Přejít k hlavnímu obsahu

Úrazové pojištění

U ZP MV ČR máte možnost sjednat si také úrazové pojištění, kterým se rozumí pojištění pro případ úrazu. Toto unikátní pojištění se širokým rozsahem pojistné ochrany za velmi výhodných podmínek se rozsahem pojistného krytí vymyká běžným produktům na českém trhu.

Pojištění obsahuje odškodnění v případě trvalých následků (dle stupně trvalých následků), odškodnění v případě smrti následkem úrazu, pojistné plnění v případě operace následkem úrazu vazů, šlach, menisku či zlomenině kosti nebo po dobu hospitalizace více nežli 3 dnů. Dále je obsaženo denní odškodné pro případ pracovní neschopnosti, náklady na kosmetickou operaci, k níž dojde v důsledku úrazu, náklady na rehabilitaci a další terapie v případě trvalých následků v rozsahu více než 35 %. Úrazové pojištění také obsahuje úhradu nákladů na převoz zraněného, záchrannou akci a repatriaci.

  • Pro pojištěnce ZP MV ČR při ročním placení pojistného 10% sleva, a to v případě, že alespoň jedna z pojištěných osob je pojištěncem ZP MV ČR.
  • Najednou můžete sami pojistit celou rodinu včetně dětí.
  • Sjednání pojištění je jednoduché a není k němu potřeba víc než pár minut. Nebudeme Vás zatěžovat otázkami na Vaše zaměstnání nebo oblíbené sporty.
  • Podmínkou sjednání úrazového pojištění pro děti je pojištění alespoň jedné dospělé osoby (s volbou stejné varianty - tarifu úrazového pojištění). Od 18 let věku dítěte přechází automaticky na tarif dospělých.
  • Maximálním vstupním věkem je 70 let.
  • Minimální platba pojistného činí 300 Kč.
  • Toto pojištění lze sjednat pouze na pracovištích ZP MV ČR.

Přehled tarifů pojistného a limitů pojistného plnění

Dospělý

Standard

Komfort

Mini

Trvalé následky s 0% progresí

250 000

500 000

150 000

Trvalé následky při 80 % a více

1 000 000

2 000 000

600 000

Smrt úrazem

200 000

300 000

100 000

Klinika

2 500

3 500

1 000

Záchranné náklady

2 500

5 000

1 500

Rehabilitační management

25 000

50 000

15 000

Kosmetické operace

10 000

20 000

0

Denní odškodné při pracovní neschopnosti

0

100

0

Pojistné / rok

1 507

3 902

718

Pojistné / měsíc

126

326

60

 

Dítě

Standard

Komfort

Mini

Trvalé následky s 0% progresí

250 000

500 000

150 000

Trvalé následky při 80 % a více

1 000 000

2 000 000

600 000

Klinika

2 500

3 500

1 000

Záchranné náklady

2 500

5 000

1 500

Rehabilitační management

25 000

50 000

15 000

Kosmetické operace

10 000

20 000

0

Pojistné / rok

196

333

92

Pojistné / měsíc

16

28

8

Vysvětlení rizik

Trvalé následky úrazu

Při následcích úrazu, který má trvalý charakter, je vyplacena částka, jejíž výše závisí na míře poškození. Plnění se poskytuje již od 0,1 % poškození a může dosáhnout až čtyřnásobku sjednané pojistné částky.

Smrt úrazem

Při úmrtí na následky úrazu je oprávněným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka. Pokud dojde k úmrtí v zahraničí, je vyplacena částka zvýšená o 50 %.

Klinika

Pokud dojde následkem úrazu k operaci vazu, operaci šlachy, operaci menisku, zlomenině kosti nebo k hospitalizaci po dobu tří a více dnů je vyplacena sjednaná pojistná částka.

Záchranné náklady

Pojišťovna hradí náklady na hledání, záchranu a převoz pojištěného až do výše pojistné částky.

Rehabilitační management

Zanechá-li úraz trvalé následky 35 % a více, uhradí pojišťovna náklady na lékařskou, sociální a profesní rehabilitaci až do sjednané výše. Můžete si tedy najmout služby některé ze speciálních organizací, které rehabilitace poskytují, a nechat je pak proplatit z Vašeho pojištění.

Denní odškodné při pracovní neschopnosti

Po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu je vypláceno sjednané denní odškodné. Vyplácí se od 1. dne neschopnosti, a to i u osob, které nemají nárok na vystavení dokladu o pracovní neschopnosti (ženy na mateřské dovolené, důchodci apod.).

Kosmetické operace

Pokud v důsledku úrazu dojde k poškození povrchu těla, uhradí pojišťovna náklady na kosmetické operace do sjednané částky.

Úrazové pojištění je poskytováno ve spolupráci s ERGO pojišťovnou, a.s.

Lze sjednat pouze v klientském centru

Aktuality

samotest

Ukončení provozu portálu Samotesty-covid.cz

23. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci

Vážení zaměstnavatelé,    k 30. září 2021 dojde k ukončení provozu portálu všech zdravotních pojišťoven Samotesty-covid.cz, který sloužil pro odesílání žádostí o příspěvek na částečnou kompenzaci nákladů na samotestování ve firmách a u OSVČ.

[více]
ruce

Pacientů s alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

21. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211