Přejít k hlavnímu obsahu

E-komunikace

 

ZPMV_e-komunikace

 

Portál E-komunikace umožňuje registrovaným klientům, plátcům, smluvním zdravotnickým zařízením a zpracovatelům účetnictví pohodlně komunikovat a využívat dostupných služeb online, bez nutnosti osobní návštěvy klientského centra, kdekoliv a kdykoliv, v režimu 24/7.

Veřejnosti jsou přístupná pouze některá data, například ověření EHIC.

Jaké informace lze v E-komunikaci najít?

 

Jak získat přístup do E-komunikace?

Pro získaní přístupových údajů do E-komunikace  je potřebné o ně nejdříve požádat.Tyto údaje  jsou shodné s přihlašovacími údaji do naší mobilní aplikace ZP211.  Můžete tak jednoduše získat jak přístup do E-komunikace tak do mobilní aplikace a být s námi neustále online.

Základní sada přístupových identifikačních kódů slouží také k vytvoření dalších uživatelských přístupů, které lze využít pro externí služby účetních firem nebo víceuživatelský přístup zaměstnanců.

Registrace pro Pojištěnce Vyplňte prosím jednoduchou žádost o přístupové údaje, kde uvedete pouze své číslo pojištěnce a datum narození. Zhruba do týdne obdržíte poštou přístupové údaje

Registrace pro Zaměstnavatele  – O přístupové údaje do E-komunikace můžete jako zaměstnavatel požádat emailem, telefonicky, ale nejrychlejší cestou je poslat žádost přes datovou schránku, kdy přístupové údaje obdržíte takřka obratem. Naše datová schránka: 9swaix3.

Registrace pro Poskytovatele  – O přístupové údaje do E -komunikace můžete jako poskytovatel zdravotní péče požádat emailem, telefonicky, ale nejrychlejší cestou je poslat žádost přes datovou schránku, kdy přístupové údaje obdržíte takřka obratem. Naše datová schránka: 9swaix3.

Prosíme vždy žádejte o přístupové údaje pouze jedním komunikačním kanálem, umožníte nám tak efektivně a rychle zpracovat vaši žádost.

Následně, po prvním přihlášení za pomoci těchto identifikačních údajů, potvrdíte svůj souhlas komunikovat s pojišťovnou touto cestou a budete vyzváni ke změně hesla

Základní sada přístupových identifikačních kódů slouží také k vytvoření dalších uživatelských přístupů, které lze využít pro externí služby účetních firem nebo víceuživatelský přístup zaměstnanců.

K čemu slouží E-komunikace?

1. Pro veřejnost

 • Ověření platnosti žluté EHIC
 • Ověření platnosti EHIC
 • Ověření platnosti KPCC
 • Vyhledání zdravotnických zařízení ve vašem okolí

2. Pro klienty ZP 211

Registrovaní klienti na portálu E-komunikace naleznou komplexní  správu svého účtu, informace a přehledy týkající se zdravotního pojištění:

 • Pojistné doby (doba trvání zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, osoby bez zdanitelných příjmů, státní kategorie apod.)
 • Přehledy vykázané zdravotní péče
 • Přehledy poplatků
 • Výpisy z osobního účtu
 • Údaje v evidenci ZP MV ČR za připojeného rodinného příslušníka (děti do 18 let) 
 • Pořízení výpisu přehledu plateb pojistného a vyúčtování pojistného OSVČ
 • Podání přehledu OSVČ
 • Zpřístupnění svému zpracovateli účetnictví (dále ZÚ) podání Přehledu OSVČ a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • Formuláře
 • Zadání nebo změnu kontaktní (resp. korespondenční) adresy, telefonu, e-mailu

3. Pro poskytovatele / smluvní zdravotnická zařízení

Registrovaní poskytovatelé zdravotní péče a smluvní zdravotní zařízení na portále 
E-komunikace můžou zadávat a zpracovávat data týkající se vykázané péče, předávat soubory EP2 a mnoho jiného:

 • Předání vyúčtování zdravotní péče
 • Předání nově registrovaných pojištěnců
 • Zasílání protokolů o zpracování a případných chybových protokolů
 • Pořízení výpisu platných, resp. neplatných registrací pojištěnců
 • Zjišťování kontraindikací mezi léky
 • Stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF
 • Nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)
 • Předání hlášení nositelů výkonů
 • Volbou nastavení zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví zaslání vyúčtování zdravotní péče za zdravotnické zařízení (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • Zasílat vyúčtování za zdravotní služby poskytnuté cizincům
 • Zobrazit přehledy vykázané zdravotní péče

4. Pro plátce / zaměstnavatele

Registrovaní plátci / zaměstnavatelé můžou prostřednictvím E-komunikace jednoduše:

 • Pořizovat výpisy registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR
 • Podávat měsíční přehledy o platbě pojistného
 • Podávat hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Kontrolovat předaných formulářů do ZP MV ČR volbou „Zpracované formuláře“
 • Pořizovat výpisy plateb pojistného
 • Zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví podání formulářů a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)

5. Pro zpracovatele účetnictví

Registrovaní zpracovatelé účetnictví (dále ZÚ) můžou prostřednictvím E-komunikace jednoduše spravovat agendu za své klienty, a to jak za Plátce pojistného, tak za Zdravotnická zařízení:

Agenda „Plátci pojistného“:

 • Prostřednictvím jediného přístupu je možné spravovat zaměstnavatele a OSVČ, u kterých mají nastavení ZÚ
 • Pořízení výpisu registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR pro vybraného zaměstnavatele
 • Předání měsíčního přehledu o platbě pojistného (ručně, načtením přehledu ze souboru dle datového rozhraní ZP MV ČR, hromadně – jednorázovým předáním více souborů přehledů dle datového rozhraní VZP)
 • Předání hromadného oznámení zaměstnavatele (ručně, načtením oznámení ze souboru dle datového rozhraní VZP, hromadně – jednorázovým předáním více souborů oznámení dle datového rozhraní VZP)
 • Podání Přehledu za OSVČ, kterým vede účetnictví
 • Pořízení výpisu vyúčtování pojistného OSVČ z Přehledu OSVČ, kterým vede účetnictví
 • Kontrolu předaných formulářů v záložce "Zpracované formuláře" zaměstnavatele i OSVČ
 • Pořízení výpisu přehledu plateb pojistného pro vybraného zaměstnavatele nebo OSVČ

Agenda „Zdravotnická zařízení“:

 • Zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • Jednorázové hromadné zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • Nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře) za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu
 • Stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich pracovišť nebo infolinku 844 211 211 
(Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Nebo můžete volat na toto telefoní číslo 222 222 255 s níže uvedenými podmínkami:

 • volající platí kompletně hovor dle svého tarifu
 • lze uplatnit volné minuty či neomezený tarif

 

Aktuality

online konzultace

Ve spolupráci s klinikami EUC spouštíme na Plzeňsku a Ústecku společný projekt: online služby praktiků

25. 2. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Naši pojištěnci z Plzeňského a Ústeckého kraje budou mít brzy možnost zaregistrovat se u praktických lékařů klinik EUC, se kterými pak budou moci komunikovat na dálku. Podmínkou je, že už dosáhli věku 15 let a jsou schopni spojit se s ordinací pomocí digitálních technologií. Pilotní projekt s názvem Můj praktik online bude spuštěn v průběhu března.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211