Karta života


Výpis z Karty života lze také získat pomocí SMS zprávy na mobilní telefon, aktivně pracovat s Kartou života lze nově i pomocí tzv. „chytrých telefonů“.

Jak získat Kartu života

Zřízení Karty života je možné těmito způsoby:

1) Vyplněním formuláře přímo na internetu

Vstupem do zabezpečené aplikace na webových stránkách www.zpmvcr.cz si může pojištěnec sám vyplnit údaje na Kartě života, s vyplněním mohou pomoci i rodinní příslušníci.

Podrobné pokyny k vyplnění naleznete v tomto souboru:

K přístupu a následnému vyplnění Karty života pojištěnec musí mít osobní identifikátory (PIN a heslo). Ty získá osoba starší 18 let (za pojištěnce do 18 let věku žádá zákonný zástupce – v případě, že je zákonný zástupce klientem ZP MV ČR, postačí, aby si vyžádal od ZP MV ČR své osobní identifikátory a požádal ZP MV ČR o možnost nahlížet přes ně i na údaje o svých nezletilých dětech) na každé pobočce či teritoriálním pracovišti ZP MV ČR po předložení dokladu totožnosti. V případě požadavku nahlížet i na údaje o svých nezletilých dětech, zákonný zástupce kontaktuje pracoviště ZP MV ČR a předloží svůj doklad totožnosti, v němž jsou děti uvedeny; nemá-li děti zapsány v dokladu totožnosti, doloží rodičovskou vazbu k dítěti předložením rodného listu. Osobní identifikátory rovněž mohou také být zaslány na vyžádání poštou v zásilce do vlastních rukou. Při samotném vyplňování pojištěnec uděluje souhlas svému praktickému lékaři k nahlížení do Karty. Pokud pojištěnec požaduje, aby v případě nutnosti měla možnost nahlížet do jeho Karty života i zdravotnická záchranná služba, je nutné udělit jí v této aplikaci souhlas zvlášť.

Návod k založení Karty života v souboru ke stažení:

Po úspěšném založení Karty života pojištěnec obdrží do 14 dnů poštou samolepku – symbol Karty života, kterou je nutno nalepit na průkaz pojištěnce (EHIC) na příslušné místo – viz obrázek níže. Tento symbol informuje zdravotnickou záchrannou službu v případě potřeby o tom, že Kartu života má pojištěnec zřízenu.

Průkaz pojištěnce ZP MV ČR bez Karty života:


Průkaz pojištěnce ZP MV ČR s Kartou života:

2) Pomocí papírové přihlášky

Kartu života je možné získat i na základě pojištěncem vyplněného a podepsaného papírového formuláře. Formulář pro přihlášení ke Kartě života si můžete stáhnout:

Nebo je možné jej obdržet na všech pracovištích ZP MV ČR. V případě, že pojištěnec chce mít přístup i do elektronické verze Karty, je nutné na přihlášce zaškrtnout „Žádám o zaslání osobních identifikátorů“. Vyplněný samostatný formulář bez příloh pojištěnec odevzdá na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR nebo zašle na adresu: ZP MV ČR, pobočka Brno, Cejl 5, P.O.Box 216, 658 16 Brno. Následně pojištěnec do 14 dnů po zpracování přihlášky, tedy po převedení jím uvedených údajů do elektronické formy, obdrží poštou samolepku – symbol Karty života, kterou je nutné vylepit na průkaz pojištěnce (viz výše).

3) V ordinaci registrujícího praktického lékaře

O možnosti zřízení Karty života lékařem je nutné se informovat přímo v ordinaci registrujícího praktického lékaře. Ten zároveň může vámi vyplněnou Kartu verifikovat či aktualizovat.

PRAKTICKÉ RADY PRO POJIŠTĚNCE:

  • pokud si pojištěnec neví rady, potřebuje pomoc nebo další informace, může se kdykoliv obrátit na pracovníky našich poboček, kteří rádi pomohou nebo na infolinku 844 211 211,
  • údaje z Karty života lze využít i při pobytu v zahraničí (Karta života má automaticky generovanou anglickou jazykovou verzi, kterou lze vytisknout) v situacích zhoršení zdravotního stavu nebo úrazu,
  • Kartu života by si měli zřídit všichni, kterým záleží na vlastním zdraví a dále pojištěnci, kteří trpí vážnou nemocí,
  • rodiče by měli zřídit Kartu života především dětem, které jezdí na školy v přírodě, tábory nebo jsou často mimo místo svého bydliště.

Ochrana osobních údajů

  • Kartu života lze zřídit jen se souhlasem pojištěnce se zpracováním jím uvedených údajů,
  • Karta života je uložena na zabezpečeném serveru ZP MV ČR a chráněna stejně jako ostatní data našich pojištěnců,
  • přístup pojištěnce k jím uvedeným informacím je umožněn pouze oprávněným pracovníkům záchranky a registrujícímu praktickému lékaři pojištěnce. Vstup do databáze je nepřetržitě monitorován.

Myslíme na Vás v těžkých chvílích. Myslete na sebe dřív, než nastanou…

Podívejte se na video, které jsme pro Vás o Kartě života připravili. Video Karta života