Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Povinnosti pojištěnce

Základní povinnosti pojištěnce: 

  • plnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně (tj. oznamovat skutečnosti rozhodné pro placení pojistného státem za jeho osobu; oznamovat zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti; oznamovat, že se stal osobou bez zdanitelných příjmů atd.)
  • sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli svou zdravotní pojišťovnu, a rovněž následně i změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání
  • hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, stanoví-li tak zákon
  • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim
  • prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou
  • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce a vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce
  • při zániku zdravotního pojištění, při změně zdravotní pojišťovny nebo při dlouhodobém pobytu v zahraničí vrátit předchozí zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce
  • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, pokud informace o změně nemůže zdravotní pojišťovna čerpat ze základního registru obyvatel
  • hradit zdravotnickému zařízení regulační poplatky

 

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich poboček nebo infolinku 844 211 211* (Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celou řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.