Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Edukační kurz pro děti s obezitou s účastí rodičů – 9 měsíců

Edukační kurz pro děti s obezitou s účastí rodičů – 9 měsíců

Přispíváme až 20 000 Kč našim pojištěncům – dětem ve věku 8-13 let na preventivní program, který je určen ke zlepšení zdravotního stavu -  hubnutí a změny životního stylu. Program se realizuje formou ročního cyklu edukačně-zdravotní péče, navazujícího na realizaci lázeňského pobytu anebo doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. S dítětem se účastní i rodiče.

Kurz probíhá většinou on-line a jedná se o konzultace individuální nebo rodinné. Kurz se skládá z 15 setkání (vždy 1 dítě s 1 rodičem) a jeho cílem je uplatnění edukačně motivačního programu pro vedení dětí a jejich rodičů ke zdravému životnímu stylu. Terapie tedy bude zaměřena na změny návyků u dětí, u rodičů a dále bude součástí sezení edukace rodičů, jak podpořit změnu návyků u svého dítěte.

V terapeutických sezeních se budou prolínat 3 základní okruhy: výživa, pohyb a psychika. Bude se klást důraz na interaktivní zábavnou podobu edukace a na převedení znalostí do praxe. 

K zjištění efektivity terapie budou vždy při vstupu do programu, v průběhu a při výstupu z programu realizovány následující aktivity: testy zdatnosti, hodnocení změn v jídelníčku, sledování psychického stavu dítěte a samozřejmě také sledování hmotnosti.

Programu se účastní také další odborníci: klinický psycholog, psychoterapeut, nutriční terapeut.

Příspěvek až 20 000 Kč bude uhrazen přímo organizátorovi kurzu.

TIP
https://www.stob.cz/cs/stobik-program-celorocni-pece-o-deti-8-13let-s-kily-navic
Pro více informací a přihlášení do kurzu se prosím obraťte na organizátora kurzu.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“), nebo vystavení potvrzení o dlouhodobém efektu účasti. Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit potvrzení o absolvování a zdravotním programu na pobytu, který trval aspoň 3 dny (2 noci). Viz příloha v pravé části stránky.
 6. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec ostatních preventivních programů.
 7. Tento příspěvek nelze postoupit.

Možnost čerpání: od 2. ledna do 31. prosince 2023 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 21. března 2023

Jak jsme na tom?

Vaše žádost o příspěvek má zelenou.

Dokumenty ke stažení

Zastupovaná osoba
Bezpečně na kolo i brusle

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín od 2. ledna do 31. prosince 2023, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2023

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 21 500 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě Sportovní kroužek 1 500 Kč
Bezlepková dieta 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Záchranná plovací vesta 1 500 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Matka Nácvik dentální hygieny 500 Kč
Bezlaktózová dieta 4 000 Kč
Sezónní akce 250 Kč
Otec Sportovní aktivita 500 Kč
Klinický psycholog 4 000 Kč
Sezónní akce 250 Kč

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211