Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Cestovní a jiné pojištění
 4. Cestovní pojištění pro studenty zdarma

Cestovní pojištění pro studenty zdarma

Na níže uvedeném odkazu naleznete otázky a odpovědi pro komunikaci s klienty na téma Koronavirus a cestovní pojištění ERGO: https://ergo.cz/p/casto-kladene-dotazy/koronavirus/

Vážení klienti,

smluvní partner ZP MV ČR pojišťovna Ergo, změnila bankovní účet. Pokud využíváte některý z jejich produktů, směřujte své platby na níže uvedený účet.

S účinností ihned, tedy od 25.2.2022 platí: Ergo pojišťovna, mění číslo účtu pro platby pojistného z banky Sberbank na banku ČSOB. Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 126971750/0300 Tato informace je i na našich webových stránkách https://ergo.cz/klientsky-servis/platba-pojistneho

Výhody cestovního pojištění

 • Neomezená výše pojistného plnění na krytí léčebných výloh v Evropě (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko),
 • neomezené hrazení nákladů na převoz postiženého do ČR či repatriaci,
 • hrazení nákladů doprovázející osoby do 75 000 Kč,
 • bezúročná půjčka v případě finanční nouze až do 30 000 Kč (v případě krádeže, loupeže či ztráty finančních prostředků),
 • proplacení nákladů na vydání nového cestovního dokladu do výše 1 250 Kč (v případě odcizení, ztráty nebo zničení cestovního dokladu),
 • pojištění trvalých následků úrazů a smrti v důsledku úrazu ve veřejném dopravním prostředku až do výše 250 000 Kč,
 • pojištění mnoha sportů bez nutnosti navýšení základní sazby pojištění (vč. sportů lyžování a snowboard po vyznačených trasách, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní do 3500 m n.m., windsurfing aj.).

Podrobné informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění.

Kdo může benefit využít:

 • klient ZP 211 ve věku 15 – 26 let,
 • musí prokázat studium (např. studentským průkazem nebo aktuálním potvrzením o studiu).

Na co je možné benefit využít

Při studijním pobytu v zahraničí:

 • Cestovní pojištění E Trip,
 • pojištění léčebných výloh a aktivní asistence s platností pro geografické území Evropy (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko)
 • každý klient z cílové skupiny má nárok čerpat benefit 1x za rok,
 • maximální doba čerpání 180 dnů (jinak dle délky studijního pobytu),
 • nutno prokázat dokladem o studijním pobytu (místo a účel studijního pobytu, stáže apod., např. v rámci programu Socrates, Erasmus, potvrzení vysílající univerzity apod.),
 • možnost případného sjednání připojištění (např. připojištění úrazu, ztráty zavazadel, odpovědnosti, nebo příplatek na rizikové sporty, pojištění na delší dobu nežli 180 dnů), které si pojištěnec uhradí z vlastních prostředků,
 • produkt lze sjednat pouze s osobní účastí klienta (zákonného zástupce) na pracovištích ZP 211.

Při krátkodobých cestách během roku:

 • Cestovní pojištění E Trip,
 • možnost opakovaného sjednání cestovního pojištění v průběhu roku,
 • pojištění léčebných výloh a aktivní asistence s platností pro geografické území Evropy (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko)
 • maximální celková doba čerpání 60 dnů,
 • možnost případného sjednání připojištění (např. připojištění úrazu, ztráty zavazadel, odpovědnosti, nebo příplatek na rizikové sporty, pojištění na delší dobu nežli 60 dnů), které si pojištěnec uhradí z vlastních prostředků,
 • produkt lze sjednat pouze s osobní účastí klienta (zákonného zástupce) na pracovištích ZP 211.

V rámci kalendářního roku je možné zvolit si pouze jednu z nabízených možností pro studenty (studijní pobyt nebo opakované krátkodobé cesty).

Smlouvu cestovního pojištění pro studenty zdarma lze sjednat pouze jednotlivě.

Lze sjednat pouze v klientském centru

Dokumenty ke stažení

Aktuality

příspěvek

Zavádíme pořadová čísla na sezonní akce

27. 6. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Vzhledem k tomu, že množství finančních prostředků ve fondu prevence, z něhož klientům vyplácíme různé příspěvky, je limitované, rozhodli jsme se zavést nový nástroj, který poskytne klientům jistotu, že mohou počítat se získáním příspěvku vyhlášeného

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211