kontaktujte neprodleně asistenční službu, která Vám pomůže se zajištěním ubytování a náhradní dopravy.
 • Uchovejte všechny doklady související s umístění do karantény.
 • Pojištění se nevztahuje na umístění do karantény, o kterém bylo před započetím cesty známo, že ji bude nutno podstoupit a dále na umístění do karantény na území ČR.
 • Pojištění se nevztahuje se celoplošnou karanténu vyhlášenou místními úřady.
 • Pro smluvní ujednání COVID + platí stejné Všeobecné pojistné podmínky, jako pro Vaši pojistnou smlouvu.

ÚAMK asistenční služba pro motoristy

Pojištění technické asistence vozidla se sjednává pro případ vzniku asistenční události, která spočívá v poruše, havárii nebo repatriaci pojištěného vozidla při cestě do zahraničí. Předmětem pojištění technické asistence vozidla jsou prokazatelně vynaložené náklady či služby, které jsou spojené se zajištěním asistenčních služeb v důsledku pojistné události do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Pojištění je určeno pro osobní vozidla s celkovou hmotností do 3.500 kg,  která jsou určená k běžnému provozu na pozemních komunikacích podle platných právních předpisů. Přičemž toto vozidlo nesmí být starší 20 let od data uvedení do provozu. Technická asistence se vztahuje i na motocykly.

Technická asistence (vozidlo) Limit pojistného plnění
Infoservis, silniční služba bez limitu
Odtahová služba bez limitu
Úschova vozidla max. 5 dní
Nedostatek paliva ano
Místní přeprava osob a zavazadel do limitu 2.500 Kč
Náhradní vozidlo max. 5 dní
Náhradní ubytování max. 3 noci (2.500 Kč/osoba/den)
Náhradní doprava do místa určení max. 5.000 Kč
Repatriace vozidla bez limitu

Pojištění se vztahuje na asistenční události vzniklé v těchto zemích: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Srbská republika, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Ukrajina, Vatikán, Velká Británie.

Lze sjednat i online, více informací a ceník najdete zde: "Technická asistence".

Celoroční nabídka:

Sleva 20 % na cestovní pojištění 

v případě rodinného pojištění, tj. přímí příbuzní (děti, rodiče, prarodiče), minimálně jeden dospělý (18 a více let) a jedno dítě (do 15 let) z toho alespoň jeden klient ZP 211

Sleva 10 % na cestovní pojištění 

pro skupiny 5 a více osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou (minimálně jeden musí být klientem ZP 211). Platí pouze na pracovištích ZP MV ČR, neplatí při sjednání on-line.

Ceny uvedené níže v Ceníku cestovního pojištění jsou platné pro pojištěnce ZP 211 a je v něm zahrnuta 10% sleva.

Sjednání na našich pracovištích

 

 

Speciální nabídka pro členy IZS a Dárce krve 

pro všechny členy IZS*  a pravidelné bezpříspěvkové dárce krve nebo jejích součástí a kostní dřeně, dále jen Dárce krve* , kteří jsou klienty ZP 211, platí sleva -20 % na celoroční tarify cestovního pojištění. (W-Travel, W-TRAVELALL a W-TRAVELMAX)
 

Sjednání pouze na našich pracovištích

 
 

Nejste naším pojištěncem?

Nevadí. Stačí navštívit kterékoliv naše pracoviště nebo využít online přihlášení k naší zdravotní pojišťovně, a výhodnější ceny určené pro naše klienty můžete čerpat okamžitě!

 • Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich pracovišť nebo infolinku 844 211 211*
 • Jak je infolinka zpoplatněná? Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH / minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH / minutu.

Benefit pro studenty - Cestovní pojištění ZDARMA

 • cestovní pojištění pro jednorázové cesty po Evropě až na 60 dní zdarma
 • při studijním pobytu v rámci Evropy cestovní pojištění až v délce 180 dní zdarma

Sjednání pouze na našich pracovištích

 

Nabídka tarifů cestovního pojištění

 

Název produktu

Rozsah pojištění

Využití produktu

E-Trip

pojištění léčebných výloh a asistenční služby

Evropa*

E-TripALL

kompletní pojistná ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost)

Evropa*

E-TripMAX

kompletní pojistná ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost, spoluúčast na vypůjčené věci)
s navýšeným plněním 

Evropa*

W-Trip

pojištění léčebných výloh a aktivní asistence

Svět**

W-TripALL

kompletní pojistná ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost)

Svět**

W-TripMAX

kompletní pojistná ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost, spoluúčast na vypůjčené věci) s navýšeným plněním

Svět**

CZ-ALL

pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti

Česká republika***

CZ-MAX

pojištění úrazu, zavazadel, spoluúčasti na vypůjčené věci a odpovědnosti s navýšeným plněním

Česká republika***

 

Tarify pro opakované výjezdy

 

W-Travel

pojištění léčebných výloh a asistenční služby; maximální doba jednoho výjezdu 45 dní

Svět**

W-TravelALL

kompletní pojistná ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost); maximální doba jednoho výjezdu 60 dní

Svět**

W-TravelMAX

kompletní pojistná ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost, spoluúčast na vypůjčené věci); maximální doba jednoho výjezdu 60 dní s navýšeným plněním

Svět**

E-Family

pojištění léčebných výloh a asistenční služby pro celou rodinu; maximální doba jednoho výjezdu 30 dní.

 

*Evropa:

 • všechny státy geografického území Evropy (Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko - evropská část, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie)
 • jejich vybrané ostrovy (Kréta, Sicílie, Sardinie, Korsika, Mallorca, Menorca, Ibiza, Kanárské ostrovy, Madeira, Azorské ostrovy, Země Františka Josefa, Jan Mayen, Špicberky, Hebridy, Shetlandy, Orkneje)
 • Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko

**Svět: všechny státy světa bez omezení vyjma ČR

***Česká republika: Pojištění pro cesty a pobyt v ČR (vhodné např. na dětské tábory, firemní školení apod.)

Co je předmětem pojištění 

 • náklady na léčebné ošetření a pobyt v nemocnici v důsledku náhlého onemocnění či úrazu během cesty a pobytu v zahraničí
 • vícenáklady na zdravotně nutný převoz zpět do ČR
 • náklady na převoz tělesných ostatků, případně
 • náklady na pohřeb v místě úmrtí
 • aktivní asistenční služba

Ceník cestovního pojištění a limity pojistného plnění 

Přehled limitů pojistného plnění a výše pojistného pro pojištěnce ZP MV ČR*)

Platnost od 1. 10. 2022

    Evropa Svět ČR
    E-Trip E-TripALL E-TripMAX W-Trip W-TripALL W-TripMAX CZ-ALL CZ-MAX
Rozsah pojistné ochrany Pojištění léčebných výloh + asistence
LVZ Evropa neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno 0 0
LVZ Svět 0 0 0 2.000.000 5.000.000 10.000.000 0 0
zubní ošetření 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 15.000 0 0
doprovázející osoba 75.000 75.000 100.000 75.000 75.000 100.000 0 0
pomoc v nouzi (bezúročná půjčka) 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 50.000 0 0
ztráta cestovních dokladů 1.250 1.250 5.000 1.250 1.250 5.000 0 0
Pojištění odpovědnosti za škodu
na zdraví, majetku a škody finanční 0 3.000.000 10.000.000 0 3.000.000 10.000.000 3.000.000 10.000.000
Pojištění zavazadel
odcizení, poškození 0 20.000 40.000 0 20.000 40.000 20.000 40.000
limit na jednotlivou položku 0 10.000 20.000 0 10.000 20.000 10.000 20.000
zpoždění zavazadel 0 10.000 20.000 0 10.000 20.000 10.000 20.000
Úrazové pojištění
trvalé následky úrazu 0 300.000 500.000 0 300.000 500.000 300.000 500.000
smrt následkem úrazu 0 200.000 300.000 0 200.000 300.000 200.000 300.000
trvalé následky a smrt ve VDP**) 250.000 500.000 750.000 250.000 500.000 750.000 500.000 750.000
denní odškodné při pobytu v nemocnici 0 200 500 0 200 500 200 500
Pojištění trvale obydlené domácnosti
po dobu vycestování max. 21 dní 0 75.000 150.000 0 75.000 150.000 0 0
Spoluúčast na vypůjčené věci
např. auta, kola, koloběžky, motocykly 0 0 5000**** 0 0 5000 0 5000
****) nevzahuje se na tarif E-Family                
Pojistné/den
Sazby pojistného dítě do 15 let ***) 10Kč 22Kč 31Kč 20Kč 34Kč 46Kč 10Kč 17Kč
dospělý od 16 let do 70 let*** 13Kč 25Kč 38Kč 27Kč 42Kč 57Kč 10Kč 21Kč
senior od 71 let a více***) 19Kč 31Kč 47Kč 73Kč 91Kč 118Kč 10Kč 24Kč
Pojistné/roční, opakované výjezdy     E-Family W-Travel W-TravelALL W-TravelMax    
Maximální délka jednoho výjezdu     30 dní 45 dní 60 dní 60 dní    
dítě do 15 let***)     0 990Kč 1.990 Kč 2.490 Kč    
dospělý od 16 let do 70 let***)     1.990 Kč 990Kč 1.990 Kč 2.490 Kč    
senior od 71 let a více***)     0 1.990 Kč 3.990 Kč 5.990 Kč    

V rámci balíčku "W-TravelMax" je pojištěno i storno zájezdu do výše 15.000 Kč. *) pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven přirážka 10% **) VDP - veřejný dopravní prostředek ***) vstupní věk je počítán jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození.

Sport a další přirážky 

Bez navýšení pojistného je pojištěna pracovní činnost duševně pracujících (pracovní cesta) a následující sporty 

 • aerobic, airsoft, atletika, míčové sporty, běh, biatlon, boccia, bouldering, bruslení, buggykiting, bungeerunning, curling, cyklistika, cyklokros, dračí lodě a pádlování, dutahlon, fitness, florbal, golf, hasičský sport, horské kolo (ne sjezd), jachting, jezdecké sporty, jóga, kickbox – aerobic, kiteboarding, kitesurfing, koloběh, kolová, korfbal ,krasobruslení, kulturistika, kvadriatlon, lakros, lanové aktivity, lední hokej, lukostřelba, lyžování po vyznačených trasách, metaná, moderní gymnastika, monoski, motokáry v půjčovnách, mountainboarding, nohejbal, orientační běh, paintball, parasailing, plavání, plážový volejbal, pozemní hokej, psí spřežení, saně a boby na vyznačených trasách, severská kombinace, skateboarding, biatlon, skoky na trampolíně bez jištění, snowboarding po vyznačených trasách, snowkiting, softbal, spinning, sportovní lov, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní tenis, šerm sportovní (klasický), šnorchlování, tenis, treking, triatlon, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, vodní skútr, volejbal, pobyt v nadmořské výšce do 3.500 m n. m. včetně návštěvy a běžného pobytu na náhorních planinách nebo městech s nadmořskou výškou nad 3 500 m n. m. (Peru, Tibet, apod.), wakeboarding, windsurfing, zorbing.

Připojištění Riziko 1 s přirážkou pojistného 100 % 

 • pracovní cesty manuálně pracujících, pohyb v nadmořské výšce nad 3 500 m.n.m a následující či podobné sporty:
 • akrobatický rock and roll, americký fotbal, bikros, bojové sporty, bungee-jumping, historický šerm (bojový), jakékoli sportovní soutěže registrovaných sportovců, jízda na U-rampě, koňské dostihy, potápění do 40m hloubky, rafting a kanoistika na divoké řece, rychlobruslení (lední, in-line), skiboby, skikros, sportovní gymnastika,  vysokohorská turistika a ferraty (s nutností pomůcek) do 3.500 m n. m..

Připojištění Riziko 2 – s přirážkou 300 % 

 • akrobatické lyžování, alpinismus, canyoning, horolezectví, kaskadérství (i artisté), letecké sporty, lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy, mountbouarding, paragliding, parašutismus, potápění pod  40 m, skálolezectví, skeleton, skialpinismus, skoky a lety na lyžích, slézání ledopádů, speleologie, sporty s motorovými prostředky,  vysokohorská turistika a ferraty (s nutností pomůcek) nad 3.500 m n. m., závodní lyžování včetně tréninku.

Nepojistitelné sporty 

 • činnost profesionálních sportovců
 • sportovní činnosti spojené s používáním dopravního prostředku pokud nejsou uvedeny v části Riziko 1 a Riziko 2 pouze se souhlasem pojišťovny a sportovní činnost spojená s užíváním motorového dopravního prostředku 

Za profesionálního sportovce se považuje osoba:
a) která vykonává sportovní činnost pod profesionální smlouvou;
b) která se účastní soutěží, závodů, turnajů nebo tréninku či soustředění na úrovni světového poháru,olympiády, mistrovství světa, kontinentu nebo jednotlivých států

Pojištění domácích mazlíčků

 • lze připojistit v rámci cestovního pojištění jak ke krátkodobým tarifům tak k ročním  tarifům (opakované výjezdy),
 • možnost sjednání na přepážkách tak on-line,
 • lze připojistit veterinární péči  a odpovědnost za škody, cena 5 Kč na den za veterinární péči; cena 5 Kč na den za odpovědnost,
 • pojištění veterinární péče: Předmětem pojištění je úhrada nákladů vynaložených na nezbytnou veterinární péči zvířete v zahraničí (veterinární výkony, použitý materiál, nutná hospitalizace a předepsaná medikace, náklady související se smrtí a utracením zvířete,
 • pojistit lze domácí zvíře a drobné hospodářské zvíře s  výjimkou koní, skotu, divokých zvířat a všech zvířat držených pro výdělečnou nebo zemědělskou činnost, které je starší 3 měsíců a mladší 10 let a splňuje zákonnými předpisy stanovené podmínky pro cestování do zahraničí,
 • pojistnou událostí je náhlá a  neočekávaná změna zdravotního stavu zvířete, cestujícího společně s pojištěným, vzniklá v  důsledku onemocnění nebo následkem úrazu, limit je 10.000 Kč,
 • pojištění se nevztahuje na: a) veterinární péči v důsledku příčiny, ke které došlo před počátkem pojištění; b) veterinární péči v souvislosti s léčením dědičných nebo vrozených vad; c) výkony preventivního charakteru, očkování, čipování a tetování; d) výkony související s porodem, kastrací, kosmetickými zákroky a jinými stavy neohrožujícími život zvířete; e) náklady na potravu včetně veterinářem stanovené dietní stravy; f) náklady na výkony, které byly poskytnuty osobou, která nemá oprávnění k výkonu veterinární péče.

Sjednat online

Dokumenty ke stažení

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211