Přejít k hlavnímu obsahu

Zdravotní pojištění cizinců - WELCOME

Jedná se o pojištění Ergo pojišťovna, a.s., které splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Komerční zdravotní pojištění cizinců:

 • Platí na území ČR a Schengenského prostoru
 • Vztahuje se na prokazatelné léčebné náklady v ČR nebo v rámci Schengenského prostoru a dále na náklady spojené s převozem pojištěného nebo jeho ostatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní
 • Nevztahuje se na stát, jehož je osoba státním příslušníkem a dále na stát, kde je osoba pojištěna ve veřejném zdravotním pojištění
 • Lze sjednat v několika variantách dle druhu pobytu na území ČR

Od 02. 08. 2021 lze z pojištění WELCOME sjednat pouze tarify Plus a Standard.

Rozsah pojištění WELCOME dle tarifů:

Nutná a neodkladná zdravotní péče

Welcome Standard

 • Pro klienty, kteří žádají o vízum k pobytu do 90 dnů
 • Pojištění v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče"
 • Ošetření do 5 000 Kč je klient povinen uhradit zdravotnickému zařízení přímo, následně může požádat o refundaci nákladů přímo pojišťovnu na základě předložení lékařských zpráv a dokladů o zaplacení
 • Lze sjednat minimálně na dobu 1 měsíce

Welcome Plus

 • Pro klienty, kteří žádají o vízum k pobytu do 90 dnů
 • Pojištění v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče" s rozšířenou pojistnou ochranou s výjimkou těhotenství, preventivní péče a dispenzární péče
 • Lze sjednat minimálně na dobu 1 měsíce

Limity pojistného plnění dle tarifu pojištění

  Nutná a neodkladná péče
Tarif Welcome Standard Plus
Celkový limit na
pojistnou událost
60.000 EUR 80.000 EUR
Lékařský převoz 60.000 EUR 80.000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 60.000 EUR 80.000 EUR
Zubní ošetření - úraz 6.000 Kč 6.000 Kč
Ostatní stomatologie ne 6.000 Kč
Ambulantně předepsané léky ne ano
Ošetření onemocnění léčitelných 
volně prodejnými léky
ne ano
Těhotenství, komplikace
v těhotenství, porod
ne ne1
Péče o novorozence ne ne
Asistenční služby ano2 ano
Preventivní péče, očkování ne ne
Dispenzární péče ne ne

1) neplatí pro případ akutního ohrožení života,
2) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč.

Ceník pojištění WELCOME / měsíc v Kč

  Dospělý, dítě, student Senior nad 70 let
Welcome Standard 600 1.100
Welcome Plus 700  1.400

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211