Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Karta života

1. Co je to Karta života?

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, uložených v databázi ZP MV ČR. Pojištěnec má možnost vyplnit na Kartě života důležité údaje o svém zdravotním stavu.

Tyto údaje jsou pojištěnci přístupné kdykoliv v elektronické podobě, může si je také vytisknout a nosit je u sebe společně s průkazem pojištěnce např. při první návštěvě odborného specialisty, nemocnice atd. Ne každý si vzpomene při návštěvě nového lékaře na všechny užívané léky, operace, úrazy atd. Doporučujeme nosit tyto informace u sebe především těžce a chronicky nemocným pojištěncům.

Rozhodnutí o tom, komu pojištěnec údaje z Karty života zpřístupní, je pouze na něm, pouze on a nikdo jiný nemůže rozhodnout o tom, kterému lékaři svá data poskytne.

Údaje na Kartě života lze poskytnout také lékařům mimo místo bydliště, především v zahraničí, a to buď v elektronické verzi, nahlédnutím do Karty života v elektronické podobě pod přihlášení pojištěnce (zadáním jeho PIN a hesla) anebo v papírové verzi. Karta života má k dispozici i automaticky pořizovanou anglickou verzi, pojištěnec se o to nemusí starat.

Produkt Karta života obsahuje:

 

 • Informace o zdravotním stavu

 

Karta obsahuje údaje o vaší rodinné anamnéze, alergii, užívaných lécích, prodělaných operacích a úrazech.

 

 • Výpis z osobního účtu

 

Poskytne informace o lékařem vykázaných výkonech, předepsaných lécích a výši všech poplatků, doplatků za poslední 3 roky.

 

 • Zdravotní deník

 

Připomíná doporučené termíny očkování, pravidelných preventivních prohlídek i screeningové programy. Vše je možné exportovat do kalendáře telefonu.   

 

 • SOS tlačítko

 

Tato funkce umožňuje v případě nouze volat přímo osobě blízké či poslat SMS s GPS souřadnicemi o vaší aktuální poloze.

 

 • Přehledy

 

Zobrazí přehled vašich plateb za poslední 3 roky, vašich pojistných dob či přehled poplatků. Pro OSVČ zobrazení zpracovaného vyúčtování přehledu OSVČ za předchozí rok.

 

 • Průvodce zdravotnickými zařízeními a lékaři

 

Stačí zadat odbornost lékaře a aplikace vám umožní zobrazit údaje o lékařích ve vašem blízkém okolí včetně adresy, ordinačních hodin, polohou na mapě a přesnou navigací.

 

 • Informace o vašich lékařích

 

Přehled vašich ošetřujících lékařů, kteří mohou být propojeni s termíny ve zdravotním deníku.

 

 • Zobrazení údajů rodinných příslušníků

 

Můžete si k svému účtu připojit i své rodinné příslušníky, např. děti, a zobrazit si jejich vykázanou péči, hlídat termíny očkování či preventivní prohlídky.

 

 • Průkaz pojištěnce

 

Pokud zapomenete svou kartičku pojištěnce doma, máte ji vždy k dispozici ve vašem mobilu.

 

 • Program preventivní péče

 

Informace o aktuálních příspěvcích z fondů prevence.

2. Co musí pojištěnec pro získání přístupu ke Kartě života?

Ke získání přístupu vedou pouze dva jednoduché kroky:

 1. Krok : Mít k dispozici internetové připojení.
 2. Krok : Požádat o přístupové údaje, PIN a heslo. Můžete navštívit nejbližší pobočku pojišťovny, nebo, vyplnit jednoduchou žádost, kde uvedete své číslo pojištěnce a datum narození, a zhruba do týdne obdržíte poštou přístupové údaje.

Případné informace k možnosti získání osobních identifikátorů rádi poskytnou pracovníci naší infolinky tel. 844 211 211.

3. Jsem členem Klubu pojištěnců, musím o přístup k službám Karta života žádat?

Členové Klubu pojištěnců, kteří již osobní identifikátory mají, získávají k těmto novým službám přístup automaticky, údaje o zdravotním stavu na Kartě života je ale nutno vyplnit.

4. Které informace je doporučené vyplnit?

Na Kartě života se nacházení údaje, které doporučujeme vyplnit a případně jejich správnost zkonzultovat s vašim lékařem:

 1. Kontaktní údaje na osobu blízkou
 2. Kontaktní údaje na ošetřujícího lékaře
 3. Souhrnná klasifikace pojištěnce z hlediska předchozí zdravotní zátěže
 4. Chronická onemocnění
 5. Alergie
 6. Rodinná anamnéza
 7. Závažné podstoupené operace a úrazy
 8. Trvale užívané léky
 9. Aktuálně užívané léky
 10. Datum posledního očkování proti tetanu
 11. Očkovací kalendář (pouze u dětí)
 12. Kuřák- nekuřák
 13. Výška a váha
 14. Poznámka k aktuálnímu zdravotnímu stavu

5. Může někdo jiný na Kartě života údaje měnit?

Nikoli, údaje vyplněné pojištěncem na Kartě života není oprávněn nikdo měnit, může je kdykoliv změnit pouze pojištěnec sám.

6. Musí se údaje vyplňovat v cizím jazyce?

Nemusí. Všechny kolonky mají automaticky anglickou verzi. Je však vhodné vyplnit Kartu života tak, aby byla srozumitelná i lékařům v zahraničí. Například léky jsou v různých zemích uváděny pod různými obchodními názvy, a je proto velmi důležité uvést účinnou látku, která je vždy uvedena pod obchodním názvem nebo v příbalovém letáku. Právě proto je vhodné o pomoc při vyplnění Karty života požádat ošetřujícího lékaře, který je s mezinárodními akceptovanými názvy seznámen (může nemoci uvést latinsky).

7. Existuje podobný projekt jako Karta života, někde jinde?

Ano, existuje a dokonce je podobný projekt připravován na celoevropské úrovni.

Struktura údajů na Kartě života byla inspirována elektronickou zdravotní kartou, která je zaváděna v Německu. Rovněž lze předpokládat, že během několika let bude v rámci celé Evropské unie zaveden stručný přehled údajů o zdravotním stavu pojištěnce na elektronické kartě, jako tzv. patient summary. ZP MV ČR tento vývoj předjímá, a tyto služby včetně anglické jazykové verze nabízí svým pojištěncům s dostatečným časovým předstihem

My jsme zvolili velmi jednoduché řešení, pojištěnec si může vyplnit a aktualizovat Kartě života zcela samostatně. Karta života v žádném případě nemá ambice nahrazovat zdravotnickou dokumentaci, neobsahuje např. výsledky diagnostických vyšetření.

Údaje v ní obsažené byly konzultovány s odborníky z oblasti praktického lékařství i ze záchranky. Jejich doporučení jsme respektovali. Lékaři kdekoli na světě by jí měli umět v zájmu pojištěnce využít. Jednoduchost, bezpečnost a přitom dostupnost, to byly tři základní cíle, na kterých jsme si při přípravě programu dali velmi záležet.

8. Hodně se to podobá elektronické zdravotní knížce, IZIP.

Podobnost s elektronickou zdravotní knížkou IZIP je pouze v tom, že oba systémy jsou založeny na využití internetu (tak jako mnoho jiných systémů), a že přístup do databází ovládá pojištěnec, který k založení Karty života musí udělit souhlas, což vyžaduje platná česká právní úprava.

Karta nevznikla ve spolupráci s IZIP, a.s. a je provozována výhradně v režii ZP MV ČR. V technické rovině je hlavní rozdíl v tom, že Karta života obsahuje omezený, a předem definovaný rozsah informací o zdravotním stavu pojištěnce (neobsahuje výsledky vyšetření ani žádné jejich podrobnosti) a zapisovat do Karty života může sám pojištěnec.

Do Karty života tedy nezapisuje každé registrované zdravotnické zařízení, nejsou do ní zasílány výsledky laboratorních vyšetření v reálném čase atd. Karta se podobá připravovanému celoevropskému „patient summary“ nebo údajům pro urgentní medicínu v Německu. Určitou podobnost by bylo možno též nalézt v systému Google Health, ovšem s tím podstatným rozdílem, že my máme veškeré údaje uloženy v našem informačním systému, a také podléhají stejné ochraně a zabezpečení jako ostatní námi zpracovávané údaje.

9. Pojištěnec má obavy, aby údaje na jeho Kartě nebyly zneužity, jak je Karta života chráněna?

Údaje na Kartě života jsou chráněny stejně dobře jako všechny ostatní údaje našich pojištěnců, které ze zákona spravujeme, tedy velmi důkladně.

Přístup ke Kartě života mají pouze:

 1. Pojištěnec na základě svých osobních identifikátorů,
 2. Zdravotnická zařízení, kterým to pojištěnec sám umožní (zobrazí jim své údaje přímo v internetu pod svými osobními identifikátory nebo předá v papírové verzi).

ZP MV ČR využívá údaje na Kartě života pouze pro účely, ke kterým pojištěnec udělil souhlas a nikomu jinému neumožňuje přístup k údajům na ní uloženým.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další