Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Testování protilátek – Studie COVID-19

Testování protilátek – Studie COVID-19

Od 1. ledna 2022 již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Účastníci Studie se dozví, zda mají protilátky proti COVID-19 a jak se v čase vyvíjí. Přispíváme na všechny tři testy!

Přispíváme 500 Kč na jeden test, celkem 1 500 Kč.

Upozornění: v roce 2022 se již nelze zapojit. Ve Studii pokračují pouze pojištěnci, kteří absolvovali první dva nebo alespoň jeden odběr.

Cena odběru snížena na 500 Kč, výše příspěvku zůstává.

Účel a medicínský efekt vyšetření

Předmětem studie je zjišťování hladiny protilátek IgG odběrem vzorku krve.  

V době akutní fáze onemocnění nemusí být protilátky ještě vytvořeny a výsledek testu není průkazný. Proto je možné si nechat vyšetřit krev na protilátky nejdříve 3 týdny po odeznění příznaků virové infekce.

Lidský organismus si obvykle po 3-5 dnech nakažení virem začne vyrábět protilátky typu IgA a IgM, následně za 2-3 týdny protilátky typu IgG. Protilátky IgG přetrvávají v řádu měsíců až let.
 

Vyšetření protilátek IgG není určeno pro diagnostiku akutně probíhajícího onemocnění COVID-19. Nejedná se ani o jednorázové testování z krve pro stanovení diagnózy, ani o vyšetření RNA viru (PCR – stěr sliznice z nosohltanu).
Nepřítomnost protilátek proti onemocnění COVID-19 nutně neznamená, že jste onemocnění neprodělal/a. Znamená to, že Váš imunitní systém nemá ochranné protilátky proti tomuto onemocnění.

Kdo se může zúčastnit

•  Testování je určeno pro dospělé osoby od 18 let, pojištěnci ZP MV ČR mohou čerpat příspěvek 500 Kč za jeden odběr, tedy celkem 1 500 Kč. Studie se mohou účastnit i nepojištěnci (nemohou ale čerpat příspěvek).
•  Účastník v čase odběru (testování ze vzorku krve) ani v předchozích 3 týdnech netrpěl akutními potížemi spojenými s onemocněním COVID-19. 

Noví zájemci o účast ve Studii se mohli zapojit do 30. září. Od 1. října 2021 již bohužel nebylo možné přijímat nové účastníky.

Přínos pro účastníky Studie

Účastník Studie se dozví, zda prodělal infekci COVID-19 v minulosti, a pokud ano, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství, a jak se v čase vyvíjí množství protilátek v jeho těle (krvi).

Informace o přítomnosti protilátek a jejich množství v těle bude v budoucnu důležitým vodítkem pro výběr vhodné vakcíny proti COVID-19 a pro rozhodnutí, zda je očkování proti této nemoci potřeba.

Odborným garantem Studie je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., RECETOX, Masarykova univerzita.
Studie vzniká ve spolupráci s Asociací laboratoří QualityLab.

recetoxQualityLab

Jak to probíhá

•    Testování v rámci studie je realizováno pouze v následujících laboratořích: viz přehled laboratoří zapojených do Studie.
•    Z důvodu sledování vývoje hladiny protilátek je důležité absolvovat 3 vyšetření, vždy s odstupem 6 měsíců od posledního odběru.
•    Z důvodu zajištění srovnatelnosti výsledků vyšetření v čase musí být zajištěno, že bude účastník v rámci opakovaného testování vždy vyšetřen v rámci jedné laboratoře
•    Součástí je také informovaný souhlas pacienta s uchováním vzorků a zpracováním výsledků testů výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity v Brně a ZP MV ČR (ke stažení v pravém sloupci stránky).

Výše příspěvku a časové lhůty

 • Cena jednoho testování je pro pojištěnce ZP MV ČR stanovena na 600 Kč v síti zapojených laboratoří. Pozor, od 1. října byla cena odběru snížena na 500 Kč.
 • ZP MV ČR proplatí 500 Kč za jedno testování. 
 • První příspěvek bude proplacen po prvním odběru, další dva příspěvky budou proplaceny po absolvování třetího odběru.

Časté otázky ke Studii

 • Jak a kde se objednám na testování? Na stránkách laboratoře, kterou si vyberete ze seznamu (https://qualitylab.cz/studieprotilatekcovid19/).
   
 • Jak test na protilátky probíhá? Jako klasický odběr krve. Není ani třeba chodit nalačno.
   
 • Za jak dlouho dostanu výsledky? Obvykle do 48 hodin, ale raději se zeptejte v laboratoři. ZP MV ČR tyto informace nemá k dispozici. 
   
 • Jakým způsobem dostanu výsledky? E-mailem, telefonicky, dopisem… To záleží na konkrétní laboratoři, informujte se prosím přímo tam.
   
 • Výsledek testu je pozitivní, co to znamená? Znamená to, že máte vytvořeny ochranné paměťové protilátky IgG proti nemoci covid-19 a že jste infekci prodělali. Nejste však v akutní fázi, není třeba se obávat. Doporučujeme ale informovat vašeho praktického lékaře. Jste chráněn (imunní) proti nové nákaze koronavirem s těžším, život ohrožujícím průběhem (lehčí forma proběhnout může). 
  Informujte se na možnost darovat krev nebo plazmu s protilátkami pro léčbu pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19 (vhodnost vám sdělí laboratoř).
 • Výsledek testu je negativní, co to znamená? Nemáte v těle vytvořeny systémové ochranné protilátky. Nejspíš jste infekci neprodělali. Je ale také možné, že ano, ale tělo si nevytvořilo protilátky. Jste adeptem na očkování proti nemoci covid-19.
   
 • Jak mám rozumět číslům, která ve zprávě dostanu? Výsledkem testu je číselná hodnota (OD ratio), která udává poměr množství protilátek ve vzorku a v tzv. kalibrátoru. Jedná se o kvalitativní stanovení specifických protilátek. Pokud je OD ratio:
  • Hodnoty do 0,8 - pak je test negativní. 
  • Hodnoty od 0,8 až 1,1 znamenají hraniční výsledek. 
  • Hodnoty nad 1,1 jsou pozitivní. 
 • Výsledky protilátek mohou být udávány také v hodnotách AU/ml. Jedná se o kvantitativně stanovení specifických protilátek IgG proti viru SARS-CoV-2. Pokud je AU/ml:
  • Hodnoty do 12  AU/ml - pak je to negativní průkaz IgG, jedinec se s největší pravděpodobností s virem SARS-CoV-2 nesetkal.
  • Hodnoty od 12 do 15 AU/ml - pak je to nejasný výsledek, doporučeno opakovat vyšetření s odstupem 1–2 týdnů.
  • Hodnoty nad 15,0 AU/ml - pak je to pozitivní výsledek na přítomnost protilátek IgG, jedinec byl exponován viru SARS-CoV-2 (tzv. anamnestické protilátky).
 • Jednotlivé laboratoře uvádějí výsledky podle své metodiky. Ve výsledku je vždy uvedena hranice normy. 

  Klinické interpretace laboratoř neprovádí, rozhodně nelze využít metodu průkazu protilátek jako jediný podklad ke stanovení diagnózy nebo vyloučení infekce virem SARS-CoV-2 nebo k informování o stavu infekce. Je potřebné konzultovat výsledky se svým ošetřujícím lékařem.

 • V případě, že si s interpretací výsledků nevíte rady, můžete využít naší služby Lékař na telefonu na čísle 283 002 772.
   
 • Jaká hodnota IgG mě spolehlivě ochrání před těžkým průběhem nemoci? Uplatňuje se nejen protilátková, nýbrž také buněčná imunita. Hladina protilátek je tedy určitým znakem, že imunitní systém reagoval na stimulaci virem, a i nižší hladiny jsou proto významné. Buněčnou imunitu neumíme změřit. Pozitivní výsledek vy vás měl dostatečně ochránit před těžkým průběhem v případě nové nákazy.
   
 • Připomenete mi termín dalšího odběru? Ano, laboratoř vám ho připomene.
   
 • Je podstoupení očkování proti nemoci COVID-19 překážkou účasti ve Studii? Ne, není. Pouze se zaznamená, kdy a jakou vakcínou bylo očkování provedeno. Při vyhodnocení odběrů po očkování tak bude zjištěna i odpověď na vakcínu. Nezapomeňte tedy při odběru tuto skutečnost uvést. 
   
 • Je těhotenství nebo kojení překážkou pro účast ve Studii? Ne, není. 
   
 • Proč mám jít na odběry třikrát po půl roce? Je to pro vás unikátní příležitost mít s naší podporou pod kontrolou stav vývoje vašeho imunitního systému v čase. Zjistit, jestli a jak reagoval na případná další setkání s koronavirem, která jste ani nemusel zpozorovat. Pomůžete odborné veřejnosti najít odpovědi na otázky, které souvisí s debatami kolem promořování populace a snahou zvládnout pandemii onemocnění covid-19. Navíc také v případě očkování takto lze sledovat i jeho účinnost.
   
 • Upozornění: odpovědi na dotazy jsou obecné. Jakékoli otázky, které souvisí s vaším zdravotním stavem, je nutno konzultovat s vaším praktickým lékařem! 

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. K žádosti o příspěvek je třeba předložit potvrzený formulář o účasti a úhradě od zapojené laboratoře (viz příloha v pravém sloupci stránky) spolu s platebním dokladem.
 5. Žádost o příspěvek za druhý a třetí odběr je nutno podat do tří měsíců od absolvování třetího odběru.  
 6. Příspěvek lze čerpat nad rámec nabídky ostatních programů.
 7. Tento příspěvek nelze postoupit. 

Možnost čerpání: do naplnění kapacity nebo vyčerpání financí
Aktualizováno dne 3. ledna 2022

Mohlo by vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 3 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2022

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211