Cestovní a jiné pojištění

ZP MV ČR nabízí na svých pracovištích (nejen) svým klientům možnost sjednat si některý z různých druhů pojištění společnosti ERGO pojišťovna, a.s., a to za zvýhodněných podmínek. Klient se například může pojistit na cesty po celém světě nebo pouze v rámci Evropy a je výhradně na něm, jaký si zvolí tarif a možnosti svého pojištění. Pojištění je možné sjednat online.

Současně nabízí naše zdravotní pojišťovna svým klientům možnost sjednat si na našich pracovištích pojištění pro případ pobytu v nemocnici a dále úrazové pojištění.

Cizinci pobývající na území ČR, kteří nemají možnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění a stát se tak klienty ZP MV ČR, si dokonce mohou sjednat komerční pojištění pro cizince, které je nutné pro splnění podmínek zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Pojištění je také možné sjednat online.

Tyto produkty komerčního pojištění nabízí ZP MV ČR v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, v platném znění, jako výhradní pojišťovací agent pro ERGO pojišťovna, a. s.