Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Cestovní a jiné pojištění
 4. Pojištění pobytu v nemocnici

Pojištění pobytu v nemocnici

Toto pojištění je možné sjednat pouze na pobočce ZP 211

Vážení klienti,

smluvní partner ZP MV ČR pojišťovna Ergo, změnila bankovní účet. Pokud využíváte některý z jejich produktů, směřujte své platby na níže uvedený účet.

S účinností ihned, tedy od 25.2.2022 platí: Ergo pojišťovna, mění číslo účtu pro platby pojistného z banky Sberbank na banku ČSOB. Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 126971750/0300 Tato informace je i na našich webových stránkách https://ergo.cz/klientsky-servis/platba-pojistneho

U ZP 211 si klienti mohou sjednat pojištění denních dávek za každý den pobytu v nemocnici, pokud dojde k hospitalizaci na území ČR z důvodu úrazu nebo z důvodu úrazu či nemoci (širší varianta pojištění, viz ceník pojistného). Pojištění lze sjednat ve výši 60,- až 1000,- Kč za každý den strávený v nemocnici.

 • Pojištění si mohou sjednat klienti od 3 do 55 let (55. rokem věku pojištění končí)
 • Pojistné plnění se hradí od 1. dne pobytu v nemocnici (nutno strávit v nemocnici alespoň jednu noc)
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou
 • Pojištění se sjednává s čekací dobou 3 měsíce (v případě těhotenství 9 měsíců, neurčí-li lékař jinak)
 • Platba pojistného pouze 1x ročně
 • Pojištění lze uzavřít pouze přímo na pobočkách ZP 211

Bonus pro klienty ZP 211

Zdarma pojištění záchranných nákladů v souvislosti s hospitalizací. Jedná se například o náklady na převoz do nejbližší nemocnice, pátrání po zraněné osobě (například úhrada za benzin, případně vyčištění vozidla apod.). Limit pojistného plnění pro záchranné náklady činí 10násobek sjednané denní dávky.

 • Pojištění si mohou sjednat klienti od 3 do 55 let (55. rokem veku pojištění končí)
 • Pojistné plnění se hradí od 1. dne pobytu v nemocnici (nutno strávit v nemocnici alespoň jednu noc)
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou
 • Pojištění se sjednává s čekací dobou 3 měsíce (v případě těhotenství 9 měsíců, neurčí-li lékař jinak)
 • Platba pojistného pouze 1x ročně
 • Pojištění lze uzavřít pouze přímo na pobočkách ZP 211

Ceník pojistného denních dávek při pobytu v nemocnici (roční pojistné):

Výše denní dávky

Hospitalizace z důvodu úrazu

Hospitalizace všeobecná

 

Věk 3 – 55 let

Věk 3-49 let

Věk 50-55 let

60

99

299

399

100

150

450

660

200

250

900

1 320

300

350

1 350

1 980

1 000

1 150

4 500

6 600

Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici je poskytováno ve spolupráci s Ergo pojišťovna, a.s.

Dokumenty ke stažení

Aktuality

příspěvek

Zavádíme pořadová čísla na sezonní akce

27. 6. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Vzhledem k tomu, že množství finančních prostředků ve fondu prevence, z něhož klientům vyplácíme různé příspěvky, je limitované, rozhodli jsme se zavést nový nástroj, který poskytne klientům jistotu, že mohou počítat se získáním příspěvku vyhlášeného

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211